Инициативи

Научни и обществени изяви

1991г.

Първата за страната пресконференция в БТА по въпросите за  рисковете от късните последици за здравето на хората след  аварията в Чернобил./19.02.1991г/Участват целия  УС  вкл. вкл. проф. Марин Мушмов /Ръководител тогава на НОЦ /

1995г.

Организиране и провеждане на първия за страната и региона научен симпозиум по екоимунология, екоимунопрофилактика и имунотерапия на рака с международно участие. Основен спонсор:Фондация «Отворено общество» .Участват учени и от Канада, Украйна и други.

2005г.

Разработен научен проект за съвместно участие на Мед.Факултет- София, Катедра Мед. Генетика, Мед. Факултет– Пловдив, Мед. Факултет-Плевен, НЦЗПБ, София и други с още две Европейски държави (Унгария- Медицински университет, Словакия– Мед. Университет). Проектът е по програмите за обществено здравеопазване на Европейскиея съюз. За него е дадена висока оценка за обществената му значимост.

2006г
По инициатива на фондацията се организира и проведе Научна конференция с международно участие на тема: “Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век”, с няколко основни теми: Екоимунология, екоимунопрофилактика, биологична терапия при  злокачествени и други имуноасоциирани заболявания.

Взеха участие специалисти от различни области и специалности. За първи път у нас се събраха на общ научен форум: имунолози, онколози, генетици, онкохематолози, химиотерапевти, лъчетерапевти и други. Така се иницира за първи път мулти- дисциплинарно общество по проблемите на имунопрофилактиката и имунотерапията на рака. С участие в подписка бе подкрепена инициативата на фондацията за сформиране на Програмен специализиран консултативен съвет по проблемите на профилактиката и биологичната терапия на имунните дефекти при злокачествените новообразувания

2008г.

Проведена  пресконференция в БТА където се обяви Националната дарителска кампания за \разкриване  на Институт/РЦентър/ за имунопрофилактика  иимунобиологична терапия на рака . Линк към пресконференицята

2009 г.

Стартира на 01.11.09г Нацианална подписка за разкриване на Институт (Център) за имунопрофилактика и биологична терапия на рака за  внасяне в Европарламента.

2010г.

Участие в “кръгла маса” в Народното събрание организирана от група “Парламентарен консенсус за борба със социалнозначимите заболявания” .За първи път се обявява  развитието на идеята , а именно: 
1.Съчетаване на процеса на Национаната подписа и през 2010г.
2.Заведено в Министерския съвет   на Република България предложение  на здравната фондация ,до  Правителството на Република България да стане инициатор на Европейка иициатива .Предложението  да бъде внесено от българското правитество и гласувано в Европарламента , София да бъде  домакин   през 2010г -2011г  на “Международен Европейски научен форум с конкурс ” по зададена  тема за идеен проект  от ” Програмния  консултативен съвет по имунопрофилактика  иимунобиологична терапия на рака” към фондацията за Еврофинансиране  разкриването на  Институт за имунобиологична терапия на рака.

ПОДПИСКА

18.04.2008– Пресконференция в прес клуб БТА

2016 г.

1. Пресконференция на фондацията в БТА за „Обществена подкрепа за разкриване „Високотехнологична клиника за възстановяване на онкоболни след химиотерапия”.
2. Получен приз от доц. В. Манев с купата „Изобретател на 2016 г.” от „Съюза на изобретателите в България” за признати 3 /три/ патенти за изобретения в областта на имунотерапията на рака при участие в Национален конкурс – изложение на патенти, технологии и трансфер иновации „ЕКСПО-16”.

2017 г.

1. Участие в здравно предаване на БНТ 03.05.2017г. „Здравето отблизо” на тема „ИМУНОТЕРАПИЯ И ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА РАКА„.

2018 г.

1. Внесено писмено предложение от 23.09.2018г. до М-ра на здравеопазването на Република България – „Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака да бъдат признати за стратегически държавен приоритет”.
1.1. На 28.09.2018г. е внесено предложението до парламентарната комисия по здравеопазване на Република България. На 01.10.2018г. светът узна за връчената „Нобелова награда” за медицина за 2018г. за „ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА” на американски и японски учени, проф. Джеймс Алисън от САЩ и проф. Тасуки Хонджо от Япония.

2019 г.

1. ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА И ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Необходимост от широка обществена подкрепа за разкриване на „Национален /или Балкански/ Институт с Високотехнологична клиника за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия”.

2. Интервю с доц. Манев за Дир.бг 22.06.2019г „България може да стане водеща в онколечението на Балканите и ЕС”.