Инициативи

Научни и обществени изяви

1991г.

Първата за страната пресконференция в БТА по въпросите за  рисковете от късните последици за здравето на хората след  аварията в Чернобил./19.02.1991г/Участват целия  УС  вкл. вкл. проф. Марин Мушмов /Ръководител тогава на НОЦ /

1995г.

Организиране и провеждане на първия за страната и региона научен симпозиум по екоимунология, екоимунопрофилактика и имунотерапия на рака с международно участие. Основен спонсор:Фондация «Отворено общество» .Участват учени и от Канада, Украйна и други.

2005г.

Разработен научен проект за съвместно участие на Мед.Факултет- София, Катедра Мед. Генетика, Мед. Факултет– Пловдив, Мед. Факултет-Плевен, НЦЗПБ, София и други с още две Европейски държави (Унгария- Медицински университет, Словакия– Мед. Университет). Проектът е по програмите за обществено здравеопазване на Европейскиея съюз. За него е дадена висока оценка за обществената му значимост.

2006г
По инициатива на фондацията се организира и проведе Научна конференция с международно участие на тема: “Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век”, с няколко основни теми: Екоимунология, екоимунопрофилактика, биологична терапия при  злокачествени и други имуноасоциирани заболявания.

Взеха участие специалисти от различни области и специалности. За първи път у нас се събраха на общ научен форум: имунолози, онколози, генетици, онкохематолози, химиотерапевти, лъчетерапевти и други. Така се иницира за първи път мулти- дисциплинарно общество по проблемите на имунопрофилактиката и имунотерапията на рака. С участие в подписка бе подкрепена инициативата на фондацията за сформиране на Програмен специализиран консултативен съвет по проблемите на профилактиката и биологичната терапия на имунните дефекти при злокачествените новообразувания

2008г.

Проведена  пресконференция в БТА където се обяви Националната дарителска кампания за \разкриване  на Институт/РЦентър/ за имунопрофилактика  иимунобиологична терапия на рака . Линк към пресконференицята

2009 г.

Стартира на 01.11.09г Нацианална подписка за разкриване на Институт (Център) за имунопрофилактика и биологична терапия на рака за  внасяне в Европарламента.

2010г.

Участие в “кръгла маса” в Народното събрание организирана от група “Парламентарен консенсус за борба със социалнозначимите заболявания” .За първи път се обявява  развитието на идеята , а именно: 
1.Съчетаване на процеса на Национаната подписа и през 2010г.
2.Заведено в Министерския съвет   на Република България предложение  на здравната фондация ,до  Правителството на Република България да стане инициатор на Европейка иициатива .Предложението  да бъде внесено от българското правитество и гласувано в Европарламента , София да бъде  домакин   през 2010г -2011г  на “Международен Европейски научен форум с конкурс ” по зададена  тема за идеен проект  от ” Програмния  консултативен съвет по имунопрофилактика  иимунобиологична терапия на рака” към фондацията за Еврофинансиране  разкриването на  Институт за имунобиологична терапия на рака.

ПОДПИСКА

18.04.2008– Пресконференция в прес клуб БТА