Начало

bnt1-zdrave

До всички Граждани на Република България

До държавното ръководство на Република България

До всички парламентарни и извънпарламентарни политически партии

До цялата политическата класа

До всички българи

ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ

От ръководството на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”

Относно:
1. Признаване болестта „Рак” за най-тежкото социално значимо заболяване у нас.
2. Необходимост от широка обществена подкрепа за разкриване на ”НАЦИОНАЛЕН /или БАЛКАНСКИ/ ИНСТИТУТ С Високотехнологична КЛИНИКА ЗА ИМУНОТЕРАПИЯ, ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА РАКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ”.
3. Субективизмът – най-голямото зло у нас за правене на медицина за внедряване на признати патенти за клетъчна имунотерапия и имунопрофилактиката на рака

Уважаеми сънародници,
Драги българи,

Нацията ни се топи, населението на Родината ни застрашително намалява. Българите сме на първо място в Европа не само по бедност, но и по заболеваемост и смъртност. На първо място сме в Европа по броя на онкоболните, на първо място по смъртност от рак. Всяка година умират около 18000 онкоболни. Те участват в демографската катастрофа у нас. На първо място сме в Европа и по покачване броя на заболелите от рак. За сравнение по статистически данни за 2014г за страните от западна Европа болните от рак са се увеличили за една година с 442 на 100 хил. души от населението, докато у нас нарастват до 3 868 на 100 хил. души също през 2014 г. У нас във всяко трето-четвърто семейство има болен от рак. Ето няколко факти за страните членки на ЕС:

1. Всяка година се разболяват нови 3000000 граждани на ЕС и 1,7 милиона всяка година умират от злокачествени заболявания.
2. Всяка минута от три семейства 1/един/ близък умира от рак.
3. Специализирана комисия в Европейския парламент прави заключение, че ако не се постигне реално иновационно развитие в науката и практиката в терапията на тези най-тежки инвалидизиращи социални заболявания, то болните от рак в близките до 10 години ще станат толкова много, че ще се превръщат в икономически и политически фактор, който “ще срива икономиките дори и на най-развитите държави”.
4. У нас през последните 20 години броят на пациентите с онкологични заболявания се е увеличил 2,5 – 3 пъти.
Тези данни в цифров израз показват ,че болестта „РАК” участва като фактор в демографската катастрофа. В науката няма големи и малки народи. За това всяка държава е длъжна да даде своя принос в борбата с това най-тежко социално заболяване.

Ръководството на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда” с настоящото обръщение молим и искаме Вашата подкрепа за постигане обединение на цялата общественост, на цялата политическа класа, на парламентарно и извънпарламентарно представените политически сили, на държавното ръководство на Република България и всеки образован български гражданин да съдействат за законодатели промени в съответствие с опита и практиката за внедряване на патенти в стратегически важни за държавата направления в най-напредналите страни в света. Необходимо е без отлагане държавата да се ангажира с нови правила и обяви всеобща борба с това най-тежко и най-значимо социално заболяване за гражданите на България. „Ракът” е единственото заболяване у нас, което е с най-висока степен на социални измерения. От него страдат не само онкоболните. Всеки, който е имал близък болен е познал изтощително и смазващото чувство за обреченост, безперспективност и безисходица. Това чувство травмира и неизбежно се пренася върху поне още 3-4 негови близки. Така косвено се изчерпва и тяхната социално полезната енергия, намалява социалната активност не само на болните, но на техните близки. Така страдат общо около 1 200 000 български граждани. Тогава когато са засегнати над 1000 000 български граждани пряко или косвено от болестта „Рак”, когато се изчерпват възможностите им за пълноценна социална реализация, то тази болест се превръща от медицински в икономически и политически фактор и има значение за икономиката и за националната сигурност.

Настояваме да се гласуват с надпартиен консенсус направените от нас предложения, а именно:

1. Болестта „Рак” да бъде определена за най-тежкото и най-значимото социално заболяване у нас.

2. Имунотерапията, имунопрофилактиката на рака и възстановяването на онкоболните след химиотерапия „да бъдат признати за стратегически „държавен приоритет” сега и в следващите 10-15 години.

3. Да се разкрие първия у нас, на Балканите и в Европа високотехнологична медицинска структура „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия„ при 100 % държавно участие. Това е „липсващото звено” в онкологията. Няма у нас специализирано звено, което да възстановява и контролира имунната система при възникване на противопоказания след химиотерапия. Няма у нас звено или клиника, което да профилактира рецидивите на болестта след успешно преминала химиотерапия. Липсата у нас на такава специализирана структура е една от основните пречки да се разработват , апробират и внедряват патенти в областта на имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака”. Предлаганият от нас Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака следва да работи извън сегашните регламенти и нормативи на т.н. „клинични пътеки”. Същият следва да е изцяло на бюджетна издръжка, с ежегодно гласуван от парламента бюджет. Така е в другите водещи държави с традиции и приноси в иновациите и в борбата с рака.

4. Да се „върже” и „нулира” субективизмът у нас при внедряване на патенти за изобретения в областта на имунотерапията, имунопрофиалктиката на рака. За това е нужно да се гласуват, приемат и ползват нормативите и позитивния опит за внедряване на патенти и иновации във водещите страни в света без да се редактират.

Предлагаме: 4.1. Да се ползва опита в Германия, където държавата по закон е длъжна да изкупува признати патенти, когато са в стратегически важни за държавата направления.

4.2. В САЩ при обявяване на конкурс за финансиране внедряването на патенти в стратегически важни за държавата направления субективизмът е „нулиран” като по закон се печели конкурса от този кандидат, който има най-много признати патенти по темата, областта или направлението. Тогава същият получава статут на „Комисар” за период от 4-5 години до внедряване на патента. При успешното му внедряване мандатът му може да се удължи. В този период статутът на „Комисар” дава правомощия пред държавните институции, които му оказват пълна подкрепа. Един бюрократ, преди години, в едно министерство беше написал едно доста странно умотворение като отговор на наше предложение. Беше изписано, че колкото и прогресивно и колкото и да е полезно нещо, доказало се в иновативната практика, то не можем да го приемем у нас защото е от САЩ, а не е от страна членка на ЕС.

С настоящия призив обръщение призоваваме президента на Република България г-н Румен Радев, обръщаме се към министър председателя на Република България г-н Бойко Борисов да си подадат ръце за единодействие на всички държавни институции в борбата с най-тежката социална болест у нас „Рака”.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ Г-Н РУМЕН РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

Призоваваме Ви в името на нацията и в името на живота, да си подадете ръце за постигане единодействие на всички държавни институции в борбата с най-тежката социална болест у нас „ Рака”, и постигане на надпартийно решение за разкриване на „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия„. Национален /или Балкански / Институт е неотложно необходим за да се създадат равнопоставени условия за работата на нашите специалисти в областта на имунологията на туморите и имунотерапията на рака с условията, при които работят техните колеги в САЩ , Япония и други водещи държави с традиции в иновациите. Създаването на Национален /или Балкански / Институт като научно-приложна иновативна структура е необходима за :

1. Да се създадат необходимите условия за внедряване на регистриран световен приоритет с признати патенти за клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака и да има условия да се създават и внедряват признати патенти и те да се превръщат в иновации носещи нови работни места и принадена стойност.

2. Да има къде да започне у нас най-после да се прави медицина за имунотерапия и имунопофилактика на рака и възстановяване на онкоболните след химиотерапия.

3. Нужно е за да има държавна политика за създаване и внедряване на иновативни разработки за борба с рака, за да се постигне обединение на целия професионален и интелектуален потенциал на нацията в областта на имунологията на туморите и имунотерапията на рака.

България има неизползван научен потенциал и може да стане водеща дестинация в региона на балканите и европа за здравен и медицински туризъм. Това е една неизползвана още икономическа ниша. Така ще могат да се създадат възможности за разкриване на стотици и хиляди нови работни места за възстановяване на стотици хиляди онкоболни от Балканите и Европа.

Три опорни точки са нужни предложенията ни да намерят подкрепа от обществото и се разкрие първия у нас и в региона на Балканите „Национален Институт /или Балкански Институт/ с високотехнологична Клиника за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия „ Тези условия са:

1. Първо трябва да можем да „загърбим” миналото, да се откъснем от настоящето и да простим. Да не упрекваме, да не съдим, да не търсим вина за пропуснатите възможности и похабени години и десетилетия.

2. Когато се появи и дори най-малка надежда да се направи нещо повече в терапията на онкоболните, когато успешно е иницирано научно проучване, но по различни причини не е завършено у нас, то всички, от които зависи да се съдейства /политици,.администратори и учени/, трябва да си подадат ръце, да се обединят за единодействие и постигане на най-висока хуманна цел.

3. Да поставим страданието и грижата за болните от най-тежкото социално страдание над партийните интереси.Болестта „рак” няма и не може да има партийно оцветяване. Това звучи абсурдно,но е безспорен факт у нас. Единственият път за прогрес в областта на медицината и в частност на имунотерапията на рака е,чрез постигане надпартийно консенсусно решение.

Предлагаме следните няколко алтернативи:

1. Да се разработи без отлагане и приеме дългосрочна стратегическа програма в медицината за развитие на имунотерапията и имунорофилакиката на рака като стратегическо направление в следващите 15-20 години. Който и да е на власт ще е длъжен да изпълнява приетата национална стратегия .

2. Нужен е значимо по-дълъг хоризонт от време респ. мандат от 6-9 години за кабинета на Министерството на здравеопазването/МЗ/ и признаването й за надпартийна институция. Практиката по света е доказала, че е невъзможно за 3-4 години да се проведат предклинични и клинични изследвания и се постигне внедряване на иновативни разработки признати с патенти в медицината и в частност в клетъчната имунотерапията на рака. Поради това се оказва в практиката като, че ли няма у нас администрация заинтересована да съдейства за внедряване на признати патенти в областта на имунотерапията на рака. Дали защото би било в полза за неизвестния следващ партиен кабинет?

3. Настояваме за нова нормативна база. Тя следва да сведе субективизма до абсолютния миниум чрез регламентирани и ясно разписани правила. Така ще има простор за творческите иновативно мислещите специалисти у нас, а да не бъдат принуждавани да се реализират в чужбина. Тогава ще може да има прогрес на медицинската наука в борбата с най-коварното и тежкото социално заболяване и да има морални и икономически приноси за България. Настояваме да бъдат приети от парламента с надпартиен консенсус направените от нас предложения.

Доц. д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда” www.immuno-bg.org

П.С. Доц. В. Манев се е посветил на имунологията на туморите и имунотерапията на рака преди около 50 години от студент. Има признати 10 Авторски свидетелства за изобретения, 3 патента в областта на имунологията на туморите, 2 патента за полезни модели, 9 рационализации, има регистрирани през 80-те години две заявления за Диплом за Откритие в областта на имунологията на туморите. Награден е със “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост. Осъществява през 70-те години първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. На това основание придобива първата диплома в България по специалността имунология с заповед на М-ра на здравеопазването Академик Радой Попиванов, подписана на 29 април 1986г. за провеждане на държавен изпит по имунология. Около 20 години по-късно датата 29 април се чества за Световен ден на имуноногията и имунолога. По негово предложение и обосновка през 1990г се създава първия за страната Център по клинична имунология с ранг на Катедра. Председател е на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”. Носител е на приза с купата „Изобретател на 2016” с три признати патента в направлението „Имунотерапия на рака „Има над 100 публикации в наши и чужди списания и над 50 цитирания. Повече подробности на сайта www.immuno-bg.org

Председател на фондация

Контрол на придобитите имунни

дефицити свързани с промени в

околната среда

Доц. Д-р В. Манев