Втори шанс за онкоболните

Има и втори шанс за онкоболните, но беззаконието и академичната надменност са бариери пред иновациите
Quo Vadis Национално издание на Българския лекарски съюз

15 март 2017 г. – Quo Vadis, бр. 2

QuoVadis article