За Нас

ЗА МИСИЯТА /ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ/ И ЗАДАЧИ НА ФОНДАЦИЯ „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда“Здравната фондация е учредена през 1991г.с дарителски фонд при следните основни цели:

1. Да осъществи програма за ранна профилактика и терапия на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда при професионални, възрастови и други рискови контингенти с провеждане на първична и вторична профилактика на социалнозначими имуноасоциирани заболявания като злокачествени, автоимунни, алергични и др.

2. Да подготви материалната и кадрова база за трансфер на авангардни технологии,създаване на школа за висококвалифицирани специалисти способни да трансферират технологии за биологична терапия при злокачествени заболявания , разработване на нови концепции и стратегии за биологична терапия. Световният опит и тенденции в областта на биологичната терапия на рака показват ,че до няколко години тя ще е един от основните стълбове в комплексната терапия при болните с онкологични заболявания.

3. Средство за постигане на целите и задачите на фондацията е да се създаде дарителски фонд,който да позволи разкриването и гарантира функционирането на Медицински Център за имунологично здраве с биологична терапия на злокачествени и други тежки инвалидизиращи социално значими имуноасоциирани заболявания.

4. Подпомагане здравеопазването с въвеждане в клиничната практика на мултидисциплинарен подход в биологичната терапия на пациенти с онкологични заболявания,внедряване на най-съвременните постижения в областта на онкологията с клинична имунотерапия,генна ,мишенна терапия и други.

5. Средство за постигане на целите и задачите на фондацията е ракриване на специализирана клинична сткутура по клинична имунология и имунотерапия на рака”. Оптималният вариант за българската медицина и за България е това да стане чрез международно интегриране с участие на специалисти имунолози и онколози от всички страни членки на ЕС, институционализирани в първия “Европейски Институт за имунобиологична терапия на рака, имунопрофилактика и иновации “. Предвижда се финансирането да бъде изцяло гласувано от Европейския парламент. В тази връзка по инициатива на фондацията се провежда Европейска подписка за внасяне в Европарламента предложение за гласуване целеви бюджет.