Нашето становище - Ваксина на Коули

Може да се направи нещо повече за пациентите с онкологични заболявания

26.02.2008, Доц. д-р Влади Манев

Доц. д-р Влади Манев е клиничен имунолог, Председател на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”, Председател на “Специализирания програмен консултативен съвет”

Слушах дебата на 15.02.08 в парламентарна зала по въпроса “за” или “против” “течността на Коули”. В западната научна литература през последните 50 и повече години известна повече като “ваксина на Коули“ или по често като “токсин на Коули”. Слушах внимателно изявлението на министър Гайдарски. Колкото и да е странно за някои, той формално е прав. Все пак обаче има проблем.
Какви са фактите?
Факт е, че този проблем, какъвто и да е той, се прехвърля вече година или повече по държавните институции. Неопровержим факт е също, че “проблемът” продължава да не се решава. Възможно е да се окаже, че “проблемът” не се решава, защото понякога не е формулиран или не е формулиран правилно.
Съгласете се моля Ви, че един министър, особено в област като здравеопазването, не може да бъде компетентен по всички въпроси на медицината. Затова той има съветници и експерти-консултанти. Проблемът е вероятно в това, че нито един от тях по неизвестни причини не е намерил време, не е имал възможността или не си е направи труда да чете достатъчно със седмици и месеци, ако е нужно и повече, за да се запознае в дълбочина с този не само медицински, но научен, социален, морален и хуманитарен проблем, да може да си изгради собствено становище и да го обоснове пред министъра. Доказателство за този казус е факта, че Министърът на здравеопазването проф. д-р Гайдарски изисква експертна оценка и докладва становището на своите Национални консултанти по: онкология, химиотерапия и трансфузионна хематология. Не е ли странно, че нито един от националните му консултанти вероятно не е формулирал проблема и не е докладвам на Министъра, че този проблем не е нито в предмета на химиотерапията, нито в областта на трансфузионната хематология, нито в която и да е друга медицинска област, а е предмет единствено и само на специалността клинична имунология. Неразделна част от този предмет и тази специалност е имунотерапията на злокачествените новообразувания и в частност на рака. Този факт вероятно е пренебрегнат. Всяка медицинска област си има специфика, и то толкова значима в днешно време, че вече лекари от различни специалности трудно могат да намерят общ език. В случая високоспециализираната материя би могла да бъде оценена, ако се състои нов прочит, за да могат да бъдат оценени фактите, явленията и зависимостите, установени преди около 130 години и доразвивани в следващите десетилетия. В конкретния случай това би могло да се случи само ако четеца има едновременно подготовка и поне някакъв опит и познания в няколко медикобиологични области: фундаментална имунология, имунология на туморите, микробиология, клинична имунотерапия при туморите и др.
Не е ли странно, че никой не е посъветвал министъра да възложи експертната оценка на Експертния му съвет по клинична имунология към Министерството на здравеопазването? Не е ли странно, че толкова време след като по закон и към ИАЛ трябва да има “комисия по ваксините”, същото не е възложило досега експертна оценка на пряко подчинената му експертна комисия или “съвет по ваксините”? Друг е въпросът, че този, който чете по този проблем, следва да има фундаментална подготовка по цитираните по-горе области и специалности. Трябваше да изчакам търпеливо становището на държавните институции. Повече нямам моралното и професионално право да мълча, защото се убедих, че проблемът няма да се реши, ще продължава да се бави и да не се решава, защото е в затворен “порочен кръг”. Някой трябваше да го формулира. Сега след като е формулиран вярвам, че проблемът “за” или “против” “ваксината, течността или токсина на Коули” ще намери разумно и приемливо решение.

Предлагам:
1. Да се потърси без излишно бавене експертната оценка на експертите по клинична имунология към МЗ и тези към ИАЛ.
2. За да бъде разрешен “порочният кръг” следва да се знае, че проблемът има и още една страна. През последните 20-30 години в развитите страни изследванията на ваксини и други имунологични средства /над 100 вида/ и методи се извършва в специализирани клиники, Медицински центрове или Институти по биологична терапия или в частност клиники /Центрове, Институти по Онкология с клинична имунотерапия. За последните няколко десетилетия у нас няма разкрита нито една подобна специализирана клиника. Практиката във високо развитите страни е показала, че най-новите и специализирани области не само в биологичната терапия на рака се развиват в мощни частни клиники, подкрепени от мощни здравни фондации и църквата, а държавните болници по-често са консуматори на готова интелектуална собственост, когато тя бъде проверена и утвърдена поне за 10 години в практиката. У нас има регистрирана здравна фондация с точно този предмет на дейност и точно с такава мисия да се съберат средства за разкриване на Медицински Център /Клиника, Институт за имунопрофилактика и имунотерапия на имунни дефекти при злокачествени и други имуноасоциирани заболявания. Има решение лечебното заведение да носи името на “Д-р Русчо Иконописов”, който още от 80-те години на ХХ век може да се счита у нас, че е инициатор на това направление в медицината клинична имунотерапия на “рака” .
През 2006г на проведената по наша инициатива Научна конференция на тема „Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век” участниците в научната конференция – над 30 висококвалифицирани специалисти, повечето от които хабилитирани, се учреди на 11.11.2006г. за първи път у нас “Специализиран програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунотерапия на имунни дефекти при злокачествени новообразувания”. На нея изнесе своя двучасов доклад по клетъчна имунотерапия на рака проф. dizanik.com.ebozavr.com Славин от Тел Авив. Събитието беше отразено в медиите. Изпратеният меморандум до Министъра на здравеопазването получи позитивна оценка за социалната им значимост с препоръка да търсим “донори” за разкриване на специализираната здравна институция. Същата би била не само първата за страната, но и за Югоизточна Европа.
С решение на УС на здравната фондация от 27.01.2008г. сме в подготовка за организиране на пресконференция с участието на съизпълнители и “Обществен съвет от неправителствени организации” за това как ще се организира привличането на чуждестранни и наши капитали и донори, за да може да се разкрие без излишно бавене специализирана лечебна структура с уникален предмет на дейност и нова функция в помощ на здравеопазването ни, и в частност на пациентите с онкологични заболявания.

Какво каза проф. Радослав Гайдарски в парламента на 15 февруари можете да си припомните тук.

Copyright © 2013 Фондация “КОНТРОЛ НА ПРИДОБИТИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА” – All Rights Reserved

Comments are closed.