Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване

Отзвук от проведения 8-Конгрес по онкология с межународно участие в резиденция Бояна открит на 10.11.11 до 13.11.2011
14.11.2011, zdrave.net, доц. Влади Манев

На Осмия национален конгрес по онкология с межуднародно участие изнесох доклад на тема „Концепция за някои имунопатогенетични механизми в блокиране на противотуморния имунитет.” В доклада бяха представени на научната онкологична общност [...]