Управление

Фондацията се управлява от управителен съвет от 7 специалисти в областта на няколко медицински области и специалности, повечето от които са хабилитирани по :имунология, генетика, алергология, клинична лаборатория, биохимия, лечетерапия, онкохематология и др.

Председател на фондацията:
доц. д-р Влади Манев, дм- специалист по клинична имунология

Зам. Председател:
проф. д-р Стойко Златев, дмн– специалист имунолог и микробиолог

Чл. кор. проф. д-р Богдан Петрунов, дмн– специалист алерголог и имунолог
проф. д-р Павлина Ангелова- Гатева, дмн– специалист клинична лаборатория и медицинска биохимия
доц. д-р Стоян Лалчев, дм– специалист по медицинска генетика
д-р Никола Билдирев– специалист онколог и специалист лъчетерапевт
д-р Камен Данов– организационен и научен секретар