Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век

По важни резултати от проведената конференция:

1.Изнесени бяха 12 научни доклади по темите публикувани в сборник резюмета и доклади над 200 стр.

2.Проф. Славин от Тел Авив /Израел/ специалист по клетъчна имунотерапия на ракатрансплантация на костен мозък и др.тъкани и органи изнесе актуална лекция от близо 2 часа.

3.Над 30 участници се включиха в подписката за [...]