Фонд за разкриване клиника за имунологично здраве

ФОНД ЗА РАЗКРИВАНЕ КЛИНИКА ЗА ИМУНОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ С ПРЕДМЕТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИМУННАТА СИСТЕМА, НАМАЛЯВАНЕ СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ХИМИОТЕРАПИЯТА”.

ДАРЕНИЯ СЕ ПРАВЯТ НА ИЗПИСАНАТА БАНКОВА СМЕТКА

ЗАЩО Е НУЖНО РАЗКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КЛИНИКА ИЛИ МЕД. ЦЕНТЪР ЗА рехабилитация на имунната система, подпомагане общата реактивност на организма, подготовка на организма за химиотерапия ,намаляване страничните ефекти от химиотерапията по време и след нея?

1. От новооткритите пациенти у нас с онкологични заболявания само при 30 % от тях се провежда химиотерапия. /Сведението е получено по ел.поща изпратено от Директора на НСБАЛО Доц.Валерианова/ Използвам повода за да благодаря още веднъж за получената актуална и полезната информация.
2. Няма официални проучвания и статистически данни по каква причина другите 70 % не се обхващат. Голям процент от болните се откриват в ранен и предклиничен стадий на заболяването, но това се случва в най-развитите икономически държави като САЩ, Западна Европа. Истината за страната ни е съвсем друга, че по-често се открива болестта в доста по-напреднали стадии.
3. От 30 % от новоткрити онкоболни, при които се провежда химиотерапия най-малко при 1/3 поне от тях или най-малко 10 000 до 15 000 болни, които провеждат химиотерапията, ежегодно се налага да се откажат или да се спре химиотерапията поради възникнали усложнеиня, страничин неблагопирятин ефекти, противопоказания за провеждането и други причини.
4. На проведената през 2011г 2-ра Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг в Будапеща, Унгария бе отделено специално внимание на проблема, че в общата схема на терапията на болните с злокачествени заболявания трябва да има някой, който да може да мисли и да може да прави нещо освен химиотерапия, че трябва да може се прави нещо и за здравите клетки в организма на болния човек. Здравето е преди всичко баланс между здравите и болните клетки. Тази функция на интегратор в общата и специализирана терапия следва да се възложи на специалисти по клинична имунология в специалзирани клиничин струкури за намаляване страничните ефекти от химиотерапията, реабилитация общата реактивност и на имунната система.
5. У нас няма, нямa и в Югоизточна Европа и Балканите разкрита нито една клиника или какъвато и да е специализирана клинична структура за рехалбилитация на общата реакивност и имунната система при болни на химиотерапия. Учреденият у нас Мед. Център за имунологично здраве с този предмет на дейност вече 5-6 години още не е разкрит. Търсят се спонсори и дарители за разкриване и функционирането му.

Можете да ускорите разкриването на Мед. център за имунологично здраве като направите дарение / Мед.Център/ с предмет намаляване страничните ефекти от химиотерапията и рехабилитация на имунната система.

Банковата сметка на Фондация “Контрол на придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”

сметки в лева:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон София пл. Св. Неделя
UniCredit Bulbank:
BIC code: UNCRBGSF
IBAN : BG92UNCR76301007226408