Контакти

Мисията на фондацията : Разкриване на “Европейски Институт за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и иновации”

Консултации се извършват с доц. Манев в Медицински Център “Лейзър Мед”
София, ул. “Бачо Киро”, №28
Председател доц. д-р Вл. Манев- тел. 0889 90 20 59
Научен секретар д-р Камен Данов- тел. 0885 84 09 07

КОНСУЛТАЦИИ ОНЛАЙН С КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ

1. Можете да заявите консултация с Доц. д-р В.Манев, клиничен имунолог за имуноасоциирани заболявания, основно автоимунни и злокачествени / без СПИН / в
Мед. Център „Лейзър Мед”, гр.София, ул. „Бачо Киро”, №28 след предварително записване деня и часа на тел. 0889 90 20 59

2. За пациенти от провинцията и такива, които не могат да се придвижват самостоятелно, консултацията може да се осъществи „ОН ЛАЙН” по интернет, за което е необходимо да се направят следните последователни стъпки ако Вие или Ваш близък имате компютър и ел.поща:
2.1 Да заявите като се регистрирате за консултация на Е-мейл :
      consult_v_m@abv.bg   до доц. Влади Манев
2.2 След потвърждаване на заявката се прeвеждат по банков път сумата от 80 лв /осемдесет лева/ по банковата сметка изписана на титулната страница на сайта на фондацията www.immuno-bg.org
На банковия документ следва да се изпише, че основанието за плащането е „дарение за консултация”.
2.3 Изпратете копие от банковия документ по факс: 02/974 48 19 или по ел. поща на изписания електронeн мейл адрес посочен по-горе.
2.4 След потвърждаване на консултацията по електронната Ви поща или по факса, изпратете следните документи:

  • Епикриза
  • Всички документи за проведени клинични и параклинични изследвания и заключения от направени други консултации със специалисти.

2.5 В рамките до три дни ще бъдете уведомени какви други изследвания са необходими. След като изпратите всички документи вкл. и резултатите от назначените Ви допълнителни изследвания ще можете да получите до една седмица писмено становище от консултацията. Същата ще получите на посочения от Вас електронна поща или факс по проблем свързан с Вашето заболяване или състояние.

За повече информация, моля посетете http://consult.clinical-immunology.com/

Фондация “Придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”

www.immuno-bg.org