Архив

До всички социално и национално отговорни

Граждани на Република България

АПЕЛ 2013г.

От ръководството на фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”,

Относно: Петиция /подписка/ за внасяне предложение за гласуване в Европейския парламент целеви бюджет за разкриване и функциониране на „Европейски Институт за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака „с участие на висококвалифицирани специалисти имунолози, онколози и други висококвалифицирани специалисти от страните членки на Европейския съюз.

Стратегическa цел на кампанията : Внасяне предложение за приравняване условията и качеството на лечение на онкоболните в страните членки на ЕС, чрез създаване на единни европейски структури за разработване и внедряване на най-високите технологии в най-бързо развиващите се стратегически направления в онкологията, каквито са имунобиологичната терапия и имунопрофилактика на рака, финансирани от Европарламента.

Уважаеми граждани на Република България,

Уважаеми сънародници,

Поради настъпили промени в правилника на ЕС за условията за провеждане на граждански инициативи в страните членки на ЕС от 2013г се изисква за провеждане на европейска подписка, да се сформира международен Инициативен комитет с участие минимум на 7 европейски държави. Това предполага инфраструктура и финансиране.

Променените условия налагат да сменим тактиката и считано от 01.10.2013г обявяваме провеждане национална петиция /подписка/ за събиране на 500 000 подписа. Според вътрешния правилник на българския парламент тези подписи са достатъчни и задължават да се изпрати гласуваното предложение от българските граждани в Европейския парламент.

Петицията /подписката/ остава със стратегическата цел – внясяне предложение за гласуване в Европейския парламент целеви бюджет за разкриване и функциониране на „Европейски Институт за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака„ с участие на висококвалифицирани специалисти имунолози, онколози и други специалисти от страните членки на Европейския съюз. Същият ще бъде изцяло финансиран от Европейския парламент. Преди 2 години „Европейският парламент гласува решение, което задължава всички страни членки на Европейския съюз да обединят усилията си в борбата със злокачествените заболявания. Основание за това решение са данните от статистиката за прогресивното увеличаване на това коварно и най-тежко заболяване:
1. Всяка година се разболяват нови 3 000 000 граждани на ЕС и 1,7 милиона всяка година умират от злокачествени заболявани.
2. Всяка минута от три семейства 1 близък умира от рак.
3. Специализирана комисия в Европейския парламент прави заключение, че ако не се постигне реално иновационно развитие в науката и практката в терапията на болните от рак и качествено не се промени ефективността на профилактиката и терапията на тези тежки инвалидизиращи социални заболявания, то болните от рак след 15 години ще станат толкова много, че ще станат икономически и политически фактор – ще „сриват икономиките дори и на най-развитите държави в Европа” – Не се обсъжда какво ще правят неразвитите икономически страни в Европа. В Р България през последните 20 години броят на пациентите с онкологични заболявание се е увеличил 2-3 пъти.
4. Европейският парламент преди 2 години гласува за борба с рака десетки милиарди евро за интеграция на учените от страните членки за да започне форсирано решаване на проблема на качестевно ново ниво.
5. Дългогодишният опит в медицинската наука е доказала, че няма по-добра форма за интерграция от институционализирането в Международен Европейски Институт за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака. България първа е внесла това предложение. От ЕС е получено при нас официално потвърждение от Люксембург ,,че подписката е законна и предложеието ни е внесено в Европайската комисия през 2012г. България първа е направила предложение и за това имаме законовите основания да се обединим и получим Европейско финансиране за интегриране на учените в Международен европейски Институт. За товa той трябва да бъде в България. Чрез обединените усилия на учените от страниет членкина ЕС в единен, научно-приложен и иновационен Европейски Институт, ще може да се постигне максималното ускоряване и внедряване на авангардни, високо-ефективни биотехнологии за лечение на злокачествени тумори.

Обръщаме се към всички граждани и организации, да се включат и подкрепят електронната подписка инциирана от фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда“ http://immuno-bg.org/index.php/подписка/онлайн-подписка. За подписката не е нужен електронен подпис, нито се изисква ЕГН, не се изисква адрес.
Нужна е минимум информация, /виж линк он лайн подписка в сайта на фондацията/. По този начин ще се легитимира участието Ви в подписката, хуманният Ви жест, отговорността за ближния и към самия себе си. Това, че сме бедни и малки, не означава, че в творческото си мислене не можем да изпреварваме и най-големите и богатите.

Граждани на България, нека заедно се опитаме да направим нещо повече за болните от рак. Подкрепете националната подписка!

Допълнителни информация за инициативата на сайта на фондацията www.immuno-bg.org

С уважение,

Доц. Д-р В. Манев

Председател на фондация

Контрол на придобитите имунни

дефицити свързани с промени в

околната среда

Онлайн-подписка

Благодарим Ви !

Всички полета със (*) са задължителни !

Моля изпишете всички данни на латиница !