Контакти

Мисията на фондацията : Разкриване на “Европейски Институт за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и иновации”

Консултации се извършват с доц. Манев в Медицински Център “Лейзър Мед”
София, ул. “Бачо Киро”, №28
Председател доц. д-р Вл. Манев- тел. 0889 90 20 59
Научен секретар д-р Камен Данов

Фондация “Придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”

www.immuno-bg.org