Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век

По важни резултати от проведената конференция:

1.Изнесени бяха 12 научни доклади по темите публикувани в сборник резюмета и доклади над 200 стр.

2.Проф. Славин от Тел Авив /Израел/ специалист по клетъчна имунотерапия на ракатрансплантация на костен мозък и др.тъкани и органи изнесе актуална лекция от близо 2 часа.

3.Над 30 участници се включиха в подписката за сформирането на Програмен специализиран консултативен съвет по имунопрофилактика и имунотерапия на злокачествените новообразувания. Експертният консултативен съвет към фондацията се състои от над 30 висококвалифицирани специалисти /значителна част, от които хабилитирани в 8 медицински области и universococina.net
специалности /подкрепи изцяло необходимостта от разкриване на специализирано медицинско учреждение от нов тип с нова структура и респ.нова функция и предмет за осъществяване профилактика и терапия на придобитите имунни дефекти и имунобиологична терапия при онкоболни както и някои други имуноасоциирани заболявания.

4.Участниците в конференцията подкрепиха и в отделна подписка паневропейската инициатива на онколозите от Брюксел за събиране на 1 милион подписа от 27 Европейски държави с внасянето й с предложение в Европейския парламент за гласуване единен бюджет за осъществяване на единна терапевтична доктрина за лечение на онкоболните при равни условия и равен шанс за живот

5.Беше гласуван меморандум и изпратен до Министъра на здравеопазването да въде включено в Националната здравна стратегия мониторирането и съвременния контрол на придобитите имунни дефицити в пред и след оперативния период при онкоболните .

6.Бе оцененена по достойнство представената от Доц.Д-р В.Манев оригинална теория и установената за първи път общност и зависимост в някои механизми на патогенезата при блокиране на отговорните в противотуморната защита имунокомпетентни клетки и ,че същият или подобен механизъм участва в самозащитата на злокачествената клетка от имунната система.Теорията бе представена заедно с разработената от автора актуалната концепция за имунопатогенетична терапия на имунните дефекти при солидните злокачествени тумори.Тя dizanik.com.ebozavr.com цел и деблокиране и възстановяване на естествената неспецифична и специфична резистентност на организма срещу злокачествено мутиралите клетки ,както и едновременното отстраняване на защитния биологичен вал ,който пази злокачествената клетнка от ефективен контакт с имунните клетки.

ОСНОВНИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖЕН ИЗВОД ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА:НЕОБХОДИМА Е СМЯНА НА ФИЛОСОФИЯТА И ПРЕОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКТА ЦЕЛ В ОНКОЛОГИЯТА. Беше обоснован извода, че е назряла и необходимостта от преформулиране на стратегическата цел в онкологията. Сега тя има за цел единствено да убие раковата клетка.

Постиженията на съвременната медицина и познанията натрупани последните няколко десетилетия в имунобиологията на туморите позволяват при въвеждането на биологичните методи на терапия в онкологията и в съчетанието им с конвенционалните методи и средства или приложени самостоятелно, да се постигне биологично равновесие Целта е преформулирана и се състои не в товао да се убива с химически или физични средства раковата клетка,а да се направи така,че раковата клетка да не можевече да убива.

Целта е да се постигане паритет,респ. равновесие между защитните сили на организма и туморния растеж, да се спре напредването на болестния процес и постепенно да бъде поставен под пълен контрол. Цялостното и пълно обхващане под контрол на болестнния процес предполага строго индивидуализиране на приложението на използваниет методи и средства в биологичната терапия. Това може да се постигне само при клинични условия и то само в специализирана клинична база по онкология с биологична терапия, респ. клинична имунотерапия на рака. Нейното място предполага да бъде интегрирано с други клинични и научни бази, за да може да се осъществи интегративен и мултидисциплинарен подход в терапията.

Comments are closed.