Новини

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА?

31.10.2020 www.credoweb.bg | доц. Влади Василев Манев, дм, Клинична имунология

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ И СЛЕД 50 ГОДИНИ НЯМА ШАНС ЗА ИНОВАТИВЕН ПРИНОС В ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА?

/Български студент по медицина преди повече от 50 години за първи път използва вариолния вирус с вътретуморно инжектиране за имунотерапия на солиден злокачествен тумор в експериментално проучване/
Доц.В.Манев-клиничен имунолог

АПОТЕОЗИ С НАЙ-ИСКРЕНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ за имунолозите и генетиците участвали в създаването на химерен вирус известен като CF33 от вариолната ваксина, разработен по идея на професор Юман Фонг в престижния център за рак на City of Hope в Лос Анджелис, Калифорния!!!

Recombinant Orthopoxvirus Primes Colon Cancer for Checkpoint Inhibitor and Cross-Primes T Cells for Antitumor and Antiviral Immunity

Пунктуално бих изброил по-важните моменти в публикацията, а именно:

1. „Vaccinia е генетично стабилен двуверижен ДНК вирус от семейство Poxviridae. Има натрупан опит за безопасна употреба при милиони хора, тъй като е активната съставка на ваксината, която унищожава едрата шарка, едно от най-опустошителните заболявания, познати на човечеството.

2. Ваксиналният вирус на едрата шарка е първият онколитичен вирус, демонстриращ вирусна онколиза в лабораторията през 1922 г.

3. Vaccinia има кратък добре характеризиран жизнен цикъл и се разпространява бързо от клетка на клетка, но не се интегрира в генома на гостоприемника. Той е силно цитолитичен за широк спектър от типове туморни клетки. Той има потенциал да действа както като средство за доставка на генна терапия, така и като онколитичен агент.

4. CF33 е комбинация от геномни последователности от множество щамове на ваксиналия вирус за генериране на нов, по-безопасен и по-мощен вирус. CF33 с човешкия натриев йодид Symporter (hNIS) ген, който позволява на изображенията за проследяване на вируса in vivo и медииране на насочена лъчетерапия, се нарича Vaxinia. CF33, когато е с hNIS и „въоръжен“ с анти PD-L1 гени, които позволяват подобряване на противораковата имунотерапия, се нарича CHECKVacc.

5. Безопасността е доказана в редица предклинични проучвания и има доказателства както за локален, така и за системен противотуморен отговор.

6. Доказва се, че вирусната инфекция активира Т-клетките срещу туморни клетки и в комбинация с инхибиране на контролна точка дава траен антитуморен отговор. Като цяло тези данни предполагат, че производните на CF33 в комбинация с анти-PD-L1 могат да индуцират траен противотуморен имунитет, проправяйки пътя за стратегии за подобряване на имунния отговор към вирусна терапия.

7. Анализът на имунните клетки от третираните мишки показа, че тумор-специфичното активиране на Т-клетките се проявява по-силно при тумори, лекувани с вируса, и че Т клетките са по-силно активирани срещу вируса, отколкото срещу тумор, по MHC-I-зависим начин.

8. Проучването е потвърдило, че инфекцията, произведена от CF33, активира Т клетките срещу раковите клетки, което води до синергия с инхибиране на протеина на имунната контролна точка, PD-L1.

9. Доказва се, че CF33-hNIS-ΔF14.5 индуцира траен противотуморен имунитет, когато се комбинира с анти-PD-L1 лечение срещу сингенен модел на рак на дебелото черво.

10.Трайно излекуване, дефинирано като пълна регресия на тумора и резистентност към повторно разрастващи се тумори при повторно предизвикване със същите клетки, най-често се наблюдава, когато лечението с вируса се комбинира с прилагане на анти-PD-L1.

След успешните предклинични проучвания при експериментални животни и успешно приложение при първия пациент с рак на дебелото черво, изразявам личното си професионално убеждение, че и при започналото проучване при 100 пациента ще бъде също успешно. Имам основания да предвиждам, че същият иновативен подход ще бъде приложим и при други видове солидни тумори. Това е революционен принципно нов подход за клетъчна имунотерапия на рака в съчетание на гененично модифициран вирус от противовариолна ваксина с Т-клетъчната имунотерапия на контролните точки.
Би представлявал професионален интерес факта, че български студент по медицина преди повечеот 50 години за първи път използва вариолния вирус с вътретуморно инжектиране за имунотерапия на солиден злокачествен тумор в експериментално проучване при високозлокачествения миши сарком 180 на Крокер. Провеждат се някои имунологични изследвания вкл. имуноелектрофорези и др. Публикация в сп. Премедикус „Опит за антигенно обогатяване на туморна тъкан с ваксинален вариолен вирус„ ,В.Манев, V–ти курс студент по медицина, с.11-16, 11.04.1968г,`16- Редовна научна сесия на студентското Научно дружество при МА,София. Като автор на разработката получих първа награда от проф. Атанас Райнов, ръководител на катедрата по патофизиология и грамота от ръководството на научната студентска сесия. Приложени 2 файла.

Когато завърших медицина преди 50 години имах някаква тайна надежда, някой в държавата и МЗ да прояви интерес към имунотерапията на рака и използване на вариолна ваксина за антигенното обогатяване на туморната тъкан за да се съдадат условия за продължаване на проучването. Никой не прояви интерес!

Тогава също все се говореше на висок глас за “Научно технически прогрес”!

Сега също се говори за иновативен прогрес на държавата. Заминах в провинцията да работя. Ежегодно тъсех начини да кандидатствам за аспирантура по имунология. Тогава за имунология се пуснаха 2 аспирантури в СССР. Въпреки, че спечелих конкурс не ме допуснаха да замина да уча, с аргумент “липсата на произход “:

1. Дядо ми д-р Влади МАНЕВ, чийто име нося е завършил медицина в гр. Лиеж Белия в края на 19 век. Завръща се в България, оженва се за внучката на Колю Фичето. Участва в Балканската война. Достига за времето си най-високата длъжност в града Разград,”Главен лекар”. Създава и е първи учредител на мъжкото крило на Българския “Червен кръст” за Североизточна България.

2. Баща ми е завършил военото училище на Н.В. 1933г “Люлински випуск”. Участва във Втората световна война при Драва, Унгария. Награден е с два ордена за храброст. Завършва Военна академия 1946г и е назначен за Н-к щаб на артилерията на Втора армия в гр.Пловдив. Без коментар за репресиите за “липсата на произход”.

Какви изводи могат да се направят:

1. България е малка страна, но не означава, че ако използва творческия си иновативен потенциал, не би могла да изпреварва с години и десетилетия и най-големите и най-богатите. Те и за това са богати, защото имат адекватна държавна политика по иновациите и дългосрочна държавна политика за създаване на условия и насърчаване на иновативно мислещи специалисти. Така се прави висок стандарт на живот!

2. Адекватна държавна политика по иновациите в България не се провежда през последните 50-години. Още няма закон у нас, който да задължава държавата да съдейства като изкупава регистриран световен приорите с патент за изобретение, ако е в стратегически важно за държавата направление и инвестира в неговото внедряване. Няма за сега никакъв шанс да има такъв закон у нас и в следващите 50 години. Може би с тези темпове на законодателство ще са ни нужни още 500 години?

3. Няма държавна политика за създаване и подкрепа на иновативно мислещите специалисти с рецидивиращ защитен световен приоритет с патенти за изобретения!

4. През последните 10 години при регистрирани и признати няколко патента за изобретения и патенти за полезни модели за клетъчна имунотерапия на рака, нито държавата нито бизнеса се интересуват да инвестират във внедряването им.

5. Предложенията ни до държавата и парламента през последните близо 10 години да се приравни и въведе законодателната практика за иновациите и патентите ако не в САЩ /водещата в света държава в иновациите /, то поне тази в Германия, страна членка на ЕС. За сега „Глас в пустиня”! Там има закон според, който при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление, държавата по закон е длъжна за изкупи интелектуланата собственост и да инвестира във внедряването. У нас такъв закон няма! Нещо повече, такъв закон ние предлагаме близо 10 години, но никой в държавата не иска да чуе. Защо ли? Дали има някой, който да е заинтересован, все така да сме си бедни или сме урочасани сами да си пречим от академична надменност, професионална завист и ревност?
Може ли да не ни достига единно национално самосъзнание, че всеки от нас е част от цялото, каквото имат високоразвитите нации към, които се стремим поне на думи?

Предлагаме /за кой ли път /:

1. Да се въведе без отлагане законодателството в Германия, което задължава държавата да изкупува регистриран световен приоритет в интелектуална собственост на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления и да инвестира в тяхното внедряване. Този държавнически подход, доказано работи и осигурява висока принадена стойност в полза на държавата и висок стандарт на живот, ако не се побългари!

2. Ако държавата за сега не иска да осигури цитираното от нас нормативно иновативно развитие и да приеме спешно цитираната законодателна промяна, то настояваме да се напише без отлагане аргументиран отказ, защо се прави?!

Доц.д-р В.Манев
Към статията: Защо България и след 50 години няма шанс за иновативен принос в Имунотерапията на рака?

Какво може да се направи, за да се намали смъртността при патогенетичните процеси на тежките случаи с COVID-19

12.01.2021 Фрамар | Доц. д-р В. Манев

`

До момента са доказани най-малко 11 патогенетични  механизми при тежко болни с COVID-19. Във връзка с тях в различните етапи на болестта настъпва в различна степен  автоинтоксикация.

`

`

`

`

`

`

Някои патогенетични механизми при тежко болните с COVID-19:

 • виремия (Сепсис);
 • възпаление;
 • силно увреждане епитела на белодробните алвеоли с излив на ексудат и еритроцити;
 • увреждане ендотела на малките съдове на белия дроб и други органи;
 • развитие на масивен микротромбоемболизъм в малките съдове на белия дроб и патологично активирана тромбоцитна агрегация в организма;
 • ниска реактивност на имунната система в първата фаза 7-10 ден от заболяването, поради това че вирусът притежава камуфлажни специфични протеини, които му позволяват скрита и бърза репликация.
 • Свръхреактивност във втората фаза след 10-14 ден, но не срещу вируса, а срещу увредения орган „мишена” (белия дроб или др.). Така при променените вече антигени, имунната система на болния започва да се отнася към увредения орган като към чужд трансплантат (бял дроб или други) и се стреми да го унищожи и отхвърли.
 • Включване феномен от вродения имунитет „инфламазома”. При него увредените клетки не загиват от програмирана смърт – т.н. „апоптоза”, а загиват, като мембраните им се пукат.
 • Цитокинова буря – свръхреактивността на имунната система е свързана с масивното изливане в кръвта на цитокини, освобождавани не само от клетките на имунната система, но и от ендотелни, епителни и други клетки.
 • Развива се тежък респираторен дисстрес синдром (ТОРС).
 • Настъпва ендотоксикоза от нахлуващите в кръвта микроорганизми и техните токсини от червата в условията на силно възпаление и тежък сепсис и от високите нива на клетъчни ензими, отделящи се от  разпадащите се клетки и други високи нива от силно токсични метаболитни продукти.

Всеки лекар, запознал се с известните досега патогенетични механизми, би могъл да приеме, че в крайните фази на болестта автоинтоксикационните процеси биха били несъвместими с живота, ако не се проведе интензивна апаратурна екстракорпорална детоксикация по преценка на мултидисциплинарен съвет, а именно:

 • Плазмафереза, двукратна с плазмаобмен /плазматерапия / по 1 литър плазма, отделена от болния и заместването й с плазма от здрави дарители. Сега тази терапия се ползва във втората й част, само вливане на плазма. Поради това няма винаги убедителен успех за спасяване на болните от фатален край.
 • Екстракорпорална карбосорбция – рутинен метод с показания за лечение на ендотоксикоза. Имаме опит за първи път у нас със спасяването на болен с тежък сепсис преди около 20 години  (19-годишен войник във ВМА).
 • Селективна хемабсорбция на цитокини – специализиран подход за отстраняване на цитокините, които убиват.

Изброените апаратурни методи са рутинни от няколко десетилетия в клиничната медицинска практика (клинична токсикология и др.). Те не са сложни за усвояване, но приложението им изисква:

 • Висококвалифицирани и добре подготвени кадри да работят с трите апаратурни подхода след решение по преценка на специализиран мултидисциплинарен съвет.
 • Наличие на специализиран сектор (център или отделение) за интензивна апаратурна екстракорпорална терапия, специализирани само за тежко болни с COVID-19.

Предложението на доцент Влади Манев:
Предлагаме медицинската наука и практика у нас спешно да отговори на следните въпроси:

 • Има ли  автоинтоксикация при тежко болните с COVID-19 и нужна ли е интензивна екстракорпорална апаратурна детоксикация?
 • Може ли да се продължава с детоксикация при тежко болните само с инфузионни венозно инжектирани кристални разтвори и други?
 • Дали факторите, които убиват тежко болните с COVID-19, се намират в плазмата и следва ли плазмата на тежко болните да се депурира (пречиства)?

Това бързо и лесно би могло да се провери, да се докаже или отхвърли, като:

 • Ако от плазма, получена от тежко болен с COVID-19, 7-10 дни преди или по време на цитокиновата буря, се инжектират 5-10 мл. или до 20 мл на морско свинче, се очаква то да умре до няколко часа или до дни. За контрола може да се инжектира друго морско свинче със същото количество плазма, получена от здрав дарител. Резултатите най-вероятно ще покажат, че морското свинче, инжектирано подкожно с 5-10-20 мл плазма, получена от тежко болен с COVID-19, в посочения интервал на болестта, ще загине бързо в рамките на часове или 1-2 дни, докато другото морското свинче, инжектирано с плазма от здрав дарител, ще остане живо.
 • Ако същата плазма, която убива морското свинче, се филтрира предварително през активен въглен и след това се инжектира на морско свинче, то най-вероятно няма да умре.

Други доказателства едва ли ще са нужни, за да се организира от държавата и се започне спешно да се спасяват тежко болните от фатален край с изброените рутинни известни от десетилетия апаратурни методи в медицината за екстракорпорална интензивна депурация. В техните показания за приложение е  разписано от десетилетия, че могат се прилагат успешно при хематологични патологии с неврологична симптоматика и много други. Болните от COVID-19 се числят и към патология, сходна с болестта, описана от Московиц в 1925 г. – “Тромботична тромбоцитопенична пурпура”. Смъртността от това заболяване е била близо 100% преди ерата на плазмаферезата с плазмозаместване.

Към статията: https://media.framar.bg/здравни-новини/какво-може-да-се-направи-за-да-се-намали-смъртността-при-патогенетичните-процеси-на-тежките-случаи-с-covid-19

За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-19 Доц. В. Манев /клиничен имунолог/

31.10.2020 www.credoweb.bg | доц. Влади Василев Манев, дм, Клинична имунология

ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
ОТВОРЕНО ПИСМО

На Вниманието на Министъра на здравеопазването на Република България проф.д-р Костадин Ангелов

За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-19

Драги сънародници,

Имаме аргументиран и предложен от нас идеен проект за внедряване чрез Министерството на здравеопазването/МЗ/. Когато още няма нито лекарство, нито ваксина има заведен в деловодството на МЗ с Вх.N 94-1923/ 04.09.2020:
“ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА АПАРАТУРНА ПУРИФИКАЦИЯ ПРИ СРЕДНО И ТЕЖКО БОЛНИ С COVID-19″
МЕТОДИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 1. ПЛАЗМАФЕРЕЗА С ПЛАЗМАОБМЕН /плазматерапия/
 2. ЕКСТРАКОРПОРАЛНА КАРБОПЕРФУЗИЯ
 3. СЕЛЕКТИВНА ХЕМАБСОРБЦИЯ НА ЦИТОКИНИ

ТЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА:

 1. Отстраняване от кръвта на фактори, които доказано убиват болните с Covid-19.
 2. Намиране ново приложение на отдавна известни в токсикологията и други области на медицината апаратурни методи за екстракорпорална интензивна апаратурна пурификация при средно и тежко болни от COVID-19.
 3. Внедряването на иновативен тристепенен апаратурен подход би дал шанс за първи път в света за намаляване смъртността от COVID-19 с над 50%.

Защо като смъртността у нас непрекъснато се увеличава, умират хора от различна възраст и професии, умират и лекари и учители, има ли бъдеще България ако останем без тях, а децата ни осиротеят без родители?
Защо повече от месец няма отговор от МЗ?

Кратка предистория с хронология:
На 01.09.2020г представихме на ръководството на МБАЛСП „Н.Пирогов” и обсъдихме внесения от нас «Идеен проект за тристепенна интензивна апартурна пурификация при средно и тежко болни с Covid-19» с Доц д-р Петър Атанасов- Н-к Клиника по вътрешни болести /КВБ/ със сектор за лечение на усложнения при болни с COVID-19
В подписаното становище се казва:

 1. “Проектът съдържа конспективен план за организиране на предварителните изследвания”.
 2. “Проектът предлага една възможност, за патогенетичен подход в лечението с единствена цел намаляване на смъртността, с очакван прогностичен ефект над 50%, чрез отстраняване на известните до момента фактори водещи до фатален край”.
 3. “Би следвало държавата в лицето на M3 да съдейства спешно в условията на извънредно положение и пандемия с цел осигуряване на нужното финансиране и пълно съдействие за провеждане на първия етап на предварителните изследвания. Едва след такава подготовка в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” може да стартира проучване в тази насока“.
 4. “При успешното им завършване следва да се очаква създаването в страната, в големите градове и държавни болници, поне на пет такива специализирани сектори или центрове”.

Предлаганият от нас патогенетичен подход се подкрепя още от:

 1. Позитивно становище от проф. Татяна Червенякова, изп. Директор на Инфекциозна болница, гр.София.
 2. Доц. д-р Иван Гигов – хематолог ВМА.
 3. Възможното му приложение след внедряване при онкоболни е подкрепено с публикувани становища от проф. Констанца Тимчева и проф. Асен Дудов.

Пояснение: Вярно е, чe патогенезата при болните с Covid-19 не е напълно изяснена. Може с години и десетилетия още да не може напълно да се изясни, но това, което вече се знае позволява да се приложи в предлагания тристепенен апаратурен подход за интензивна апаратурна пурификация за отстраняване от организма на факторите, които могат да убиват болните с К-19.

Внесохме в МЗ още едно друго предложение:
На 12.10.2020 в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) регистрирахме по електронната поща документ с Вх.номер 94-5068

До Министъра на здравеопазването на Република България Проф.д-р Костадин Ангелов,
От Доц д-р Влади Василев Манев /клиничен имунолог/ Председател на Програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org/,
Носител на приза «Изобретател на 2016г»

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за внедряване от държавата НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ /Полезен модел/ ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ, ЗА ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗДРАВНИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19.

 1. У нас има над 350 000 онкоболни потенциално най-застрашената група от COVID-19.
 2. Имаме регистриран световен приоритет с патент за изобретение на ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/ за повишаване имунната защита при онкоболни за намаляване рецидивите на болестта.
 3. В условията на пандемия от COVID-19 същата би могла да се приложи след провеждане на необходимите предварителни предклинични и клинични изследвания за повишаване неспецифичната имунна защита и намаляване здравния риск.

За това питаме:

 1. Колко време е нужно в условията на извънредна ситуация на пандемия, да се получи отговор от МЗ?
 2. Защо държавата се бави да разреши и осигури нужните средства на МБАЛСП “Н.ПИРОГОВ” да се започне незабавно работа по предложения “Идеен проект …. ” с обоснован шанс за намаляване смъртността от Covid-19 над 50% при налично позитивно отношение от ръководството на най-голямата държавна болница у нас за спешна помощ?
 3. Защо се бави финансирането на проекта при условие, че медиите съобщиха, че държавата дава над 700 милиона лева на държавната администрация заета с борбата с пандемията от К-19?

Уважаеми Г-н Министър на здравеопазването на Република България,

Напълно споделяме наскоро декларираната от Вас позиция, че когато сме във война с пандемия е повече от нужна единна стратегия и тактика и единоначалие.

Уважаеми проф.Ангелов,

Имаме към Вас още няколко въпроса:

 1. Защо още няма написана “Единна стратегия и тактика в лечението на болните с COVID-19″?
 2. Кой контролира как, кога и какво се прилага в различните стадии на болестта и се лекуват болните с Covid-19, при условие, че квалификацията и опита на лекарите не е еднаква, а има все повече млади лекари, почти без опит и квалификация? Дали липсата на единна стратегия и тактика не е една от причините за стръмното покачване на смъртността от Covid-19?
 3. Всички ли лекуващи лекари знаят и прилагат няколко важни факти в терапията на болните с К-19, а именно:
  1. Противовирусните средства/Ремдесивир и лечение с кръвна плазма има значим ефект в първите 2-3 дни и най-късно до 7-8 ден от заразяването.
  2. Декстаметазон или други кортизонови и противовъзпалителни препарати, както и антикоагулантна терапия следва да се прилагат в по-късен етап и др. Нужно е без отлагане, спешно и като колективен труд да се напише “Стратегия и тактика в лечението на болните с К-19″
 4. Знаете ли за нашите предложения? Докладвани ли са Ви Г-н Министър или не са поради неразбиране важността им от някой чиновник или са тенденциозно укрити?

Драги сънародници,

Не е време да се сочим, кой, какво и защо не е направил през изминалите месеци и години за да продължава България още да бъде на последно място по медицински науки сред страните членки на ЕС.
Времето сега изисква без излишно бавене, управленски надпартийни решения, за обединение на знания и усилия на целия интелектуален потенциал на нацията в медицината, какво полезно може да се направи за опазване здравето и живота на всеки от нас.
Такъв призив отправихме в медиите на 18.03.2020г. Остана за сега “глас в пустиня”, но постави и още въпроси:

 1. Защо не се ползват знанията и опита у нас за провеждане на имуноглобулинова терапия за ефективно и безвредно потискане на вродения имунитет, който е свръхактивиран и убива тежко болните с COVID-19? Такъв богат опит у нас има Доц. Емилияна Конова – клиничен имунолог, Център за репродуктивна медицина към МУ гр.Плевен, при овладяване на спонтанни аборти и спасяване на бременността.
 2. Защо не се ползва опита при лечението на болните при Covid -19 с Хлорохин и познанията на ревматолозите? Те у нас имат най-голям опит с този препарат от няколко десетилетия. За това при тях не се допускат или рядко усложнения от странични ефекти, докато мнението на инфекционистите се базира на техния скромен опит от няколто месеца. С Хлорохин ревматолозите лекуват вкл. и белодробните усложнения при болните с Ревматоиден артрит, каквито са сходни и при болните с Covid-19. По темата повече може да се пита проф. Рашо Рашков, завеждащ Катедрата по ревматология при МУ София, първа диплома у нас по ревматология.
 3. Ползва ли се и как интелектуалният потенциал на нацията в медицината, когато има български професор в МУ Варна, проф. д-р Лиана Герчева д.м.н. защитила голяма докторска дисертация и е най-компетентния у нас специалист, експерт по темата, сродна на тази за ендотелната микротромботична ангиопатия, каквато настъпва и убива болните с Covid-19?
 4. Как се ползва интелектуалния потенциал на нацията в медицината в частност в имунологията и търси ли се мнението по темата за Covid-19 на първата диплома у нас по специалността имунология/автор на настоящата статия/? Той е с най-много иновативни приноси, с регистриран световен приоритет и признати патенти за изобретeния в областта на имунологията. Те включват и шансовете да се внедри и ваксина за постигане неспецифична профилактика на онкоболните в условията на пандемия от Ковид-19.
 5. КОЛКО ДЕЙСТВАЩИ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ СЪВЕТИ СА СФОРМИРАНИ И ВИ ПОДПОМАГАТ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ К-19? НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ МНОГОКРАТНО ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ПАНДЕМИЯТА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН СЪВЕТ, СЪСТАВЕН ОТ ХАБИЛИТИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ИЗБРОЕНИТЕ ОТ НАС 11 МЕДИЦИНСКИ ОБЛАСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ.
 6. Защо България още продължава да бъде на последно място по медицински науки сред страните членки на ЕС? Това е така, защото няма нито една специализирана медицинска структура /Център или Институт/ за правене на иновативна медицина в областта на Т-клетъчната имунология на туморите и др. предизвикателства в медицината. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ от ГОДИНИ да има такава ИНОВАТИВНА ИНСТИТУЦИЯ. Не е трудно да се разбере, че за да има прогрес на медицинската наука е нужна и структура с нова функция за правене на иновативна медицина. За такава пледираме от мното години и полагаме усилия за разкриване на Център/Институт/.
 7. Защо в Министерството на здравеопазването/МЗ/ няма отдел за иновации и иновативно развитие на медицината?
 8. Защо години нямаме отговор от МЗ на въпроса: Когато има регистриран световен приоритет с патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление, онкология/Имунотерапия на рака и др./ има ли и по кой закон ако има, държавата е длъжна да изкупи патента, да инвестира в неговото внедряване? След успешното му внедряване, вече като собственик на интелектуалната собственост/патент за изобретение или полезен модел / държавата продава лицензии и си възвръща многократно вложените средства. Такъв действащ закон има в Германия.
 9. Защо не се ползва опита и нормативната база каквато е във водищите страни в иновациите /Германия за ЕС/? Този въпрос задаваме от много години на МЗ в неефективна кореспонденция /маратон /. Още няма адекватен отговор.
 10. Повече от 5 /пет/ години предлагаме на МЗ да се създаде “Временен /тематичен/ мултидисциплинарен консултативен съвет” за подпомагане внедряване на иновации признати с патенти за изобретение в стратегически области на медицината, важни за държавата, каквото е онкологията и имуно- терапията. Защо години получаваме формални отговори, а няма конкретен отговор и по този въпрос?

Уважаеми Г-н Министър,

Когато още няма нито лекарство, нито ваксина при Ковид-19:

 1. По предложения от нас “Идеен проект….” за внедряване чрез Министерството на здравеопазването/МЗ/ нямаме отговор по заведено предложение в деловодството на МЗ с Вх.N 94-1923/ 04.09.2020
 2. Моля да получим Вашия отговор по нашето ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх.номер 94-5068/12.10.2020г за внедряване от държавата НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ /Полезен модел/ ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ, ЗА ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗДРАВНИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

Като един от водещите имунолози, доброволно и безвъзмездно, приех като лично предизвикателство световната криза с пандемията от Ковдид-19. Посветих повече от 8 месеца, почти денонощни усилия в писане на публикации и предложения до МЗ за създаване на условия за разработване и внедряване на иновации за борба с COVID-19.

Дали борбата с родната ни българска бюрокрация и бездушие е безнадеждна и безсмислена?

Уважаеми сънародници,

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ НЯМА!

За това подкрепете петицията ни:

https://www.peticiq.com/243314

Петиция:

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

Моля, популяризирайте петицията и със Съобщение №7 към нея, да се знае истината за да има повече шанс за живот в условията на пандемия, да се подкрепя от приятели, близки на онкоболни и от всички потенциално застрашени рискови групи. /Съобщение №7 за COVID-19/

Пазете се и бъдете здрави !

Доц.д-р В.Манев
/Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака /www.immuno-bg.org / Носител на приза « Изобретател на 2016 »
Към статията: За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-19 Доц. В. Манев /клиничен имунолог/

Какво би могло да се направи при липсата на специфично лечение и ваксина за Covid-19

24.06.2020 Фрамар | Доц. д-р В. Манев


Медицинските наука и практика търсят възможности за повлияване на някои звена от известните към момента от патогенезата на Covid-19. За съжаление, все още няма специфично лечение и ваксина срещу коронавирус. Това поставя много въпроси пред лекуващите лекари. Целта е да се намалят тежките усложнения, рискът от фатален край при средно и тежко болните и да се даде възможност организмът да поеме самозащитата си. От патогенетични процеси, фактори, явления и зависимости в условията на развитие на сепсис е установено, че те са общи, независимо дали развитието на сепсиса е причинен от бактериален, или вирусен причинител. Обединяващият рисков фактор е инфламазомата /Nature Sci Reports 2016/.
Инфламазомата активира дори епителните клетки, което води до сигнали за възпаление и клетъчна смърт. За разлика от апоптозата, настъпва т.н. пироптоза (разпукване на клетките) с експлозивно изливане в организма на ензими, цитокини и други животозастрашаващи концентрации.

`

Съвременната медицина има възможности да въздейства в различна степен на известните досега звена в патогенезата при Covid-19

`

`

Акцентът следва да е върху:

  Сепсис /Виремия/;
  Патологично активирана коагулация;
  Инфламазомата;
  Цитокинова буря;

Предлагаме следната интензивна терапия при Covid-19, като една възможност за провеждане на интензивна, тристепенна апаратурна екстракорпорална пурификация с детоксикация. Тя може да се прилага в конкретния случай индивидуално и според динамиката на процесите, а не само според клиничната картина. Могат да се очакват следните резултати:

  Намаляване с около и над 50% вирусното натоварване на организма;

  Понижаване рисковите нива на цитокините, инфламазомата и токсичните ефекти на различни метаболитни продукти;

  Стабилизиране плазмените фактори, с понижение риска от повишената тромбоцитна агрегация и други;

  Неизползван шанс за средно и тежко болните да не стигат до фатален край.

Клиничен случай

Преди около 20 години бе прието предложението ни за приложение за първи път в света на апаратурна екстракорпорална карбосорбция при пациент на 19 г. от ВМА с тежък хроничен животозастрашаващ сепсис, резистентен към съществуващите тогава антибиотици. След две процедури, съчетани с Имуновенин и Антистафилококов гамаглобулин, настъпи бързо подобряване на общото състояние на болния и след  около 1 месец бе изписан клинично здрав.

През месец март 2020 г. учени от БАН доказаха, че активен въглен, получен от черупки на кайсии, задържа вирусни частици с големина на Covid-19 и дори по-малки. По една случайност фирмените филтри за екстракорпорална карбосорбция се правят със същия въглен.

Така възникна идеята за настоящото предложение за апробиране и внедряване на триетапен апаратурен пурификационен метод за намаляване вирусното натоварване на организма, от което зависи изходът от болестта:

  Екстракорпорална карбосорбция;

  Класическа центрофужна плазмафереза с плазмообмен. Отделя се един (1) литър плазма на една процедура, изхвърля и се заменя по подходящ начин с плазма от здрав донор, реконвалесцентен от Covid-19. Следва да се очаква:

  1. Отстраняване значимо количество от вируса Covid-19 и вирусното натоварване на организма.
  2. Намаляване инфлазомата, определяща тежестта и изхода от болестния процес.
  3. Подобрение общото състояние, понижаване риска от тежки усложнения с фатален край.
  4. Намаляване проинфламаторните фактори в кръвта.
  5. Нормализиране на нарушените плазмени фактори на кръвосъсирване.
  6. Обща детоксикация на организма.

Пояснение: Ако в болницата няма апарат за плазмафереза, по време на транспортирането на болния към болница, където има такава апаратура, да се започне да се прелива бавно прясно замразена съвместима плазма /темперирана към температурата на тялото/, за да не се губи време.

Известни са основно два вида плазмафереза:

 1. Класическа центрофужна плазмафереза. Тя е подходяща за лечение на средно и тежко болните с Covid-19 , където е нужно да се елиминира голямо количество плазма /минимум 1 литър на процедура /. С оглед тежестта и скоростта на развитие на болестния процес, класическата центрофужна плазмафереза ще се окаже оптимален вариант за приложение при болните с Covid-19.
 2. Плазмафереза с плазмени мембранни филтри. Мембранната плазмафереза е подходяща както за производствени цели за получаване на плазма в малки обеми до /300-500 мл/ от здрави донори, така и за подобряване метаболизма, детоксикация, при автоимунни, ендокринни и други патологии. При болните с Covid-19, поради високия риск от съдови инциденти, повишена тромбоцитна агрегация и др., малките обеми плазма, които се получават с плазмените филтри и по-големия риск от запушването им, едва ли ще се окажат подходящи при болни с данни за виремия с Covid-19. При болен със злокачествено хематологично заболяване /с много високи стойности на Д-димер/ е приложена преди няколко години афереза с мембранен филтър и се е получило запушване на първия филтър. Наложило се е да се проведе афераза с втори филтър.
  Селективна хемабсорбция на цитокини

За овладяване на цитокиновата буря в комплекса на цялостната терапия следва да се има готовност за приложение на апаратурна селективна хемабсорбция на цитокини с приложение на фирмени филтри и апаратура. Установено е, че 7 /седем/ дни преди настъпване на цитокиновата буря рязко се покачват стойностите на Т-цитотоксичните клетки. Това е достатъчно време, за да може в значителна степен да се овладее и се предотврати животозастрашаващото състояние, ако се приложат описаните апаратурни методологични подходи при индивидуализиран начин и последователност. Методите не са изключително сложни, но изискват подготвени кадри с висока квалификация, висока степен на организация и обособяване на специализиран Сектор за апаратурна екстракорпорална пурификация, дори и да е само на функционален принцип.

Фаталният край би могъл да стане изключение, ако се промени парадигмата за терапия на средно и тежко болните с covid-19, включително ако се апробира и внедри тристъпалният апаратурен подход. Дали ще се включи в цялостната комплексна терапия при тях, ще покаже най-близкото бъдеще.

Като лекар-специалист заставам зад предложението ни за патогенетична терапия чрез апробиране и въвеждане на апаратурен тристъпален комплекс, пледираме в медиите и пред отговорните държавните институции от края на месец март 2020. Професионалният подход и хуманизмът следват и очакваме да надделеят над всякакви други съображения и интереси, в условията на глобална пандемия.

България все още има неизползван шанс да стане първата страна в света, където смъртността при болните с Covid-19 се прогнозира да намалее с около 50%. Ще пропилеем ли този шанс? Очакваме отговор от отговорните институции.

Към статията: https://media.framar.bg/научни-публикации/полезни-решения-при-липсата-на-специфично-лечение-и-ваксина-за-превенция-на-covid-19

Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за лечение на болните с COVID-19 и намаляване риска от тежки усложнения

13.05.2020 www.credoweb.bg | доц. Влади Василев Манев, дм, Клинична имунология

Въведение

В резултат на извършено проучване по литературни данни за симптомите, патофизиологията, патогенезата и патологоанатомичната находка за известните към момента факти по динамика на процеса при болни с Covid-19 бяха сравнени с тези намерени при друго заболяване описано в медицинската литература от началото на ХХ век. Установи се над 95% сходство или припокриване на находките. Общото между двете заболявания е, че тяхният общ знаменател е свързан с кръвосъсирването и съпровождащите ги тежки тромбоемболични проблеми в малките съдове. Това се отчита като водещо усложнение при болнитe с Covid-19, а така също е и при сравняването му с другото тежко заболяване заършващо често с фатален край. То е описано за първи път през 1925 г от д-р Е. Мошковиц и носи това име (E. Moschcowitz) /Archives of Internal Medicine в 1925 г./

Дефинира се като: „Тромботичната тромбопенична пурпура”(ТТП) Представлява кръвно заболяване проявяващо се с неврологична сиптоматика,което е много сходно както e описано и при болните с Covid-19. То се придужава от генералиирани микротромбози в малките съдове често водещи до фатален край.Лечението му е с плазмафереза и преливане на прясно замразена плазма.Този лечебен подход намалява рисковете от усложнения и фатален край с 50%. Направеното сравнително проучване дава шансове ако се приложи без загуба на време и при болните с Covid-19 да намалеят усложненията и риска от фатален край с 50% за десетки и стотици болни у нас .и за хиляди и десетки хиляди тежко болни по света..Кризите са проверка на системата, но и за всеки един от нас. Може да се окаже силен мотиватор и предизвикателсто за прогреса на медицината и у нас. Очаква се без загуба на време отговорните държавни институции да направят необходимото за апробирането и въвеждането на терапевтичен подход доказал животоспасяващи лечебни възможности макари и при друго сходно заболяване.

Пълният текст на статията може да се прочете в приложения линк: Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за лечение на болните с COVID-19 и намаляване риска от тежки усложнения

Ролята на клиничната имунология в борбата с Covid-19

Разговор на Александър Райчев с доц. д-р Влади Манев в предаването „Нашият ден“, Радио Христо Ботев

29.04.2020, 10:02 – Радио Христо Ботев, „Нашият ден“ | Александър Райчев

Днес е Световен ден на имунологията. За ролята на имунната система в патогенезата на почти всички заболявания при човека, както и възможностите за лечение чрез повлияване и регулиране на патологично променените имунни механизми. Каква е ролята на клиничната имунология в борбата с Covid-19 и какво представлява цитокиновата буря? Как се изгражда имунологичната памет? Доц. д-р Влади Манев, председател на Програмния консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака, е създател на първия у нас Център по клинична имунология. От 1971 г. СЗО признава специалността клинична имунология като самостоятелна и равноправна специалност.

“Методите, които предлагаме, са залегнали в нашия идеен проект за разкриване на Национален институт за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и възстановяване. Този проект е още преди епидемията. Аз лично съм убеден, че тези методи биха били полезни не само за онкоболните, но и за среднотежко и тежко болни, заразени с Covid-19.

За апаратна детоксикация

Доц. Манев представя идеята за апаратна детоксикация, като част от интензивната терапия на тежко болни с Covid-19. Същността на този метод, използван от токсикологията, е чрез една помпа се прекарва кръвта на човека, който има проблеми с автоинтоксикация, екзо- и ендогенна интоксикация, преминавайки кръвта през една специална шпула, съдържаща активен въглен, тези отрови се абсорбират. Този метод успешно беше приложен при сепсис преди 20 години. Сега възможностите на този метод са увеличени. В БАН преди седмици доказаха, че активният въглен задържа частици от порядъка на Covid-19.

Ефективно ли е плазмопреливането

Засега успехът на плазмопреливането обаче не е гарантиран по две причини – първата е това, че титърът на антителата, които трябва да блокират вируса да предизвиква болестни изменения в човешкия организъм, са ниски – а те са ниски, защото самият вирус блокира имунната система. Другото важно е, че в организма на човека има редица ендогенни фактори, които се образуват в резултат на вирусната инвазия – ако те бъдат задържани от този филтър, би могло да се получи ефективност.

Плазмаферата или екстракорпоралната детоксикация е един от най-продуктивните съвременни методи. Ефективността на този метод се обуславя от неговите детоксикационни, имуномодулиращи и противовъзпалителни свойства. За да има ефективност този метод, трябва да се съчетае с другите и когато се прелее вече плазма с висок титър антитела, ще има в пъти по-голяма ефективност.

Сега, когато няма нито ваксина, нито терапия, нито специализиран медикамент за Covid-19, трябва да се обърнем към реалните възможности на медицинската наука, които не са изчерпани. Не бива да чакаме със скръстени ръце.

Цялото интервю слушайте тук.

Започна петиция за създаване на институт за имунотерапия на онкоболни

Интервю на Снежана Иванова с доц. Влади Манев в предаването „Хоризонт за вас“

10.01.2020 – радио Хоризонт, Хоризонт за вас | Снежана Иванова

Над 1700 граждани са се подписали досега в петиция за създаване на институт за имунотерапия и имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни. Идеята е на доц. Влади Манев, първият дипломиран имунолог у нас.

В предаването „Хоризонт за вас“ той поясни, че идеята има подкрепата и на националните консултанти, но ще са необходими още подписи, за да може петицията да бъде внесена в парламента и да се гласува бюджет, за да се разкрие такава структура:

„Съществуват два проблема. Когато се започва химиотерапията, е необходимо да се подготви организмът, за да се запази имунната му система. В един такъв институт предвиждаме да има клиники, които ще се занимават с подготовката на хората. Когато започне химиотерапията и възникнат противопоказания, трябва да има къде пациентът да бъде възстановен. И още – когато приключи химиотерапията или друга съвременна терапия, е необходима бързо да бъде възстановена имунната система, за да не възникват рецидиви“.

По думите на доц. Влади Манев, за да започне такава дейност, ще бъде необходима стартова сума между 5 и 10 млн. евро.

Имунологът подчерта, че българите сме единствените в Европейския съюз, които най-много боледуваме и най-много умираме от рак.

Интервюто с доц. Влади Манев можете да чуете в звуковия файл: БНР-интервю
Пълния текст на петицията може да намерите по-долу на тази страница.

`

ПЕТИЦИЯ

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

АНОНС

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия. Държавата не иска, а обществото иска ли?

Уважаеми сънародници,

През последните 20-30 години заболеваемостта от „рак„ по официална статистика у нас се е покачила 2,5-3 пъти. Умират ежегодно около 19 000 и се разболяват всяка година нови около 38 000 онкоболни. В съвременната медицинска онкология има няколко основни проблема:

 1. По време на химиотерапията е възможно да възникнат противопоказания за провеждането и да се спре за неизвестен период от време
 2. След приключване на химиотерапията след няколко месеци или години са възможни рецидиви.Те са тези ,които правят заболяването злокачествено.
 3. През последните години най-съвременното и перспективно направление за борба с рака е ”Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака”.

За решаването на основните проблеми е нужно разкриване на научно-приложна клинична иновативна медицинска структура където да се прави медицина в тази иновативна област. Това е липсващо звено в онкологията.

Нашите въпроси към държавата са следните:

 1. Защо държавата не иска да признае болестта „рак„ за най-тежкото социално значимо заболяване?
 2. Защо държавата не иска да признае имунотерапията на „рака” за стратегическо направление с държавен приоритет?
 3. Защо държавата не иска да разкрие Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия каквато структура няма у нас и на Балканите?
 4. Защо няма държавна политика за развитие на медицинската наука в стратегическото направление за „Имунотерапия и имунопрофилактиката на рака” чрез създаване на равнопоставени нормативни условия с тези във водещите иновативни страни в света /САЩ, Германия и др./?
 5. Защо България няколко десетилети продължава да е на последно място сред всички други страни членки на ЕС по степента на развитие на медицинските науки изобщо и в частност за правене на медицина за борба с рака в стратегическото направление „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” и защо като има приети много държавни документи няма необходимото развитие в това стратегическо направление на медицината?

До Министъра на здравеопазването на Република България
г-н Кирил Ананиев

До Министър Председателя на Република България
г-н Бойко Борисов

До Президента на Република България
г-н Румен Радев

До всички българи

Настояваме да има повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия. Държавата не иска, а обществото иска ли?
Уважаеми сънародници,


В началото на м. юни 2019 г. отправихме „Призив-обръщение” до всички граждани на Република България, до държавното ръководство на Република България, до всички парламентарни и извън парламентарни политически партии, до цялата политическата класа. Внесохме нашите предложения до държавните институции за неотложна необходимост от държавна политика за развитие на медицинската наука и практика в стратегическото направление „Клетъчна имунотерапия на рака”. Тoва е необходимо за да има повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни чрез разкриване на „Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване онкоболни след химиотерапия”. „Призивът-обръщение” бе изпратен до: Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цвета Караянчева /Вх.№ПГ-9194-В-55/10.06.2019г, до Министър Председателя на Република България г-н Бойко Борисов /Вх.№-1449/07.06.2019г/, до Президента на Република България г-н Румен Радев /Вх.№ 94-00-1091/ 07.06.21019г /и до Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев /Вх.№ 92-Ф-78/06.06.19/. През м. август получихме отговор подписан от Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев. В него няма отговор по конкретно поставените от нас въроси и направени предложения. /Писмо-отговор Изх. № 92-Ф-78 /16.08.2019г. изпратен с копие : до г-жа Соня Божикова, н-к отдел „Приемна” Администрация на Министерския съвет и копие: до г-жа Мая Славчева директор „Канцелария” Администрация на Президента / Писмо Изх.№ 35 ОМ 57 /16.08.2019г. До г-жа Мая Манолова Омбудсман на Република България / Подобни отговори сме получавали нееднократно с години в кореспонденция с Министерството на здравеопазването/МЗ/. Това, че сме получавали отговори не означава още, че имаме отговор по конкретно поставените от нас въпроси и предложения.

В писмото-отговор от МЗ на „Призива–обръщение” се казва:

 1. Поискано е мнението от Националните ни консултанти, но е „получен отговор само от Националния консултант по медицинска онкология проф. Асен Дудов”. Изписано е изрично, че е приложено мнението му, но е пропуснато да се приложи. Така нямаше да знаем, че то е позитивно, че имамe подкрепа на инициативата и идеята ни от Националните ни консултанти по онкология за разкриване на „Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване онкоболни след химиотерапия”, ако предварително не бяхме потърсили и получили становището им. Пълна подкрепа имаме и от Националния консултант по медицинска онкология проф. Константа Тимчева. Техните имена и подкрепа са публикувани във в. Лечител бр.29 /18.07.2019г стр.18-19/. Получихме позитивно становище и подкрепа от:
 2. 1.1. Проф. Емил Паскалев н-к Клиника по нефрология „Александровска болница„ /Председател на Националното дружество по нефрология. / www.immuno-bg.org /папка „Новини „
  1.2. Подкрепа има от обществената организация НАСО /Национална асоциация за социална отговорност /, чийто предмет на дейност е подпомагане на хората в неравностойно здравословно състояние. /Писмо подписано 2018г. от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев./
  1.3. Подкрепа има от участниците в 6-та Национална научна конференция с международно участие по медицински и здравен туризъм. Участвахме с доклад за очакваните ползи за медицинската наука и практика от внедряване на регистриран световен приоритет с патенти за изобретения за имунотерапия на рака и икономическите ползи за държавата ако станем водеща дестинация за медицински и здравен туризъм ако се разкрие специализиран Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия. Същият би бил първият не само на Балканите, но и за Европа. По прогнозни разчети обслужването на пациенти след химиотерапия от страните на Балканите би покрило изцяло или значителна част от разноските за лечението на българските пациенти. Успешната реализация на проекта е една възможност за разработване на икономическа „ниша” в тази иновативна област на медицината /Публикация „Едно достойно утро за нашата страна” в сп.Еврорегион, Велинград ,бр.37,2017г./

 3. Вярно е, че в кореспонденция с Министерството на здравепазването /МЗ/ е отговаряно на някои от въпросите ни, на други е отговаряно формално или изобщо не е отговаряно по същество на най-важните от тях. Те се отнасят до конкретизиране на редица нормативи, с които следва да започнат преговорите с държавата за покупко-продажба на ноу хау на частна интелектуална собственост, когато са притежание на частни патентопритежатели, както и др. конкретни и специфични въпроси изброени в петицията. В Европейката и световна патентна практикса с тази процедура стартира всяка инвестиция за апробация, клинични проувания и внедряване на патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления. Така е във всяка икономически развитита демокрация като /Германия, САЩ и др./ за стратегически направления, които са държавен приоритет. Как е у нас? Този въпрос е разгледан по-долу в текста на петицията и в писмото-отговор на запитването ни до МОН / Изх.№ .94-1155/03.04.2019г / От него е видно, че в конкретния случай не е приложим нито Закона за насърчаване научните изследвания, нито е приложим Фонда „Научни изследвания „при МОН”, а че такива възможности има с години ни убеждаваха от МЗ.
 4. В псмото-отговор на МЗ се цитира наличието на огромен брой приети документи, които следва да решават проблемите свързани с „Превенцията, ранната диагностика и лечението на основните социално-значими заболявания, причиняващи смърт и загуба на трудоспособност./ вкл. за медицинските науки или по приоритетни направления на Националната стратегия за научни изследвания. „Цитират се още „Национална здравна стратегия 2020”, планът за действие към нея приети от Народното събрание 2015г., както и извършени още промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба, чиято основна цел е осигуряване на своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ.” Факти и документи, които никой не отрича. Като се чете писмото-отговор от МЗ човек би останал с впечатление, че няма проблеми за иновативното развитие на медицинската наука у нас и едва ли не всичко е свършено и е съвършено. Никъде в писмото-отговор не се казва, защо като има толкова приети документи у нас за развитие на медицинската наука, то България продължава да е на последно място в медицинските науки сред всички други 28 страни членки на ЕС? Ние питаме защо България от десетилетия е „закотвена” да е на последно място в иновациите и не само в медицината? Навсякъде в писмото се говори за това какво и колко много се прави за рутинната медицинска практика в онкологията. Не се казва обаче какво е направено и къде има у нас иновативно научно-приложно звено, институция/Институт/ респ. специализирана структура, където да се прави медицина и да се прилага иновативна медицина за „Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака”? Това е темата, която поставяме с години и нямаме конкретен отговор.Тук са поставяните проблеми и предложения от многогодишната ни безрезултатна кореспонденция с МЗ за необходимостта от специализирана иновативна структура, нормативните условия за разкриването и функционирането ѝ пледираме пред МЗ.

Посветили сме се да сме полезни на обществото в това направление на медицината от няколко десетилетия. Години търсим възможност за делова лична среща с Министъра на здравеопазването на Република България г-н Кирил Ананиев и Министър Председателя на Република България г-н Бойко Борисов за да им зададем въпроса: „Може ли да се внедри световен приоритет с признат патент на български учени в областта на клетъчната имунотерапия на рака?” У нас за последните 10 години е регистриран световен приоритет и са признати патенти за изобретения и патенти за полезни модели в същата стратегическа област на медицината. Факт е, че не е внедрен нито един. Това показва, че по същестуващите документи има какво да се прави за да може у нас да има шанс за развитие на медицинската наука в това стартегическо направление на медицината и да се излезе от застоя.

Уважаеми Господа Управляващи,

Моля, представете си за момент, че сте имали шанса след дълги години и десетилетия изследователски труд при недопустимо трудни за вярване условия и отношение, все пак сте успели въпреки всичко да регистрирате световен приоритет с патенти за изобретения в същото стратегическо направление за клетъчна имунотерапия на рака, в което наскоро американски и японски професори по имунология получиха „Нобелова награда” за медицина за 2018г. Наградата е за „революционен пробив в имунотерапията на рака”. Моля дайте ни съвет какво ще правите при условия, които с години предлагаме да се променят, но липсват все още у нас, а именно :

 1. Пазарът у нас не се интересува да прави дълосрочни инвестиции в интелектуална собственост в медицината, а търси бързи и лесни печалби.
 2. Няма у нас закон както е във водещите държави в света по иновациите според, който държавата /МЗ/ да има правото и задължението да придобиват /купува ноу хау / патенти за изобретения и има гласуван целеви финасов ресурс за да инвестира за тяхното внедряване. Предложението ни е за патенти когато са в стратегически важни за държавата направления или са определени за държавен приоритет.
 3. Частните патентопритежатели нямат у нас нормативно признат статут, който да им позволи да ръководят апробацията до фактическото внедряване при пълно съдействие на държавата.
 4. Няма у нас специализирана медицинска структура в цитираната иновативна област на медицината за „Клетъчна имунотерапия на рака”, респ. няма къде да се разработват, апроблират и внедряват признати патенти в тази област на медицината.
 5. Ако не работите в академична медицинска структура или БАН, но сте лекар с доказано иновативни мислене в медицината, работите в частния сектор или сте на свободна практика, то нямате никакви шансове да получите дъжавна субсидия, защото Фонд „Научни изледвания” финансира само при определени условия и то ако патентопритежателите не са частни лица и ако работите в академична медицинска структура или БАН.
 6. Болестта „рак” не може да има политически цвят, не може да се политизира. Ако нямате партийни и други поддръжки, то нямате никакви шансове.
 7. Няма у нас норматив за разработване и внедряване на патенти за изобретения ако са на частни патентопритежатели. За Фонд „Научни изследвания” публично е известно, че финансира проекти предложени само и единствено от БАН и от Академични медицински структури. Това се чете в Писмо-отговор от МОН/Изх.№ .94-1155/03.04.2019г/ Там пише: „В нормативната уредба, свързана с образованието и науката, не е установен режим за предоставяне на посочения в запитването „статут държавен приоритет” на патенти в стратегически за страната направления, нито се съдържа задължението на държавата да изкупува от частни лица такива патенти, както и да поема цялостното им финансиране. Без коментар. Този отговор на МОН подсказва недоразумение. Поради липса на диалог с МЗ се води години безплодна кореспонденция.
 8. Изчерпали сте всички възможности за участие в Европейски проекти, защото там се изискват трудно изпълними или неизпълними в конкретния случай условия за кандидатстване, а се знае от практиката, че по правило се печелят от финансово добре обезпечени фирми.
 9. Години сте загубили в неефективна кореспонденция с държавните институции, а можеше да се обсъдят проблемите, да се намери работещ вариант и се стигне до полезни взаимно приемливи решения. Това многократно е предлагано. Не пречат ли обаче академичната надменност, бюрократичната недостъпност и субективизма в институциите?
 10. Нормативите и практиката са такава, че ако един човек е на възлов пост в медицинската администрация, представляващ или не някакъв колективен орган ако не иска да пусне даден проект или предложение по някаква субективна причина, поради субективизъм, лични амбиции, завист или ревност може да бави и дори да спре с години прогреса на медицината, а защо не и принос за човечеството?

Не ли странно съчетание на демокрация със средновековен абсолютизъм?

Постигане на високи резултати в иновативната медицина и в частност на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака не може да се очакват да се случат ако се чака да се получат количествени натрупвания от уникални специалисти в областта. Прогресът може да се очаква първо чрез държавна политика нужна за подпомагане с условия създаването и реализацията на иновативните разработки Това става чрез адекватна нормативна база.

Световната практиката е утвърдила принципи в създаването и развитето на иновативни направления и те не подлежат на съмнение. Недопустимо е да се смесват принципите на иновативното мислене, където новото се ражда и се създава в главата на 1-2 авангардно мислещи иноватори-рецидивисти, а ако има трима, то те са изключение. За това по темата не бива да се смесват с болшевишкото или парламентарното мислене където истината е на страната на мнозинството. Нужно е взаимно уважение. На специалистите с доказано изявено, изпреварващо времето и практиката творческо мислене следва да се помага от държавата както е в развитите държави. В целия цивилизован свят те винаги са малцинство. Нужно е да се полагат грижи от държавата именно за това малцинство защото те са „златната кокошка”, която „снася златните яйца” и правят във високоразвитите страни и високия стандарт за живот. Не бива да им се губят години и десетилетия от живота, времето и силите им, вкл. да се принуждават да стават мениджъри да ръководят проекти. Това е практика с огромна загуба на национален капитал и когато се принуждават да се реализират в чужбина. Тези таланти най-често така се губят и за човечеството. Не бива субективизмът да пенсионира и да прекратява трудовия договор на висококвалифицирани специалисти, с доказани възможности да бъдат още полезни за медицинската наука, но неудобни за някого. Не става ли така в някои медицински факултети? Така беше в близкото минало, а сега как е? Не следва ли да се пазят за прогреса на медицинската наука и да се използват оптимално хабилитираните специалисти /доценти и професори/ навършили пенсионна възраст със защитени големи докторски дисертации, признати оригинални иновативни разработки и с по няколко авторски свидетелства и патенти за изобретения? Не продължава ли както беше в миналото да се избират и издигат по субективни критерии на ръководни длъжности и за оценка на иновативни проекти, специалисти без нито един признат или внедрен патент за изобретение?

Нашите въпроси към държавата са следните:

 1. Защо държавата не иска да признае болестта „рак„ за най-тежкото социално значимо заболяване? Публична тайна е, че България е на първо място сред страните на ЕС не само по смъртност от „рак „, но и на първо място от страните членки на ЕС по застрашително бързото разпространение и покачване болестта на глава от населенето. През последните 20-30 години заболеваемостта от „рак„ по официална статистика у нас се е покачила 2,5-3 пъти. Умират ежегодно около 19 000 онкоболни и се разболяват всяка година нови около 38 000 онкоболни.
 2. Защо държавата не иска да признае имунотерапията на „рака” за стратегическо направление с държавен приоритет? На 01.10.2018г. бе връчена „Нобелова награда” за медицина за 2018г за революционен пробив в имунотерапията на рака. Такова предложение внесохме на 23.09.2018г в Министерството на здравеопазването на основание чл. 207 от Закона за здравето.
 3. Защо държавата не иска да съдейства да се работи у нас за развитие и решаване на основните проблеми в съвременната медицинска онкология , а те са :
  3.1. По време на химиотерапията е възможно да възникнат противопоказания за провеждането ѝ, да се наложи да се спре за неизвестен период от време.
  3.2. След приключване на химиотерапията след няколко месеци или години е възможен рецидив, което характеизира заболяването като злокачествено.
  3.3. За решаването и на двата основни проблема е нужна специализирана научно-приложна клинична структура каквата няма и е липсващо звено в онкологията.
 4. Защо държавата не иска да разкрие Национален /или Балкански/ Институт /научно-приложна иновативна структура/ за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия? Такава структура няма у нас и на Балканите? Така би могло да се започне да се прави медицина за имунотерапия и имунопрофилатика на на рака и ежегодно да се шанс за живот на около 50 000 български граждани и много повече от региона на Балканите. Това още повече е и неизползвана възможност за бизнес и икономическа “ниша”.
 5. Защо у нас като има документи за държавна политика /ДП/ за развитие на медицинската наука, но няма такива за развитие на стратегическото направление за „Имунотерапия и имунопрофилактиката на рака” чрез приемане без редакция и създаване на равнопоставени нормативни условия с тези във водещите иновативни страни в света /САЩ, Германия и др/?
 6. Защо държавата в лицето на МЗ не иска да има правото по закон /какъвто многократно предлагаме/ да може да придобива интелектуална собственост с патенти за изобретения на български учени за Т-клетъчна имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстаняване на онкоболни след химиотерапия и целево да финансира внедряването им?
 7. Защо България няколко десетилети продължава да е на последно място сред всички други страни членки на ЕС по развитие на медицинските науки и в частност за правене на медицина за борба с рака в стратегическото направление „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака”?
 8. Защо като има приети много документи за провеждане на /ДП/ няма развитие у нас в това съвременно стратегическо направление на медицината? За да има държавна политика /ДП/ за иновативно развитие чрез внедряване на регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в областта на имунотерапията на рака би следвало да означава нормативно мотивиране на имунолозите за създаване и внедряване на патенти за изобретения и създаване нормативни условия мотивиращи създаването на мултидисциплинарни екипи за разработване, регистрация на световен приоритет с патенти в областта на имунотерапията, имунопрофилактика на рака, както и нормативи за тяхното внедряване в реални срокове.

Къде сме ние ?

 1. Липсата на специализирана структура у нас е една от основните пречки да НЕ се разработват, апробират и внедряват патенти в областта на имунобиологична терапия и имунопрофилактика на ”рака”. Изследванията ще се основават както на базисните познания и постижения на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака така и на собствени оригинални научни разработки, както и на такива, които са регистрирани, но по някаква причина не са завършени и внедрени. Функционирането на иновативната структура следва да се осъществява със 100% държавно финансиране извън системата на т.н. „клинични пътеки„ и при ежегодно гласуван специализиран бюджет в парламента. Това с години предлагаме и настояваме пред МЗ за нова нормативна база за иновативно развитие в тази област – на съвременната медицинска наука, чрез разкриване на иновативна научно-приложна структура /Клиника ,Институт/ за клетъчна имунотерапия на рака /карциномите/ и възстановяване на онкоболните след химиотерапия. /www.immuno-bg.org/ папка „Инициативи” и „Новини”
 2. България е на последно място в ЕС изобщо по създаване, регистрация и внедряване на патенти и иновации във всички области на науката. България е и на последно място в развитието на медицинските науки след всички страни членки на ЕС. Този отдавна известен и безспорен факт бе признат наскоро и от един Зам. Министър. Тези истини трябва да се казват, но и да се започне да се прави нещо смислено и без отлагане да се ползва без да се редактират нормативите в най-развитите страни в света в тази област. Тогава ще може да имаме принос в борбата с рака.
 3. Едно сравнение би следвало да ни приземи към реалността къде сме ние? Докато близо 30 години сме принудени да доказваме необходимостта от развитие и създаване на специализирана структура /Клиника или Институт/ за имунотерапия и имунопрофилакика на рака, в същото време в САЩ и Япония работят в тази област при активна държавна подкрепа във високоспециализирани държавни клинични структури за Т-клетъчна имунотерапия на рака. За това тези държави са водещи в света в новациите и заслужено получиха признание на учените си с „Нобелова награда„ за медицина за 2018г. Тя е дадена на специалисти-имунолози по Т-клетъчна имунотерапия на рака за революционен пробив в имунотерапията на рака. Там има държавна политика за борба с рака и парламентът ежегодно гласува бюджета им. Повече подробности по проблема могат да се прочетат в интервю дадено от доц. Манев пред Националния информационен електронен сайт – Дир.бг от 22.06.2019г „България може да стане водеща в онколечението на Балканите и в ЕС и публикация във в. Лечител :бр.29/ с.18-19 от 18.07.2019г./ „Може ли България да стане водеща в онколеченито на Балканите? Публикувани са и мненията в подкрепа на инициативата ни с имената на водещите онколози у нас .”

Какво трябва да се направи и защо искаме подкрепата на обществото?

Борбата с рака в най-съвременото и перпективно направление – „Клетъчна имунотерапия на рака” следва да започне първо със създаване на нови нормативни условия:

 1. Да има къде да се започне у нас да се прави медицина за имунотерапия и имунопофилактика на рака и възстановяване на онкоболните след химиотерапия. Такава специализирана иновативна структура Национален /Балкански/ Институт в стратегическо направление на съвременната медицина в бората с рака е липсващото звено в онкологията.
 2. Да има нормативно признат нов статут за патентопритежателите при внедряване на признати с патенти в „Т-клетъчна имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия”.
 3. Да се „върже” и „нулира” субективизмът при внедряване на патенти за изобретения в областта на имунотерапията, имунопрофилактиката на рака като се приемат нормативите и позитивния опит за внедряване на патенти и иновации във водещите страни в света без да се редактират.

Тази наша инициатива се подкрепя от водещите у нас онколози и др: Националните консултанти по медицинска онкология проф. Константа Тимчева и проф. Асен Дудов, .проф. Емил Паскалев ДМ.Н., Ръководител клиника по нефрология при „Александровска болница”.

Пледираме за гласуване в парламента с надпартиен консенсус внесените от нас предложения, а именно:

 1. Болестта „Рак” да бъде определена за най-значимото социално тежко заболяване у нас.
 2. Имунотерапията, имунопрофилактиката на рака и възстановяването на онкоболните след химиотерапия да бъдат признати за стратегически с „държавен приоритет” сега и в следващите 10-15 години.
 3. Парламентът да гласува бюджет за МЗ за разкриване на първия у нас и за Балканите и Европа високотехнологична медицинска структура „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия” при 100 % държавно участие и където ще се работи извън нормаивите на т.н. ”клинични пътеки”. Такава иновативна структура е липсващо звено в онкологията и клиничната имунотерапия на рака и е необходима за :
  3.1. Разрабоване и внедряване на патенти за изобретения, създаване на нови, разработване на нови възможности за имунотерапия и имунопрофилактика на рака.
  3.2. За възстановяване на имунната система при възникване на противопоказания след химиотерапия.
  3.3. За профилактика на рецидивите на болестта след химиотерапия.
 4. Да се гласува закон, с който държавата /МЗ/, Ръководителите на държавни научно-приложни клинични медицински Институти и Центрове по имунотерапия, ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА РАКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ и Центрове ЗА ИНОВАТИВНИ ПУРИФИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ /каквито няма у нас / да имат правото и задължението да получават целеви финансов ресурс за придобиване интелектуална собственост /ноу хау/ от частни патентопритежатели при регистриран световен приоритет с признати патенти у нас за изобретение и инвестират за апробиране и внедряването им. Същите да се внедряват до 2-3 години. Това изискване следва да е валидно за патенти за изобретение в стратегически важни за държавата направления както цитираните в Т.3 „Имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия„.
 5. Патентопритежателите с най-много патенти за изобретения и полезни модели в цитираната тема или стратегическа област на медицината както е практиката във водещи страни в света в иновациите получават статут на „Комисар” за период от 4 години до внедряване на патента. В този период притежателят с този статут по закон получава в този период пълна подрепа от всички държавните институции.

Три опорни точки са нужни, предложенията да намерят подкрепа да се разкрие първия у нас и в региона на Балканите „Национален Институт /или Балкански Институт/ с високотехнологична Клиника за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия”. Тези условия са:

 1. Първо трябва да „загърбим” миналото, да се откъснем от настоящето и да простим. Да не упрекваме, да не съдим, да не търсим вина, да не се сочим с пръст за пропуснатите възможности ,за похабени години и десетилетия.
 2. Когато има и дори най-малка надежда да се направи нещо повече в имунотерапията на онкоболните и тогава когато успешно е иницирано обндеждаващо научно проучване, но по различни причини не е завършено и внедрено, то онези, от които зависи да се съдейства /политици, администратори и учени/, трябва да загърбят завистта, да си подадат ръце и обединят за единодействие за постигане на висока хуманната цел.
 3. Страданието и грижата за болните от това най-тежко социално страдание следва да поставим над партийните интереси. Болестта „рак” няма и не може да има партийно оцветяване. Това звучи абсурдно, но е безспорен факт у нас, че медицинската наука и научна кариера беше, а и не си ли остава изключително политизирана? Единственият път за прогрес в областта на медицината и в частност на имунотерапията на рака е, чрез постигане надпартийно консенсусно решение и се приеме позитивния опит /правила и нормативи/ за внедряване на патенти и иновации въведени във водещите страни в света.

Защо са нужни предлаганите нормативни промени и молим подкрепа от хората и обществото?

 1. Защото борбата с болестта “рак” може да се води по-успешно само ако има държавна политика гарантирана с надпартийно гласуване и с консенсус на предложените нормативни промени. Само така ще се създадат нужните нормативни условия за развитие на медицинската наука за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и се намали смъртността от рак. Така ще се даде шанс за живот на около 50 000 български граждани с онкологични заболявания и още толкова от съседните страни.
 2. Защото във водещите страни в света в иновациите решаващата роля за прогреса на медицинската наука имат първо политиците, а после идва ролята и заслугите на учените. Десетилетия медицинската наука у нас е на последно място сред всички страни членки на ЕС. Една от причините е, че липсва дългосрочна държавна политика за създаване на иновативно мислещи специалисти в медицината и мотивиращи условия да остават да работят у нас / В.Манев Доклад 2016г Експо -16 СИБ сп.Изобретения, трансфер, иновации 1/17/ 2017г./
 3. Защото въпреки приетите многобройни документи продължава у нас, да няма развитие на медицинската наука и сме на последно място в ЕС.
 4. Защото пътят на прогреса в тази област минава през разкриване на първия у нас и за Балканите и Европа високотехнологична медицинска структура „Национален /или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика и възстановяване на онкоболни след химиотерапия” и е липсващото звено в онкологията и клиничната имунотерапия на рака. То е необходимата и задължителната база, без която е невъзможно за се мисли и провежда възстановяване на имунната система при възникване на противопоказания след химиотерапия, да се профилактира рецидивите на болестта след химиотерапия и се прави медицина в тази област
 5. Защото България би могла да стане водеща дестинация на Балканите и Европа за медицински и здравен туризъм на онкоболни след химиотерапия.
 6. Защото с години водената безплодна кореспонденция с държавни институции доказва, че е нужна обществена подкрепа за да има нова нормативна база /НБ/ в съответствие с нормативите във водещите страни в света в иновациите. Там е доказано от десетилетия, че нормативната база е работеща и ограничава или дори “нулира” субективизма, партийните влияния и корупцията в науката, мотивират се специалистите за разработване и внедряване на световен приоритет с признати патенти за имунотерапия и имунопрофилактика на рака и се създават условията за това.
 7. Молим хората да се съгласят с този текст и да го подкрепят с гласа си, защото ако се съберат достатъчно гласове в петицията ще се внесе в парламента за гласуване.
 8. Защото в науката няма малки и големи народи и всеки народ следва да даде своя принос в борбата с рака и „върже” този „бич” за човечеството.
 9. Защото не можем да се съгласяваме и да търпим повече обстоятелството, че ние българите боледуваме най-много в Европа и умираме най-много от болестта „Рак”.
 10. Защото ако обществото подкрепи и подпише петицията, тогава държавата ще трябва да обяви реална война на болестта „Рак „
 11. Защото при регистриран световен приоритет у нас с признати за последните 10 години патенти за изобретения и патенти за полезни модели в областта на имунотерапията на рака, нито пазарът, нито държавата проявяват интерес за апробирането и внедряването им за да има повече шанс за живот за хилядионкоболни.
 12. Защото част от недоразуменията по поставяните въпроси и предложения в няколко годишната безплодна кореспонденция с МЗ на тема: ”Има или не нужда от нова нормативна база за цитираната по-горе иновативна област на медицината”, се четат в писмото-отговор от МОН /Изх.№ .94-1155/03.04.2019г / „В нормативната уредба, свързана с образованието и науката, не е установен режим за предоставяне на посочения в запитването „статут държавен приоритет” на патенти в стратегически за страната направления, нито се съдържа задължението на държавата да изкупува „от частни лица такива патенти, както и да поема цялостното им финансиране” Край на цитата. Без коментар.
 13. Защото настоящата петиция дава прагматичен отговор в резултат на натрупан опит от няколко десетилетия иновативна дейност в медицината и казва какво може да се направи. Очакваме държавата да даде знак и още вярваме, че иска да има повече шанс за живот на десетки хиляди български граждани болни от рак и ще има повече шанс и за всеки 4-5 потенциално застрашен български гражданин ако се разболее.
 14. Защото няма по-страшно нещо от чувството за безсилие за един лекар, който и да е той, от това да стои пред пациента си и да знае, че би могъл да му даде шанс за живот, да му помогне, но сам се чувства сякаш прикован и безпомощен, не толкова от диагнозата „Рак”, а от бездушието и непреодолимостта на бюрокрацията.
 15. Защото призоваваме обществото и държавните институции да обсъдим заедно с участието на отговорни и компетентни представители, които декларират, че имат позитивна нагласа по направените от нас предложения и искат решаване на поставените въпроси и проблеми, както и/или имат опит във внедряване на патенти в областта на „Клетъчната имунотерапия на рака”.
  15.1. Защото с настоящата петиция отправяме от няколко години поредната покана и призив към Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев заедно да обсъдим как можем да обединим усилията си за да свършим нещо добро за онкоболните и за България.
 16. Защото би могло така да има повече шанс за живот за онкоболните и никой не е застрахован, а време за губене няма!

Държавата не иска да разкрие „Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване онкоболни след химиотерапия”, а обществото иска ли?

Доц. д-р Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака към здравна « Фондация “КОНТРОЛ НА ПРИДОБИТИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ” » / www.immuno-bg.org папка “Новини

Петицията дава отговор защо молим хората и обществото да подкрепят петицията с гласа си и да я популяризират за да има повече шанс за живот на десетки хиляди онкоболни: https://www.peticiq.com/243314

`

Може ли България да има своя принос в имунотерапията на рака

Каква трябва да е ролята на държавата ?

18.07.2019 – в. Лечител, брой 29

в. Лечител - може ли България да има своя принос в имунотерапията на рака

Цялата статия четете тук:
Вестник Лечител – Mоже ли България да има своя принос в имунотерапията на рака, част 1
Вестник Лечител – Mоже ли България да има своя принос в имунотерапията на рака, част 2

`

Доц. Влади Манев: България може да стане водеща в онколечението на Балканите и в ЕС

Известния имунолог предлага няколко важни стъпки за промяна в битката с рака

22.06.2019 – dir.bg, Общество
Към статията: https://dnes.dir.bg/obshtestvo

`

Пропусна ли България шанса за Нобелова награда за медицина?

Нобеловата награда за 2018 г., присъдена на американеца Джеймс Алисън и японеца Тасуку Хонджо, доказва теорията и изследванията от 80-те години на български имунолог

29.11.2018 – в. Лечител, брой 48

Цялата статия четете в раздел Актуални статии и публикации

`

Защо България трябва да иска Нобел за български учен

Доц. Влади Манев е регистрирал още преди 30 г. нов методичен подход за имунобиологичната терапия на рака

28.10.2018 – https://dnes.dir.bg | Редактор: Лилия Чалева


Тази година Нобел за медицина бе присъден на американеца Джеймс Алисън и японеца Тасуку Хонджо за нов метод за лечение на рака. Те са удостоени с наградата за създаването на противоракова терапия с помощта на инхибиране на негативна имунна реакция. Имунната система има способността да атакува раковите клетки чрез използването на “спирачките” на имунните клетки.

След присъждане на Нобела председателят на Българското дружество по патология д-р Стоян Алексов съобщи пред Dir.bg, че тази престижна награда е трябвало да получи и българският лекар имунолог доцент д-р Влади Манев, който първи в света е регистрирал свое откритие, свързано с имунотерапията на рака.

Оказва се, че независимо един от друг от американския и японския учени, носители на Нобела, българският лекар-имунолог е изследвал възможността за деблокиране и стимулиране на Т-клетките на имунната система при болни със злокачествеин тумори (ин витро) и е регистирал нов подход как да бъде освободен отделяния от раковите клетки протеин, който блокира Т-клетките на имунната система, научи Dir.bg от българския откривател. Доц. д-р Манев е регистрирал откритието си преди повече от 30 години с предмет при имунотерапия на рака и е работел в същата област за “изучаване протеини, които блокират Т-клетките на имунната система”. И докато тогава у нас никой не приема на сериозно тази нова стратегия в онколечението, то десетина години по-късно учените в САЩ и в Япония я разработват и се увенчава днес с Нобел.

С настоящата публикация не се оспорва по какъвто и да е начин справедливостта и правомерността на определените за носители на Нобелова награда по медицина за 2018 г.
В тази връзка сме длъжни да поясним, че във всяка област на науката от основно и решаващо значение е изначалния творчески замисъл, идеята и изпреварващо времето формулиране на стратегическата цел. Без нея е невъзможно каквато и да е успешна научна дейност. Американецът Джеймс Алисън и японецът Тасуку Хонджо започват работа в началото на 90-те години на ХХ век по стратегическата цел да се “деблокира и стимулира Т-клетъчния противотуморен имунитет”. Те работят повече от 20 г. докато се стигне до необходимите резултати в клиничното проучване.

Трябва да отбележим обаче, че по същата стратегическа цел да се “деблокира и стимулира Т-клетъчния противотуморен имунитет “българският лекар-имунолог започва проучване /ин витро/ при Т-лифоцитите още в началото на 80-те години (1983-1986 г.) при над 120 пациента с различна локализация на карциномите и доказва за първи път тази уникална възможност за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.

Фактите доказват, че идеята за така формулираната стратегическа цел принадлежат на българския лекар-имунолог. Възниква въпроса след като преди повече от 30 години у нас е имало идеята и изпреварваща времето си формулирана стратегическата цел, след като са проведени и предкиничните изследвания (ин витро) при карциномно болни защо не е продължила работата с клинично проучване за да има шанса да бъде призната Нобелова награда за медицина за “Имунотерапия на рака” на българските учени?

Отговорът на въпроса е многозначен, но безспорната истина е, че нито преди 30 години, нито сега у нас има създадена дори една специализирана структура/клиника, звено или Център за имунотерапия на рака и възстановяване на оноболните след химиотерапия.

В целия този период и до сега авторът на тази българска инициатива “бие камбаната” за тази необходимост като: организира и провежда пресконференции за тази необходимост, пише публикации, организира и участва в научни конференции на тази тема, през 1991 г. е един от учредителите на здравна фондация, чиято мисия и предмет е създаване на клиника за имунотерапия на рака и възстановяване на оноболните след химиотерапия, с години води кореспонденция-маратон с държавните институции. Въпреки усилията за реализация на тази високохуманна и социално значима медицинска кауза резултат няма..

Справедливо е българската държава да заяви и направи постъпки пред Нобеловия комитет дългогодишния и изпреварващ изследователски труд на българския лекар-имунолог да получи признание.

През септември т. г. доц. Манев е внесъл официално мотивирано предложение до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за стратегическото направление “Имунотерапията на рака” да бъде признато за дългосрочен държавен приоритет сега и в следващите 15-20 години” (Вх.№92-Ф-78/21.09.2018 г.), научи Dir.bg от вносителят на предложението доц. Манев.

Dir.bg представя историята на откритието на българския имунолог и тази на двамата нобелисти, представена от доц. Манев, както и неговите предложения за развитието на имунологията в страната ни, защото както казва той: Време за губене няма!

Откритието на Нобеловите лауреати за медицина

На 1 ноември българските и световни медии съобщиха:
Двама учени, открили нов подход за борба с рака, печелят Нобеловата награда за медицина за 2018 г. Американецът Джеймс Алисън и японецът Тасуку Хонджо са изследвали независимо един от друг възможностите за стимулиране на имунната система срещу раковите клетки. Те поотделно са изучавали протеини, които блокират Т-клетките на имунната система, и как те могат да бъдат освободени, така че тя да бъде активирана срещу тумори.”

Нобеловата награда за медицина за 2018 г. ще бъде дадена на учените Джеймс Алисън в Университета в Тексас, САЩ и Tasuku Honjo в университета в Киото, Япония за откриване на противоракова терапия чрез подтискане на т.н.”отрицателното имунно регулиране”.

Много десетилетия близо век учените работят да направят така, че имунната система да може да разпознава раковите клетки като “чужди ” и се създаде нов вид противоракова терапия. Биологията при бозайниците и човека се оказа много по-сложна. Най-общо и схематично Т-лимфоцитите биват: общи, маркират се като CD3/, техните субпопулации са Т-хелпери (СD4) стимулиращи имунния отговор и Т-лимфоцити супресори (CD8) потискащи имунния отговор.Има още един вид Т-регулаторни клетки.

Учените Алисън (САЩ) и Хонджо /Япония откриха, че ако бъдат потиснати рецепторите върху Т-регулаторните клетки,които имат супресиращи свойства върху функцията на Т-лифоцитите чрез рецептори отбелязвани като (CTLA-4 и. PD-1), то би могло да се усили имунния отговор срещу раковите клетки т.н. “отрицателното имунно регулиране”.

Клетъчните инхибиращи рецептори отелязвани с CTLA-4 и PD-1 действат като прекъсвачи за активността на Т-клетките. Точно тези рецептори са отговорни за подържане на сложното равновесие на имунната система. Те така регулират имунната система като я пазят от свръхсилен имунен отговор и го потискат защото свръхсилният имунен отговор може да навреди на собствените клетки на тялото и предизвика тежки увреждания от автоимунни заболявания.

През 90-те години Алисън, който е бил в Калифорнийския университет в Бъркли, изследва клетъчния инхибиращ рецептор CTLA-4.на Т-клетките. Ученият се опитал да блокира функцията на този рецептор и така накарал Т-клетките да станат по-активни за да могат да атакуват раковите клетки.

Почти по същото време, Хонджо в университета в Киото в Япония изследвал другия Т-клетъчен супресиращ рецептор,наречен PD-1. Блокирането на PD-1 (супресиращ рецептор-прекъсвач на активността на Т-лимфоцитите), доказал също, че има подобен резултат както клетъчния инхибиращ рецептор CTLA-4, но принуждаващ Т-клетките да атакуват раковите клетки още по-добре. Установено е, че PD-1 е в състояние да постигне успех за по-широк кръг от ракови заболявания.

След почти 20 години работа, клиничните изпитания през 2010 г Алисън и Хонджо доказват, че терапията с Т-клетъчен потискащ (спирачен) рецептор, наречен PD-1 е ефективна срещу рак на белия дроб, рак на бъбреците, рак на кожата и лимфом (рак на имунната система).Още по-добре, комбинираните терапии за блокиране на CTLA-4 и PD-1 са още по-ефективни при пациенти с меланом.

Днес тези противоракови терапии се наричат още “терапии на контролни точки.” Както при другите ракови терапии, има странични ефекти, тъй като Т-клетките понякога атакуват и здрави клетки.Но страничните ефекти обикновено се управляват и изследователите търсят начини да ги намалят.Нобеловият комитет за награди определя, че работата на Алисън и Хонджо “революционизира лечението за рак и фундаментално промени начина, по който виждаме как може да се управлява ракът”.

Откритието на българския учен

Българският лекар-имунолог, независимо един от друг от американските и японските учени, е работил в същата област за постигане на същата стратегическа цел още през 80-те години (1982-1986 г.) за изучаване протеини, които блокират Т-клетките на имунната система. Той е работил същата стратегическа цел, чрез използване на друга тактика и е доказал други “възможности за стимулиране на имунната система срещу раковите клетки”.

Доказан е с друг методoлогичен подход при лабораторни условия (ин витро) как могат да бъдат освободени Т-лимфоцитите, за да могат да се активират срещу тумора, след като се деблокират и тогава да се стимулира Т-клетъчния противотуморен имунитет.

Авторът на този нов методологичен подход доц. д-р В. Манев – клиничен имунолог, е изучавал протеин, отделян от раковите клетки при пациенти със солидни тумори (карциноми), който блокира важен рецептор за функцията на Т-лимфоцитите в противотуморния имунитет.

Установената от него възможност е за деблокиране (ин витро) и възстановяване активността на същия рецептор отговорен за функцията на Т-лимфоцитите.

Регистрирано е ОТКРИТИЕ /1983-1986 г. в ИНРА/ Национална патентна организация.

У нас се оказват недостатъчни повече от 30 години да се създадат условия да се използва регистрирано откритие и да се внедрят признати патенти, разработени по направеното откритие, намерило приложение и доразвито в два патента за изобретение и два патента за полезни модели.

При участие в Експо-16, национално изложение – конкурс за изобретения, патенти, трансфер и иновации, авторът им е получил приза с купата “Изобретател на 2016″.

Доц. Манев: Време за губене няма!

Нобеловата награда за 2018 г. ще бъде дадена на американски и японски учени за постигане на същата стратегическа цел за стимулиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.

Оказва се, че с друг тактически и методологичен подход независимо един от друг с американския и японския учени е предложена от български лекар-имунолог друга възможност за приложение в имунобиологичната терапия на рака.

Би било справедливо да се заяви претенция от българската държава пред Нобеловия комитет за този случай, когато изпреварващо с повече от 30 години е създаден (ин витро) нов методичен подход, предназначен за приложение в имунобиологичната терапия на рака.

Създадена е нова възможност за постигане на същата стратегическа цел -деблокиране и стимулиране Т-клетъчния противотуморен имунитет. За това американски и японски учени получават Нобеловата награда за медицина за 2018 г.

Ето защо е справедливо:

Българската държава да заяви и направи постъпки пред Нобеловия комитет за българския лекар-имунолог за дългогодишния му и изпреварващ изследователски труд да получи признание.

А българската държава да съдейства и започне да подпомага учените, регистрирали патенти и открития в стратегически важни направления на медицината каквото е имунотерапията на рака.

За това е нужно без отлагане медицинските направления свързани с най-висока смъртност в мирно време да бъдат признати за дългосрочен стратегически държавен приоритет.

Дългогодишният ни новаторски опит и преди всичко този в развитите европейски държави е доказал, че предлаганите промени е възможно да станат и у нас само ако субективизмът (личен, партиен, семеен, професионална ревност, завист,егоистичен или др. “основания”) бъдат сведени до минимум и практически “занулени” чрез адекватна нормативна база, категоричен е доц. Манев.

А това означава:

Стратегическото направление в медицината “Имунотерапията на рака” да бъде признато за дългосрочен държавен приоритет сега и в следващите 15-20 години ”

Да се гласува в българския парламент целеви бюджет за Министерството на здравеопазването за финансиране внедряването на признати патенти за изобретения и патенти за полезни модели в стратегическите за здравеопазването направления, респективно тези с най-висока смъртност (онкология) и свързаните с нея имунобиологична терапия, възстановяване след химиотерапия и имунопрофилактика на рака.

Да се гласува бюджет за създаване на адекватна високотехнологична иновативна база за внедряване и развитие в областта на имунобиологичната терапия, възстановяване след химиотерапия и имунопрофилактиката на рака.

Да се гласуват извънредни правомощия персонално на Министъра на здравеопазването, държавата в негово лице да има изключителните права при признати патенти за изобретения и патенти за полезни модели да има гласуван бюджет да ги изкупува,апробира и внедрява по право и по норматив гласуван с надпартиен консенсус в парламента.

Единствено клиничните проучвания и получените резултати от тях могат да бъдат решаващи за приложимостта и ефективността на признати патентите за изобретения и полезни модели, а не субективни оценки на рецензенти и научни съвети.

Съществуващата нормативна база неизбежно създава условия за субективизъм и корупция и партийни и други влияния. Болестта “Рак” няма и не може да има политически цвят. В тази връзка, за да има надежда за прогрес, доц. Манев е депозирал преди дни изброените предложения до министъра на здравепазването г-н Кирил Ананиев и до Председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Д-р Дариткова.

Очакваме от държавата да съдейства с надпартийно консенсусно гласуване в парламента предложените изменения и допълнения на нормативите за приоритетно внедряване на признати патенти и полезни модели в стратегическите за държавата приоритети в медицината каквото е имунотерапията на рака,възстановяване след химиотерапия и имунопрофилактика на рака. Време за губене няма!”, призовава доц. д-р Влади Манев.

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на имунология на туморите, 9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост. Придобива първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Към статията: https://dnes.dir.bg

`

Български учени с пробив в имунобиологичната терапия

19.07.2018 – в.Стандарт

`

Наши учени с принос в развитието на космическата медицина

Нужна е държавна политика за внедряването на признати патенти за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на онкологичните заболявания

25.04.2018 – http://plovdivtime.bg | Plovdiv Time

По повод Световния ден на космонавтиката – 12 април и във връзка с международния ден на имунологията и имунолога – 29 април е важно да се знае един малко известен факт – българската медицина е регистрирала световен приоритет в космическата медицина в областта на клиничната имунология на сърцето.

Става дума за установена възможност за ранно установяване на болестен процес в миокарда с клетъчни имунологични методи при експертизата за космонавтите ни. През 80-те години на ХХ век е бил разработен и приложен във ВВМИ /ВМА/ иновативен комплекс от клетъчни и молекулярни имунологични методи за изключване болестен процес в миокарда /ин витро / при експертизата на космонавтите ни.

С това българската медицина дава своя принос в развитието на космическата медицина за ранна профилактика на болестен процес в миокарда. Доказателства, че българската медицина тогава е изпреварвала не само САЩ в областта на клиничната имунология на сърцето за профилактика на болестен процес в миокарда са следните факти:

1. Признат е световен приоритет на български учен имунолог д-р Влади Манев с авторско свидетелство за изобретение от 1986 г. за разработване на „Комплекс от клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда. По негова идея тогава се работи по ведомствена тема „Сърце” във ВВМИ/ВМА/. Около 10 години по–късно авторът на изобретението д-р В. Манев получава „Златен медал” при участие в Международно изложение за интелектуална собственост.

2. Справка на документите за реализацията на този проект показва, че е работено в периода 1983-1986г по този иновативен проект и завършва успешно. В служебна бележка издадена от Научния отдел при ВМА Изх.№1787/07.05.1997 г се чете: „С настоящата служебна бележка научният отдел на ВМА удостоверява, че за периода 1984-1986 г. по инициатива на полк.ст.н.с.II ст. д-р Влади Манев к.м.н., ръководител на Лабораторията по клинична имунология на ВМА, същата е била изпълнител на ведомствена тема „Сърце“ за разработване на имунологичен подход за ранна диагностика на болестен процес в миокарда” с ръководител на темата зам.-началника на ВМА и началник на Катедрата по кардиология генерал –майор професор Димитър Шишманов.

Във връзка с разработването на комплексната програма е приет крайният отчет в определения срок. В теоретичен и практичен аспект се доказва на клетъчно и молекулярно ниво възможността при изследване на Т-лимфоцитите да се установи с имунологични методи неманифестиран клинично болестен процес в миокарда, когато няма още клинични данни, а съвременните кардиологични и други методи не са информативни /ЕКГ, ензими и др./.

Тази установена възможност има важна практическа стойност за профилактика при високо рискови отговорни професии като летци-космонавти, летци от военната и гражданска авиация, подводничари, високоскоростни влакове и др.

3. Авангардната идея едва ли би могла да се реализира ако не е била подкрепена от проф.д-р Димитър Шишманов – известен водещ кардиолог, административен ръководител при разработването на ведомствената тема „Сърце”. Неговата оценка е висока за разработения комплекс от клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда.

4. Няколко години по-късно в САЩ учени използват имунологични методи за ранно регистриране на болестен процес в миокарда. Разработените от тях имунофлуоресцентни техники използват моноклонални антитела. Прилагат се за първи път болницата в Хюстън където се изследва летателния състав, вкл. космонавтите на САЩ. /Научната публикация е от 1991г./ Предлага се още тогава да се обособи шести нов раздел на специалността клинична имунология „Клинична имунология на сърцето“. Оказва се, че шест години по-рано в България експертизата на българските космонавти се е извършвала с разработени оригинални клетъчни имунологични методи.

Създадените преди повече от 30 години клетъчни имунологични методи за ранна диагностика на болестен процес в миокарда днес биха имали повече научно и историческо значение, че е доказана възможността за ранно откриване, оценка и контрол активността на болестния процес в миокарда.

Имунологичните техники използвани преди 30 години са с ниска производителност, трудоемки и времеемки. Съвременните имунологични методи, които използват моноклонални антитела биха позволили при наличие на високотехнологична апаратура и високоспециализирана научно-приложна медицинска структура. Да могат да се въведат в практиката за контрол и оценка степента на здравния риск при високо рисковите професионални контингенти във военната, транспортната и други тясно специализирани области на медицината за ранно откриване и профилактика на болестен процес в миокарда.

Доц. Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. Мисията на фондацията е разкриване на „Високотехнологична специализирана клиника за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака, за възстановяване на онкоболни след химиотерапия, намаляване рисковете от възникване на противопоказания, намаляване рисковете от рецидиви след успешно проведена химиотерапия.

След повече от 40 години посветени на имунологията на туморите той получава високо отличие с купата „ Изобретател на 2016“. Участва в Експо-16 с регистриран световен приоритет с три патенти в областта на имунобиологичната терапия и имунопрофилактиката на рака. Един от патентите бе сред номинираните от Националното патентно ведомство за 2017 г.

Посветил е целия си съзнателен живот от студент по медицина до сега на имунобиологията на туморите и имунотерапията на рака. Още като студент пети курс медицина работи върху експериментално проучване по своя оригинална идеа: “Опит за антигенно обогатяване на миши сарком 180 на Крокер с ваксинален вариолен вирус”.

Резултатите са публикувани в студентското научно списание. /сп.Премедикус 1968г/ През 70-те години на ХХ век осъществява по своя инициатива първия у нас индивидуален план за специализация по клинична имунология.

Прокарва пъртина за признаване у нас на специалността имунология. Едва през 1986 г. на законово основание на 29.04.1986 г. му се разрешава да се яви на първия държавен изпит по имунология.

Създател е на първата лаборатория по клинична имунология във ВМА, основател е на първия у нас Център по клинична имунология.

Ежегодно у нас умират от рак около 18 000 болни. У нас обаче няма още направление за имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака, няма призната такава област или специалност, няма разкрита нито една клиника или дори едно звено.

Ако се създадат нормативи за внедряване на признати патенти у нас в това стратегическо важно направление, то би могло поне на половината от тези болни да се даде шанс за втори живот и се потърсят начини да се съдейства. Авторът на патентите и полезните модели е убеден, че ако бъдат внедрени поне някои от тях, то би имало шанс и за България да стане водеща дестинация в Европа за възстановяване на онкоболни след химиотерапия и намаляване риска от рецидиви.

Проблемите:

1. Години наред нито държавата нито бизнесът проявяват интерес към регистрирания у нас световен приоритет с патенти. Държавата е предоставила тези права на пазара да регулира търсенето и внедряването на патенти и иновации в стратегически направления на медицината.

2. Пазарът не се интересува да инвестира в иновативни направления на медицината, защото в известен смисъл е рисков капитал, а възвръщаемостта е след минимум 3-5-8 или повече години.

3. Години на формализъм и незаинтересованост. От Министерството на здравеопазването /МЗ/ по вече от три години се получават формални отговори по направените предложения като се насочват за финансиране и решаване по нормативи и алинеи в Закона за здравето. Същите се отнасят обаче само за кандидатстване по научни проекти, които след години биха могли да кандидатстват и бъда признати с патенти, а не се отнасят за вече признати патенти вкл. и частни такива.

Вероятно наличните нормативи са приложими при вече съществуващите у нас специалности, направления и налични медицински структури, но са неприложими когато у нас няма такива.

4. Внесено е предложение до Министерството на здравеопазването и до парламента: ”Да се внедри опита и нормативната база от Германия, където при признати патенти в стратегически за страната направления, държавата изкупува патентите и инвестира за апробиране и внедряването им.

При успешното им внедряване, когато няма вече инвестиционен риск, бизнесът тогава се нарежда “на опашка”да изкупува лицензии, инвестира милиони за внедряването на патенти в стратегически направления. „Тогава държавата си възвръща в пъти вложените средства. В конкретния случай средствата, които би следвало да се заделят от държавата за внедряване на патенти в онкологията, в частност в имунобиологичната терапия и имунопрофилактика на рака като стратегически направления на медицината биха били символични от гледна точка не само на очакваните ефекти. През последните 20 години едва ли има 5 /пет/патента признати у нас в стратегическата област на медицината, каквато е имунологията на туморите и имунобиологичната терапия на рака, а ако има такива, то три от тях са наши.

5. С години се правят предложения до МЗ и парламентарната комисия по здравеопазване да се осъществи надпартийно обсъждане за вземане на надпартийно решение за ускорено внедряване на признати патенти в областта на имунотерапията и имунопрофилактиката на рака.

6. Предлага се здравеопазването ни да бъде обявено за деполитизирана територия и да се изработи без отлагане дългосрочна надпартийна държавна стратегия за период от 20-30 години. Тогава идващите и отиващите се партийни кабинети ще следва да спазват и доразвиват приетата националната здравна доктрина и здравна дългосрочна стратегия.

Kъм статията: http://plovdivtime.bg/

`

Преди 30 години България изпреварва САЩ в медицината

03.05.2018 – в.Стандарт | рубрика Здраве

`

Българин патентова изобретение в помощ на онкоболни

„Метод за обработка на кръв от карциномно болни със центрофужна плазмафереза” получи номинация за награда

30.11.2017 – в.Стандарт | рубрика Здраве, стр. 16

`

Българско изобретение в областта на онкоимунологията

15.11.2017 – www.zdravnitza.com | Здравница

Българско изобретение в областта на онкоимунологията бе сред номинираните от Националното патентно ведомство в категория „Химия и биотехнологии”

С писмо на Председателя на Националното патентно ведомство с изх. № 92-00-1348 /27.09.2017 патентът за изобретение „Метод за обработка на кръв от карциномно болни със центрофужна плазмафереза” на доц. В. Манев в областта на онкоимунологията бе сред номинираните в категория „Химия и биотехнологии” за наградите „Изобретател на годината” 2017.
Методът дава възможност за обработване на кръв от карциномно болни с центрофужна плазмафереза, като утаените кръвни формени елементи се обработват по специална технология. Изолираните Т-лимфоцити след промиването възстановяват функционалната си активност и се намалява инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген. На достъпен език това означава, че при внедряването в практиката патентът е с предназначение за :

  1. Деблокиране противотуморния имунитет.
  2. Създаване условия за клинично приложение на регистрирани в света над 108 патента за противоракови ваксини за различан локализация и разработените най-съвременни клетъчни имунологични методи за имунобиологична терапия на рака. Тяхното внедряване в света се бави вече няколко десетилетия поради блокиране на противотуморния имунитет и свързаната с това ниска ефективност /под 5%/ на имунобиологичните средства и методи .
  3. Възможност за намаляване специфични характеристики на тумора за злокачественост: Метастатичен капацитет и риска от рецидиви на болестта. Те настъпват месеци или няколко годиин дори след успешна химиотерапия.
  4. Намаляване риска от възникване на противопоказания за провеждане на лечението или спиране курса на химиотерапия.

Средствата и методитe за терапия в съвременната онкология са подчинени на концепцията, че злокачествената клетка може да бъде убита основно чрез химически и физически средства и методи. Това се оказа почти невъзможно или с недостатъчна ефективност. При апробиране и внедряване на патента, който бе сред номинираните за 2017г в категория „Химия и биотехтнологии” ще се създадат предпоставки да се реализира принципно нов подход с нова философия в терапията на злокачествените тумори за повишаване ефективността на терапията чрез ограничаване и намаляване основните характеристики за злокачественост и се повиши в необходимата достатъчност ефективността на имунобиологичната терапия без да се противопоставя на конвенционалната терапия на злокачествените тумори.

Ежегодно в България умират около 18 000 човека от рак.

Ако бъде внедрен патента на доц. Манев, поне на половината от тези болни би могло да се даде втори шанс за живот, aко държавата и бизнесът съдействат и подпомогнат внедряването на патента.
Така България би получила шанса да стане водеща дестинация за Европа в медицинския и здравен туризъм за възстановяване на онкоболни след химеотерапия.
Доц. Манев призовава Парламентарната комисия по здравеопазване и Министерството на здравеопазването /МЗ/ да се обсъди вече внесеното предложение и да се спомогне за вземане на решение за действени мерки. Очаква се да се обсъдят с участието в работния процес на всички парламентарно представени политически сили и се вземе надпартийно решение на практически важни за страната и прогреса на здравеопазването ни по поставените неотложни въпроси когато има признат патент на български учени в областт на стратегически важно за страната направление каквото е онкологията. Според експертите и Комисарят по здравеопазване ЕС в България има най-висока смъртност от злокачествени заболявания. У нас обаче липсва специализирана медицинска структура и медицинско направление за имунобиологична терапия на рака. Онкологията е океан от проблеми. Затова всеки регистриран принос и дори най-малката възможност, да е „капка в морето” и ако има най-малък шанс да се направи нещо повече за онкоболните, следва да се помага на всички нива и се съдейства от цялото общество и държава. Време е да започнем да мислим не само за себе си, да правим нещо за България, не за партиите си, а за другите и първо за най-тежко болните и най-страдащите. Тогава всеки от нас ще може да живее по-спокойно и по-достойно като човек и българин.

Повече информация може да се види на www.immuno-bg.org

Българско изобретение в областта на онкоимунологията получи номинация

Доц. Влади Манев се състезава с иновативния метод за отличието „Изобретател на годината”

27.11.2017 – http://plovdivtime.bg | Plovdiv Time

Kъм статията: http://plovdivtime.bg/

`

Учен с разградски корени с важно откритие за борбата с рака

Изобретението на доц. д-р Влади Манев в областта на онкоимунологията е сред номинираните за 2017 година от Националното патентно ведомство

29.11.2017 – в. Екип 7 | рубрика Принос, стр. 9

`

Имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака

03.05.2017 – “Здравето отблизо” | Българската национална телевизия

Специална среща с автора на трите патента в тази област – доцент Влади Манев.
Гледайте запис от предаването: Здравето отблизо

`

Едно достойно утро за нашата страна

Шеста национална конференция по медицински и здравен туризъм с основна тема „Профилактика и превенция на здравето”

5-7.07.2017 – списание Еврорегион, бр. 37, стр. 18, 19

България би могла да бъде водеща дестинация в Европа за медицински и здравен туризъм за възстановяване на онкоболни след химиотерапия.
Доц. д-р В. Манев, председател на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”, председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака, „Изобретател на 2016” представи доклад: “Необходимост от нормативна база за внедряване на регистриран световен приоритет с патенти на български учени за възстановяване и профилактика на онкоболни след химиотерапия. Реалности, проблеми, възможности”. Доц. Манев напълно обосновано защити възможността за създаване и развитие на ново направление в онкологията за намаляване страничните ефекти от химиотерапията и имунопрофилактика на рецидивите след химиотерапия, свързано с наскоро регистриран световен приоритет с три патента на български лекари.
Внедряването на тези три патента би дало възможност за вторична и третична имунопрофилактика, да се даде шанс за втори живот на няколко хиляди онкоболни у нас, стотици хиляди за региона. От доц. Манев е внесено предложение в МЗ до министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров и до Председателя на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Дариткова за въвеждане опита на Германия като страна членка на ЕС за ускорено внедряване на признати патенти в стратегичеки важните за страната направления.
Необходима е нормативна база за внедряване на регистриран световен приоритет с патенти на български учени, насочени за клетъчно възстановяване на хомеостазата и имунопрофилактика на онкоболни след химиотерапия.
И защото сме в България и знаем, че всяко чудо е за три дни, всички ние, обединени от платформата „България Ви очаква”, искаме и вярваме в едно достойно утро за нашата страна.

Весела Цолова – директор на „НМГ“ и Програмата „България Ви очаква“

www.welcometobulgaria.biz

`

Общото събрание на фондацията

Покана за общо събрание

24.03.2017 – Държавен Вестник бр. 25

Управителният съвет на фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от съвещанието си на 18.03.2017 г. кани своите членове на годишно отчетно събрание за 2016 г. на 22.05.2017 г. в 16 ч. в „Дом на учения“ при БАН – София, ул.Шипченски проход 50, при следния дневен ред:

  1. обсъждане и гласуване на годишния отчетендоклад за дейността през 2016 г.;
  2. обсъждане игласуване на финансовия отчет за приходите иразходите през 2016 г.;
  3. други.

бр. 25 стр. 93 от 24.03.2017г.

`

Световен ден на имунологията и имунолога – 29 април 2017г.

Някои иновативни възможности за възстановяване на хомеостазата след химиотерапия.

26.04.2017 / 18:00 – доц. В. Манев, Здравен навигатор

През 2005 г. по предложение на Европейската федерация по имунология денят 29.04 се чества всяка година за Световен ден на имунологта и имунолога. Във връзка с отбелязването на този световен ден поканихме доц. д-р Манев, придобил първата диплома у нас с тази специалност, носител на купата „Изобретател на 2016 г., да ни въведе в предверието на предмета на имунологията-стратегическо направление в съвременната биология и медицина.

ВЪВЕДЕНИЕ В ИМУНОЛОГИЯТА

Във филогенезата в своята еволюция при бозайниците и човека е възникнала високоспециализирана сложна система от белтъчни молекули и клетки, чието единствено предназначение е да поддържат постоянството на макромолекулите в организма, което е генетично детерминирано. Какво означава това? Доказано е, че всяко денонощие у нас мутират около 10 милиона клетки и, че няколко милиона от тях носят в различна степен характеристики на злокачествени промени. Ролята на имунната система е да открие и унищожи всяка клетка или молекула, която не отговаря на генетичния код. Ако преди около половин век се приемаше, че ролята на имунната система е основно да ни защитава от микроорганизмите в околната среда, то съвременното разбиране е много по-широко. Става дума за защитата на организма от молукули и клетки, които са генетично чужди за организма, а защитата на макроорганизма от микроорганизмите е само частен случай. Предметът на имунологията е структурата и функцията на имунната система изградена в хода на еволюцията. Докато генетичните механизми осигуряват постоянството и съществуването на вида, то имунната система гарантира хомеостазата на вътрешната среда и същестуването на индивида в неговото онтогенично/индивидуално/ развитие. Имунологията е фундаментална медико-биологична наука, която се интересува и разглежда основните въпроси на имунната с-ма, антигените и антителата, техните взаимодействия и доказването им, характерът на хуморалния, локалния и клетъчния имунитет, въпросите на имунопатологията, инфекцията и имунитета, имунологията на туморите, трансплантационният имунитет и др. За да се разграничи предметът на фундаменталната имунология от проблемите и задачите на клиничната имунопатология с решение на работната група по клинична имунология към СЗО от 15.Х. 1971г се признава клиничната имунология за основна клинична медицинска специалност, равноправна на вътрешни болести, хирургия и т.н. други медицински специалности. В решението на СЗО са обособени следните раздели на клиничната имунология:

  1.Имунология на имунните дефицити.
  2.Имунология на автоимунните и алергични болести.
  3.Трансплантационна имунология.
  4.Имунология на туморите.
  5.Имунология на репродукцията.

През 1991г. се прибави по предложение на имунолози от САЩ и шести раздел „Клинична имунология на сърцето” за ранна диагностика на болестен процес в миокарда. Тя има за предмет да се прихваща рано още на ниво болестен процес рано преди клинична симптоматика и преди рутинните методи за диагностика. Макар и с около 25 години закъснение имунологията беше призната у нас и от 1994/1995г. клиничната имунология е призната за основна медицинска специалност. В тази кратка обобщаваща историческа справка има едно изключение, което историческата истина и професионалния морал го изискват да се знае и се признае изминатия трънлив път от български лекар преди признаването на специалноста клинична имунология у нас. Това е пътят изминат от доц. Манев, първата диплома у нас със специалност имунология. Като студент започва да се интересува и занимава с имунология на туморите като кръжочник в катедрата по патофизиология при Медицинска академия /МА/ София. От тогава датират и ранните му проучвания и някои оригинални идеи публикации в тази област. В началото на 70-е години той се позовава на една възможност, която дава правилника за след дипломна калификация, според която може да се придобие специалност по т.н. извънноменклатурни медицински специалности/генетика, токсикология и др./, ако се премине индивидуален план са специализация. Такава специализация по индивидуален план по клинична имунология д-р Манев осъществява макар и след безброй трудности за периода 1974-1977г. Близо 10 години по-късно през 1986г. му се разрешава да придобие специалност с държавен изпит проведен със заповед на Министъра на здравеопазването тогава Академик Радой Попивенов подписана на 29.04.1986г. Около 20 години по-късно по предложение на Европейската федерация по имунология и по стечение на случайността датата 29.04 е приета за отбелязване „Световния ден на имунологията и имунолога„ По повод връчването му на купата „Изобретател на 2016 г. за регистриран световен приоритет с три патента в областта на клетъчната и молекулярна медицина и в частност насочени за възстановяване хомеостазата при онкоболни доц. Манев даде пресконференция в качеството си на председател на здравната фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда” и председател на програмния консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака. На пресконференцията проведена в БТА на 15.12.2016 г. бе обявена Национална благотворителна кампания за разкриване първата в Европа „Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия. Повече подробности за благотворителната кампания, ”Апела” и банковата сметка са дадени в сайта www.immuno-bg.org

Наш учен създава клиника за възстановяване на онкоболни

За откриването й ще са необходими близо 5 милиона евро

6.04.2017 – в. Стандарт
Високотехнологична клиника за биологична терапия и възстановяване след химиотерапия може да бъде създадена у нас. Идеята е на известния наш имунолог доц. д-р Влади Манев, председател на фондацията “Контрол на придобитите имунни дефицити”. Той е носител на наградата “Изобретател на 2016 г.” за регистриран световен приоритет с признати три патента в областта на молекулярната и клетъчна медицина в частност в имунобиологичните й аспекти. Засега патентите са предназначени не за лечение на болестта “рак, а “за възстановяване хомеостазата”, т.е. динамичното равновесие на жизнено важни процеси, контролирани от имунната система по време и след химиотерапия. В края на миналата година ученият стартира национална благотворителна кампания, която ще събира пари за уникалната за страната и Европа клиника.

“Всяка година в Европа от рак се разболяват 3 милиона души, а милион и половина умират, казва доц. Влади Манев. Той смята, че поне на половината от тях може да се дадеш шанс за живот. Ученият цитира мнение на европейски неправителствени здравни организации, според които, ако в близките 15 години не се осъществи прелом в профилактиката и лечението на злокачествените заболявания, техният брой се очаква да стане толкова голям, че ще рефлектира на икономиките в отделните държави. Затова се търсят инвеститори за разработване на молекулярна и клетъчна производствена биотехнология на патентите.
Клиниката би дала възможност на пациенти, които са прекъснали конвенционалната си терапия поради противопоказания, да се завърнат към курса на лечение, но и би помогнала при такива със срината имунна система заради приложената химиотерапия, смята ученият. “Съвременната онкология разполага с много мощни средства за потискане на злокачествения процес. Те обаче имат и своите странични неблагоприятни въздействия, което води или до преустановяване на терапията поради противопоказания, или риск от възникване на рецидиви и метастази след успешното приключване на лечението. Причината е, че самата терапия потиска имунната система, а тя е онази, която контролира мутиралите клетки и нейното предназначение е да отстранява всички молекули и клетки, които не отговарят на генетичния код”, твърди ученият.
За откриването на клиниката ще са необходими близо 5 милиона евро, като според Манев за нея са се обявили 300 000 българи. Подобна структура не съществува в Западна Европа и ако тя бъде създадена в България, би се превърнала в приоритетна дестинация за медицински и здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия, допълни той.
Кампанията за набиране на средства за високотехнологична клиника стартира на 16 декември миналата година. Банковата сметка може да се намери на сайта www.immuno-bg.org.
Подобна дарителска кампания за разработване и внедряване на регистриран световен приоритет с три патента се организира за първи път у нас.
Kъм статията: www.standartnews.com

`

Има и втори шанс за онкоболните, но беззаконието и академичната надменност са бариери пред иновациите

15.03.2017 – Quo Vadis национално издание на Българския лекарски съюз, бр. 2


QuoVadis article

Към пълното издание: Quo Vadis, бр. 2, сряда 15 март 2017 г.

`

Национална кампания за разкриване на клиника за възстановяване след химиотерапия

15.03.2017 – в. Трета възраст

`

Голямата награда с купата „Изобретател на 2016 година”

12.12.2016 | 11:40 – Здравен навигатор

бе връчена на доц. д-р В. Манев. Регистриран е световен приоритет на български учени в областта на молекулярната и клетъчна медицина с три патента, отличени с Grand Prix от Националното изложение за изобретения, иновации и технологии Експо-16. Престижното отличие, голямата награда с купата за 2016г. е връчена на доц. д-р В.Манев „Изобретател на 2016 година”. В областта на медикобиологичните науки и медицината признаването на един патент е събитие поради сложността на материята. В случая патентите са предназначени за възстановяване на хомеостазата /динамичното равновесие на жизнено важни процеси контролирани от имунната система/ по време и след химиотерапия. За това е важно бързото им апробиране и внедряване, защото би позволило в много случаи успешно да завършва курса на химиотерапия дори когато е бил преустановен поради противопоказания. По инициатива на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда” се обявява Национална благотворителна кампания от 16.12.2016г. за набиране средства за разкриване на уникална за страната и Европа нова лечебна структура „Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия”. За първи път у нас се обявява дарителска кампания за набиране средства за разработване и внедряване на регистриран световен приоритет с три патента. Те заедно с получената първа награда от Експо-16 са уникална възможност за всеки един от нас да се включи в националната дарителска кампания. Така страната ни би могла да стане приоритетна дестинация за медицински и здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия.

Нашият апел е : Нека дадем шанс за живот !

Всеки би могъл с волно пожертвувание и дарение да даде втори шанс за живот на тежко болен. Така ще дадем шанс и за всеки 3-ти, 4-ти от нас, ако носи този потенциален риск. Повечето осъзнаваме , че животът има смисъл само ако си дал на ближния в беда. Нека го направим и тогава всички заедно ще имаме своя принос в борбата с човешкия бич наречен „рак” – най-тежкото социално-значимо човешко страдание.

Банковата сметка на фондцията е изписана на сайта на фондацията www.immuno-bg.org

`

Започва кампания за създаване на клиника за възстановяване след химиотерапия

15.12.2016
Полина Тодорова zdrave.net

Започва кампания за набиране на средства за създаване на Високотехнологична клиника за биологична терапия и възстановяване след химиотерапия. Това съобщи на пресконференция доц. д-р Влади Манев, носител на приза „Изобретател на 2016 година“. Той изтъкна, че български учени в областта на молекулярната и клетъчна медицина са разработили три патента, отличени с Grand Prix от Националното изложение за изобретения, иновации и технологии Експо-16. Разработките им са предназначени за възстановяване на хомеостазата – динамичното равновесие на жизнено важни процеси, които се контролират от имунната система по време и след химиотерапия.

Клиниката би дала възможност на пациенти, които са прекъснали конвенционалната си терапия поради противопоказания да се завърнат към курса на лечение, но и би помогнала при такива със срината имунна система заради приложената химиотерапия, разясни той. „Съвременната онкология разполага с много мощни средства за потискане на злокачествения процес. Всички средства, които се използват в онкологията имат и своите странични неблагоприятни въздействия, което води или до преустановяване на терапията поради противопоказания или риск от възникване на рецидиви и метастази след успешното приключване на лечението поради това, че самата терапия потиска имунната система, а тя е онази, която контролира мутиралите клетки и нейното предназначение е да отстранява всички молекули и клетки, които не отговарят на генетичния код“, обясни специалистът.

Той отбеляза, че всяка година близо 18 000 българи умират от рак, половината от които заради притивопоказания за лечение „Поне на половината от тях можем да дадеш шанс за живот“, подчерта доц. Манев. Той цитира мнение на европейски неправителствени здравни организации, според които ако в близките 15 години не се осъществи прелом в профилактиката и лечението на злокачествените заболявания, техният брой се очаква да стане толкова голям, че ще рефлектира на икономите в отделните държави.

Доц. Манев беше категоричен, че в България липсват условия за работа в областта на молекулярната и клетъчна медицина, както и нормативна уредба за внедряване на иновативни технологии. В тази връзка той посочи, че е необходимо в Министерство на здравеопазването да се създаде временен експертен съвет, който да придвижва иновативните разработки. До момента обаче реакция няма. „Тяхното забавяне означава или остаряване или изнасянето им в чужбина“, подчерта доц. Манев. За откриването на клиниката ще са необходими близо пет милиона евро, като по думите на Манев за нея са се обявили 300 000 българи. Подобна структура не съществува в Западна Европа и ако тя бъде създаване у нас България, би се превърнала в приоритетна дестинация за медицински и здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия, допълни той.

`

За първи път в Европа създават клиника за възстановяване на онкопациенти след химиотерапия

Новото лечебно звено ще бъде плод на български патент, започна кампания за набиране на средства

Публикувана: 19 Dec 2016 | 11:19 – Телевизия Черно море


За първи път в Европа и у нас имаме шанс за създаването на високотехнологична клиника за биологична терапия и възстановяване след химиотерапия. Това съобщи на пресконференция доц. д-р Влади Манев, носител на приза „Изобретател на 2016 година“.

Той разкри, че български учени в областта на молекулярната и клетъчна медицина са разработили 3 патента, отличени с Grand Prix от Националното изложение за изобретения, иновации и технологии „Експо-16“. Разработките им са предназначени за възстановяване на хомеостазата – динамичното равновесие на жизнено важни процеси, които се контролират от имунната система по време и след химиотерапия.

Клиниката би дала възможност на пациенти, които са прекъснали конвенционалната си терапия поради противопоказания да се завърнат към курса на лечение, но и би помогнала при такива със срината имунна система заради приложената химиотерапия, разясни той. „Съвременната онкология разполага с много мощни средства за потискане на злокачествения процес. Те обаче имат и своите странични неблагоприятни въздействия, което води или до преустановяване на терапията поради противопоказания или риск от възникване на рецидиви и метастази след успешното приключване на лечението. Причината е, че самата терапия потиска имунната система, а тя е онази, която контролира мутиралите клетки и нейното предназначение е да отстранява всички молекули и клетки, които не отговарят на генетичния код“, обясни специалистът.

Той отбеляза, че всяка година близо 18 000 българи умират от рак, половината от които заради противопоказания за лечение „Поне на половината от тях можем да дадеш шанс за живот“, подчерта доц. Манев. Той цитира мнение на европейски неправителствени здравни организации, според които, ако в близките 15 години не се осъществи прелом в профилактиката и лечението на злокачествените заболявания, техният брой се очаква да стане толкова голям, че ще рефлектира на икономиките в отделните държави. Затова се търсят инвеститори за разработване на молекулярна и клетъчна производствена биотехнология на патентите.

Доц. Манев беше категоричен, че в България липсват условия за работа в областта на молекулярната и клетъчна медицина, както и нормативна уредба за внедряване на иновативни технологии. Във връзка с това той посочи, че е необходимо в Министерство на здравеопазването да се създаде временен експертен съвет, който да придвижва иновативните разработки. До момента обаче реакция няма. „Тяхното забавяне означава или остаряване или изнасянето им в чужбина“, подчерта доц. Манев.

За откриването на клиниката ще са необходими близо 5 милиона евро, като според Манев за нея са се обявили 300 000 българи. Подобна структура не съществува в Западна Европа и ако тя бъде създадена в България, би се превърнала в приоритетна дестинация за медицински и здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия, допълни той.
Кампанията за набиране на средства за високотехнологична клиника стартира на 16 декември т.г. Банковата сметка може да се намери на сайта www.immuno-bg.org.

Подобна дарителска кампания за разработване и внедряване на регистриран световен приоритет с три патента се организира за първи път у нас. Ако тя успее, страната ни би могла да стане приоритетна дестинация за медицински и здравен туризъм в Европа за възстановяване след химиотерапия.

Всеки би могъл с волно пожертвувание и дарение да даде втори шанс за живот на тежко болен. Повечето осъзнаваме , че животът има смисъл, само ако си дал на ближния в беда. Нека го направим и тогава всички заедно ще имаме своя принос в борбата с човешкия бич наречен „рак” – най-тежкото социално-значимо човешко страдание.

Кой е доц. д-р Влади Манев?

Доц. д-р Влади Манев стана носител на голямата награда с купата „Изобретател на 2016 година”. Отличието е във връзка с регистрирания световен приоритет на български учени в областта на молекулярната и клетъчна медицина с 3 патента. В областта на медикобиологичните науки и медицината това е събитие поради сложността на материята. В случая патентите са предназначени за възстановяване на хомеостазата.

Доц. Манев е завършил медицина във ВМИ – София. Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област. Придобива първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Има 40-годишен опит в областта на клиничната имунология и в частност имунологията на злокачествените тумори.

Има признати 10 авторски изобретения, 5 от които са в областта на имунология на туморите, 9 рационализации, 3 патента.
Председател е на фондацията “Контрол на придобитите имунни дефицити”.

СТАВРИ СТЕФАНОВ

`

Национален пресклуб на БТА – пресконференция

15 декември 2016 | 13:22 БТА


Гледайте записа от пресконференцията
София (15 декември 2016) В националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция на доц. д-р Влади Манев – носител на приза “Изобретател на 2016 година”, и Здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити,свързани с промени в околната среда” на тема: Обявяване на Национална благотворителна кампания за набиране средства за разкриване на уникална за страната и Европа нова лечебна структура “Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия”. Нека дадем шанс за живот! Пресфото – БТА снимка: Владимир Шоков

Източник: БТА

`

Български учен – автор на 3 патента за иновации в областта на раковите заболявания

16 декември 2016 | 14:54 БТА Радио София
Автор: Гергана Гайдарова


Репортаж на Гергана Гайдарова
За създаване на нормативна база за внедряване на медицински патенти, дело на български учени, настоява имунологът доцент д-р Влади Манев. Три патента за ограничаване на вредните ефекти от химиотерапията, разработени от доцента, бяха отличени на Националното изложение за изобретения, иновации и технологии Експо 2016-та.
От днес фондацията на доктор Манев инициира и благотворителна кампания, с която да се подпомогне създаването на Високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия.
Чуйте повече от репортажа на Гергана Гайдарова.

Гергана Гайдарова

`

Пресцентър на БТА – съобщение за пресконференция

15 декември 2016 | 13:28 БТА

София, 15 декември /Десислава Пеева, БТА/
В България няма условия за работа в областта на молекулярната и клетъчна медицина, каза в националния пресклуб на БТА доц. Влади Манев – носител на приза “Изобретател на 2016 година”. В страната ни липсва и адекватна нормативна уредба за внедряване на иновативни технологии, допълни той.

Доц. Манев обяви началото на национална благотворителна кампания за набиране на средства за разкриване на високотехнологична клиника за възстановяване след химиотерапия. Банковата сметка е публикувана на интернет страницата на фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. По думите му за откриването и оборудването на такава лечебна структура ще са необходими близо 5 млн.евро.

Призът на доц. Манев е връчен от Съюзът на изобретателите за три патента, като един от тях е за възстановяване на динамичното равновесие на жизнено важни процеси, контролирани от имунната система по време и след химиотерапия. Бързото внедряване на патента ще позволи в много случаи успешно да бъде завършван курсът на химиотерапия, дори когато е бил преустановен поради противопоказания, обясни доц. Манев.

Ежегодно в Европа от карцином се разболяват 3 милиона души, а 1.5 милиона болни умират от онкологично заболяване, каза още доц. Манев. Той допълни, че ако в близките 10-15 години не настъпи прелом в лечението на онкологичните заболявания, броят на болните ще се увеличи застрашително, което ще постави под въпрос политическото и икономическото бъдеще на развитите държави.

`

ПАТЕНТ ЗА БЪГАРСКИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ

Патентът е за регистриран нов принцип за извършване на „Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген /СЕА/ ” под ръководството на доц. Д-р В.Манев – клиничен имунолог.

Доказано е, че молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/се отделя от злокачествените тумори – карциноми, които съставляват най-големия процент от всички злокачествени тумори. Установено е от наши и чуждестранни автори, че молекулата на СЕА играе изключително важна роля в развитието на злокачествените тумори като участва в процесите свързани с прогресията на тумора, участва в блокиране противотуморния имунитет, улеснява далечното метастазиране на злокачествените клетки, усилва рисковете от развитието на тромбоемболична болест, която е причина за смъртността при значим процент от болните както и за развитието на т.н. паранеопластичеи синдром. Този синдром е свързан с умора, отпадналост и др. разнообразни клинични прояви, които утежняват протичането на болестта. По тези причини е от изключителна важност да се разполага с нов подход и техническо устройство за лесно приложение , съвместимо със съвременната медицинска апаратура.

Разработеният от авторския екип и патентован принип би позволил създаването на техническо устройство което се предвижда да е съвестимо с апаратите за хемодиализа.Ако се въведе тази процедура за отстраняване от кръвта на опасната молекула на СЕА.,така ще се подобри общия статус на болния, ще се намалят симптомите от т.н. паранеоластичен синдром, ще се намалят оплакванията, ще се подобри качеството на живот. С разработване на производствена технология и провеждането на клиничните проучвания се очаква прилагането на този нов подход да намали метастатичния капацитет на раковите клетки, да повиши ефективността на конвенционалата терапия и се удължи живота на болните.

Авторите на патента с настоящата публикация предлагат на държавата, на индустриалния капитал у нас, на потенциалните чуждестранни инвеститори дялово участие в патента срещу инвестиции за внедярване на патента и провеждане на клиничните проучвания.

Анонс във в.Стандарт

`

ОПЛ от София област

24.09.2012 / 18:00 – обща медицина
На 22.09.2012 г. в с. Белчин баня се проведе традиционната годишна Конференция на СОЛСО за общопрактикуващите лекари от София област

Конференцията отбеляза тържествено 5-годишнината от създаването на СОЛСО. Официални гости на Конференцията бяха представители на УС на НСОПЛБ, ДСОПЛ. УС на СОЛСО бе подготвил за своите членове богата научна и развлекателна програма, включваща актуални теми и атрактивни лектори.

Гост-лектор бе Доц. Манев, председател на програмен консултативенсъвет по имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака. /интервю/с Доц. Манев:
Бихте ли акцентирали на основните моменти от вашата презентация за инициативата, която сте поели за европейската подписка за развитие на имунотерапията на рака.
Към фондацията има програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунобилогична терапия на рака, в който участват 8 хабилитирани специалисти и други специалисти от различни специалности – над 10 вида специалности. Нашето виждане е, че този проблем е мултидисциплинарен и трябва да се решава с участието на много повече специалности. Само ръка за ръка, търсейки допирни точки, ще можем да направим нещо повече. Ние сме убедени, че в борбата с рака може да се направи повече , без да се открива нещо кой знае какво ново и революционно.
Посветил съм толкова години да се развие имунологията на туморите в България, да се развият аспектите на онкологията с клинична имунотерапия. За съжаление в продължение на 40 години в тази насока не можа да се направи почти нищо. Това е и една от причините да създадем фондацията, още повече, смятаме, че и през следващите 20-30 години държавата няма да може да финансира развитието на медицината в тази посока. Единственият път е да се интегрирамев един европейски институт, специализиран за имунобиологична профилактика и терапия на рака.

Участниците подкрепиха инициативата на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда” за участие в Европейската подписка и внасяние предложение в Европейския парламент за гласуване целеви фонд за разкриване и функциониране на Европейски Институт за имунобиологична терапия и профилактика на рака със специалисти от всички 27 страни членки на ЕС. Бе връчен на Доц.Манев възпоменателен плакет в подкрепа на хуманната инициатива.

`

Отзвук в медиите в.Стандарт от 02.05.12 стр. 7 “Българи с нова формула срещу рака .”

Нова формула срещу рак

`

Български учени с патент в клиничната имунобиологична терапия на рака

02.5.2012, zdrave.net, Доц. д-р Влади Манев

Доц. д-р. Влади Манев е Председател на програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунотерапия на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда www.immuno-bg.org

На български учени е издаден патент за „Биологично активен комплекс” /БАК/ с нов принцип и комплексна формула за приложение при лечение и профилактика на болни с злокачествените тумори. Патентът е резултат от обобщен дългогодишен няколко десетилетен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства се прави заявка за създадена ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори .

В формулата на „Биологично активният комплекс /БАК/ разработена от екип под ръководството на доц. д-р Влади Манев, клиничен имунолог, се съчетават едновременно няколко различни механизма на действие :

1. Специфични имунологични механизми за противотуморна ваксина.

2. Неспецифични имунологични механизми на кръстосани антигенни реакции с туморните антигени, алтернативен път за заобикаляне на блокирания противотуморен имунитет .

3. Молекулярни и клетъчни механизми за деблокиране на блокирания Т-клетъчен противотуморен имунитет в микрооколната среда около тумора за постигане терапевтична ефективност на противораковите ваксини. Това е стратегическа цел в съвременната клинична имунотерапия на туморите, формулирана наскоро на Международната конференция по имунотерапия на рака и мониторинг проведена в Будапеща, Унгария. (02.05.-06.05.2012)

4. Механизъм за намаляване метастатичния капацитет на раковите клетки ,чрез инхибиране и/или блокиране някои адхезивни молекули, с които раковите клетки се захващат/ към други клетки в организма и така метастазират.

5. Неспецифични механизми за стимулилация на клетките с фагоцитарна активност и всички други стъпала на противотуморния клетъчен имунитет: Специфичният, неспецифичният, активация на кръстосани имунни реакции срещу раковите клетки.

Очаквани ефекти:

1. Специфично противотуморно действие чрез стимулиране имунокомпетентните клетки отговорни за противотуморната защита.

2. Неспецифично стимулиране на противотуморния имунитет

3. Стимулиращо действие върху фагиращите клетки с пряко противотуморно действие.

4. Деблокиране клетъчния противотуморен имунитет, чиято функция е блокирана в микрооколната среда около тумора, поради което съществуващите досега противотуморни ваксини не са ефективни.

5. Директно противотуморно действие при интратуморно приложение .

Ако се намерят инвеститори, предстоят разработване производствена биотехнология, производство „нулева серия” и провеждане на задължителните клинични изследвания .

Патентованият БАК е съставна част от разработвана от Доц. Влади Манев „Концепция за единна имунопатогенетична терапевтична доктрина в деблокиране противотуморния имунитет”. Тази цел е стратегическа за съвременната клинична имунотерапия на рака, формулирана и приета на 2-та Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг проведена в Будапеща ,Унгария през месец май 2011г .Разработването и внедряването й предполагат постигане на висока клинична ефективност на противоракови ваксини в съчетание с другите съвременни имунологични методологични подходи и средства и тези, използвани в рутинната практика за терапия на злокачествените тумори. Внедряването им в клиничната практика предполага разкриване на специализирана клинична структура за имунобиологична терапия на рака.

Търсят се инвеститори за :

1. Разработване на молекулярна и клетъчна производствена биотехнология на патента.

2. Провеждане на задължителните клинични проучванията съгласно закона за лекарствените средства с участие на чуждестранни инвестиции и такива от българския индустриален капитал.

За провеждане на клиничните изследвания водещият екипа на патента доц. Манев може да се ангажира с координацията по организацията и провеждане на мултидисциплинарните клинични изследвания, разработване на идеен проект за специализирана клинична структура по имунобиологична терапия на рака, мониторинг и иновации, с която структура и специализиран мултидисцилинарен екип само и единствено е възможно постигане на нова функция за провеждане ефективна клинична имунотерапия на рака .

Какво се очаква от заинтересованите държавни институции ?

1. Да се учим и прилагаме прогресивния опит е управленско качество ако искаме да не продължава да се поставят в глуха линия учени с регистрирани приоритети за патенти и иновации в науката. Страната с най-бързо развиващата се иновации в света и най-голям опит е САЩ. Знае се, че у нас преди 10.11.1989 г. се спускаха на ръководни постове верни на партията кадри, независимо какви приноси имат в науката или изобщо и по конкретната тема. Когато има повече партийност и партизанщина, има повече

2. Брюксел ни отправя постоянни критики, че сме на последно място не само по иновации, но и по инвестиции за иновации, и на последно място по нормативна база, която не може да мотивира учените и специалистите с иновативно мислене за разработване на патенти и внедряване на регистрирани приоритети в света. Практиката в развитите страни е доказала, че само специалисти, доказали се с най-много иновации и патенти в стратегическа област, се определят като „златната кокошка” за икономиките за развитите страни. Там патентопритежателите наистина са гарант за онази жизнено необходима среда за прогреса на всяка икономика ,която подържа и високия жизнен стандарт на нацията.

3.Нашите основания да очакваме ангажираност на българското правителство за съдействие по патентования от нас световен приоритет са следните :

1. По официални данни, изнесени в Европейския парламент /2010г. -2011г./, ако до 10-15 години не се извърши коренен истински прелом в медицината по отношение терапията и профилактиката на рака, то болните от рак в страните членки на Европейския съюз ще станат толкова много, че ще могат да сринат икономиките дори и на най-богатите европейски държави. Пита се риторично, тогава болестта „рак” може ли да стане икономически и политически фактор и да заличава страни със слаби икономики?

2. За да се измине в реално време без излишно забавяне пътят, определен от закона за лекарствените средства, до внедряване в практиката на регистрирания световен приоритет за комплексна формула в деблокиране на противотуморния имунитет със заявка за постигане клинична ефективност на противораковите ваксини при пациенти с злокачествени тумори, се търси съдействието на държавата, българското правителство и лично на премиера Г-н Бойко Борисов , за:

2.1. Намиране на инвеститори за разработване на производствената технология по патента, както и за провеждане задължителните клинични проучванията с чуждестранни инвестиции и евентуално от българския индустриален капитал.

2.2. Предлагаме без отлагане да се усъвършенства нормативната база за стимулиране на иновациите и лична мотивация на патентопритежателите за ускоряване внедряването на патентите, чрез възприемане нормативната база и практиката в САЩ /страната с най-бързо развиващите се стратегически направления/, като за стратегически важни направления, специалистът с най-много признати патенти и иновациите в съответната стратегически важна област и специалност придобива статут на „Комисар” за специализираното направление. Същият се отчита единствено пред специализирана комисия в парламента, гласува му бюджета по направлението и възлага отговорността в рамките до 5 години. Ако се изпълни проекта, може да се гласува удължаване на мандата му. Така се заобикалят закономерните и неизбежни препятствия по пътя към бързия прогрес на държавата, намаляват се до минимум бюрократичните шапки, преодолява се субективизма и почти неизбежните за човека професионална завист и ревност .

3. Търси се съдействието на държавата, респективно българското правителство и лично на Г-н Премиера на Р. България Бойко Борисов да се съдейства за разкриване у нас на първата и уникална за Европа здравна институция за имунобиологичната терапия и профилактика на рака. Същата следва да съчетава постиженията на имунологията на рака с конвенционалната онкология.

Признатият ни световен приоритет с патент с предназначение в областта на клиничната имунобиологична терапия на рака би могъл да бъде един добър повод правителството на Р. България да поеме инициативата за интегриране на учените в ЕС за обединена борба на имунолози и онколози от ЕС срещу най-голямото човешко и социално страдание наречено „рак”. Може и следва да се постигане интеграция на учените и инвеститорите да се проведат клиничните изследвания по закона и внедри патента в производство. Тези усилия биха могли да дадат резултат ако се промени нормативната база и се работи не по „български „, а по цитираните по-горе нормативни модели, доказали се отдавна в най-развитите страни в света.

Нашето послание: Да се обединим в името на живота!

ОТ ИМЕТО НА ПАТЕНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

***

***

Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване

Отзвук от проведения 8-Конгрес по онкология с межународно участие в резиденция Бояна открит на 10.11.11 до 13.11.2011
14.11.2011, zdrave.net, доц. Влади Манев
На Осмия национален конгрес по онкология с межуднародно участие  изнесох  доклад на тема „Концепция за някои имунопатогенетични механизми в блокиране на противотуморния имунитет.” В доклада бяха представени на научната  онкологична общност  някои оригинални  разработки, регистрирани за първи път в света. Ние доказахме,че  един от механизмите за блокиране на противотуморния имунитет се осъществява чрез отделяната от самия злокачествен тумор молелекула на карциноембрионалния антиген /СЕА/:
1. Установихме  инхибиращия ефект  на  карциноембрионалния антиген/СЕА/ върху /CD2/Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е в Националното  патентно ведомство с  приоритет от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г.  През 1984 г. този научен факт е потвърден от австралийски имунолог и италиански учен, а вподследствие – и от други световноизвестни имена в имунологията на рака.
2.Установихме втори механизъм за блокиране на противотуморния  имунитет. Доказахме ,че той  е свързан отново с молекулата на карциноембрионалния антиген /СЕА/, която се  оказва ключова молекула и в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация /кръвосъсирването/. Това е понякога незабелязано   протичащ за клиницистите болестен процес, свързан с тромбоцитната агрегация.На този болестен процес е доказано, че се дължи над 50 % от смъртността при болните от рак. Ние представихме нашата ”Концепция за участие  на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет”.
3. Третият докладван от нас механизъм, който има претенции да блокира противотуморния имунитет, е регистриран в Националното патентно ведомство през 1983 г. – заявление за издаване на Диплом за откритие  „Явление на различна устойчивост на  рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в  норма и патология” с рег. № 60990. Тогава, още при първичната регистрация на откритието нашите претенции бяха именно върху установеното явление, покриващо претенции върху  всички рецептори на Т-лимфоцитите. Поради липсата на условия за нормална работа, бяхме принудени да ограничим впоследствие претенциите на закрила върху всички рецептори на Т-лимфоцитите, както първоначално бяхме регистрирали претенцията, а само  върху Е-рецептора /СД2/ на Т-лимфоцитите. Същността на заявката ни  за откритие на явлението е свързано с установената от нас зависимост на неустойчивост или повишена лабилност/отцепване / на СД2 /Е-рецептора   при бластомно болни от активносттта на болестния процес . Това се оказва възможен още един  ключов механизъм в тумор-предизвиканото блокиране функцията на Т-лимфоцитите . Той би могъл да се използва за динамичен контрол и мониториране активността на болестния процес на молекулярно и клетъчно ниво.Този аспект в съвременната онкология в края на ХХ век в началото на ХХ1 век вече е изключително актуален. Публикациите, свързани с научни проучвания изнесени на Втората международна конференция по имунотерапия на рака  и мониторинг в Будапеща (Унгария), през месец май т.г. доказват, че в целия свят се работи усилено, за да се създадат молекулярни и клетъчни методи за мониториране ефективността  на провежданата терапия при туморно болните, за индивидуализирането й и оттук –  за повишаване на ефективността й.
Разработеният от нас метод използва доказанато и регистрираното от нас  явление на различна устойчивост CD2/ Е-рецептора / на Т-лимфоцита под въздействие на някои  ПАВ /повърхностно активни вещества/ и е регистриран като изобретение под наименованието „Метод за определяне степента на увреждане на имуноцитоадхерентната способност на тимусзависимите лимфоцити – авт.св. № 31596 /1980 г., признат  за изобретение с приоритет от 1980 г.  По независещи от нас причини, въпреки признатия ни световен приоритет,  не бе проявен интерес, поради това не е внедрен в практика. Вероятно това  е така, защото едва  през последните години мониторирането на терапията при онкоболните е принципно нова стратегия, приета предимно в икономически развитите страни  особено   началото на ХХІ век. Продължават  да се разработват и въвеждат нови молекулярни и клетъчни методи и средства за мониториране и индивидуализиране на терапията .
Основанията ни да поставим официално въпроса за регистрирания от  нас приоритет за  Диплом за откритие на  „Явление на различна устойчивост на  рецепторите на Т-лифоцитите - критерий за функцията на клетката в  норма и патология”, рег. № 60990/1983г . е за установената от нас  молекулярна зависимост на  различна устойчивост на  рецепторите на Т-лимфоцитите в норма и патология ,проявяваща се със  значимо понижение на CD2 /E-рецептора / при пациенти с онкологичин заболявания под вляние/ин витро / на някои ПАВ /повърхностно активни вещества /. Възможността да се потвърди регистрираното откритие възниква от изследванията проведени и от други автори едва през последните няколко години и публикувани сега, през месец май 2011 г. на Международната конференция по имунотерапия на рака и мониторинг, проведена  в Будапеща, Унгария .Имахме  честта и шанса да бъдем  поканени и да участваме. Изключителен  интерес представляват в тази връзка две от публикуваните научни съобщения. Те бяха на учени имунолози и биолози  от Израел, Германия и САЩ . Авторите  установяват  също промени в стойностите на една много важна молекулярна структура – т.н.„Дзета-верига .на TCR на Т-лимфоцитите при злокачествени тумори.Тези промени се състоят в това ,че количествено „Дзета  веригата  в TCR  на Т-лимфоцита  значимо намалява при болни с злокачествени тумори/. A Michal Baniyash, et al., Israel.,2011г/. Това е косвено доказателство за регистрираната от нас  зависимост при CD2  рецептора на Т-лимфоцитите ,която също се понижава при активизиране на болестния процес .Според юридическото съдържание на определенията за понятията  „явления  и зависимости„ те задължително включват не само един обект . В случая покриват не само една молекула/рецептор/ ,но се отнасят и  върху повече обекти или в случая рецептори на Т-лимфоцита. Това е в подкрепа на  основанията ни и дава  възможност да бъде повдигнат законов иск за признаване на  регистрираното от нас откритие. При това,  винаги може да се удостовери ,че  първичната  заявка в Патентното ведомство за откритие е формулирана „за  претенция върху  всички рецептори на Т-лимфоцитите”. Поради липсата тогава и в следващия период от повече от 20  години на  условия за нормална изследователска и научно-приложна работа ,бяхме принудени да ограничим претенциите на закрила  върху всички рецептори на Т-лимфоцитите, както първоначално сме регистрирали претенцията, и  се ограничихме само  върху Е-рецептора /СД2/ Е-рецептора на Т-лимфоцитите. Ако възникне  или се наложи научен или  юридически спор, има  документи от ИНРА /бившото име на Националното патентно ведомство /,където се пазят първичните документи. Ние също ги пазим и в тях може да се види изписаната първична заявка на заявеното за  откритие. То  покрива всички  рецептори на  Т–лифоцита .Изписано е „ рецепторите  на Т-лимфоцитите” ,
Можем да кажем ,че с публикуваните тази година в Будапеща   проучвания  върху „Дзета-веригата”  ,която е изкючително важна молекула в състава на  най–важния рецептор – TCR за функцията на Т-лимфоцита, вече имаме аргументи за предявяване на официален иск за признаване на регистрираното от нас откритие в областта на клиничната имунология на  злокачествените тумори с приоритет от преди 30 години. Съгласно международните правни норми, когато едно откритие е регистрирано с  приоритет и когато явлението или зависимостта се докажат  дори от друг учен  в друга държава или дори в друг континент ,то откритието се признава на този,който има регистриран приоритет.Би трябвало и е добре  да се чуе и да се знае ,че откритието на тази молекулярна зависимост  в областта на имунологията на рака принадлежи  на България и на българин.Тази възможност се представяи основно  в две публикации, изнесени  на Международната конференция по имунотерапия на рака в Будапеща, през май тази година. В първата публикация се  доказва  причинно-следствената връзка за индуцираната имуносупресивна среда при голям брой различни тумори .Доказана е  налична T и NK клетки – имунната дисфункция, свързани с  понижаване   на дзета веригата ./SD 247 *. A Michal Baniyash, et al., Israel. 2011г ,,Авторите установяват също ,че понижените стойности на „Дзета верига на Т-клетъчния рецептор на Т-лимфоцитите при болни със злокачествени тумори могат да се възстановят, ако приемат Виагра. Проучванията в тази насока  продължават. Втората публикация е на  Sevko1, еt al.1German Cancer Research Center and University Hospital Mannheim, Heidelberg, Germany; 2University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh,  PA, USA./.Методът е част от разработване на една нова стратегия за мониториране активността на злокачествеиня процес на клетъчно и молекулярно ниво при болни със злокачествени тумори . Фазата на проучване за приложимостта на този    научен  факт е събитие перспективно за използване в онкологичната практика за мониториране активността на злокачествения процес за индивидуализиране на терапията . Както цитирахме по-горе регистрирания от нас  молекулярен метод  доказва статистически значимо понижение на CD2 /E—рецептора на Т-лимфоцитите при пациенти с неоплазии. Същият би могъл да се използва също за мониториране ефективността на терапията при онкоболни, защото корелира с активността на процеса и се увеличава с  понижеинето на CD2/Е-рецептора /на Т-лимфоцита.Това регистрирано от нас явление  съвпада с посоката на резултатите от цитираните по-горе  други  автори ,които доказват, че  се понижават стойностите  на «дзета веригата  на TCR  на Т-лимфоцита при болни със злокачествени тумори.»  Нашето обяснение на това явление е следното :  CD2/Е-рецептор / участва  в многомолекулен комплекс заедно с ?–веригата на Т-клетъчния рецептор и установения от нас феномен на понижение на CD2 /Е-рецептора/ на Т-лифоцитите показва връзката и общността на структура и функция с доказаното понижение от други автори на  «Дзета веригата» при пациенти със злокачествени тумори. Ясно е , че не би могло в  един общ молекулярен  комплекс да няма тясна структурна и функионална връзка и че процесите  се повлияват взаимно при дисфункция . Понижението в стойностите  при един от цитираните по-горе важни за функцията на Т-лимфоцита  рецептори,които участватн в един общ многомолекулярен комплекс   предопределя понижението или промените в другия и обратното. Това се отнася за определящите  за цялостната функция на Т-лимфоцита / CD2 рецептора и «Дзета веригата на ТCR на Т-лимфоцита/.
Цитираните научни факти са показателни, че изследваните феномени водят Т-лимфоцита при болни със злокачествеин заболявания  до  пълно или частично блокиране на контролните им функции .То е свързано  с  неспособността  на Т-лимфоцита да изпълнява ефективно контролните си функции, до имуннен  толеранс, ескейп|/изплъзване/ на злокачестевната клетка от имунологичен контрол и клетъчна смърт на Т-лимфоцита. Установената от нас общност на научните факти и явления на понижение при CD2 рецептора,както и при «дзета веригата„ на TCR е потвърждение на  същестуването и проявата  на общобиологичния закон за връзка между структура и функция .
Дали ще бъде признато регистрираното преди близо 30 години  откритие в областта на  имунологията на рака? Струва си поне да се направи опит. През изминалото време, по независещи  обстоятелства сме били лишени от условия за нормална професионална реализация. Едва сега, проведената през май т.г. Втора международна конференция по имунотерапия и мониторинг на рака в Будапеща  показа, че  времето е работило  в полза на регистрирания от нас приоритет.
Убедени сме, че времето ще потвърди това , но в същия период не трябва да се чака и да се губи повече време на болните. Те нямат време за губене и не трябва  да чакат години и десетилетия. Трябва и  може да се  започне работа още веднага. Още сега трябва да се започне  апробиране и внедяване в практиката на регистрирания преди близо 30 години молекулярен метод за мониториране на болните от рак, за индивидуализиране на терапията и  повишаване на ефективността й.
С удоволствие бих се отзовал на покана на академични звена и структури, които имат интерес в областта на имунологията на рака, за да им съдействам за апробирането  и внедяването на метода в практиката, за  въвеждане на мониторирането на терапията у нас при  болните от рак на молекулярно и клетъчно ниво, с цел индивидуализирането й и повишаването на нейната ефективност.

***

ОТЗВУК ОТ 2-РАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОТЕРАПИЯ НА РАКА И МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНА В БУДАПЕЩА ОТ 02 ДО 05 МАЙ 2011г

 Доц.Д-р В.Манев –Председател на програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунотерапия на рака към здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефиции свързанн с промени в околната среда
Имах шанса да съм поканен и да взема участие в проведенета в Будапеща от 02.05.05.2011г „Междуародна конференция по имунотерапия на рака и мониториг” Участваха световно известни имена в областта на имунотерапията на рака от САЩ ,която страна е и инициатор и организатор на конференицята.Участваха още учени от Германия Франция ,Италия ,Испания , Англия ,Австралия ,Израел ,Китай ,Япония ,Канада и др. страни
Основните доклади бяха свързани с такива важни и най-съвременни аспекти в имунотерапията на рака като :Туморно-индуцирано блокиране на противотуморния имунитет ,изплъзване /ескейп /на злокачествената клетка от имунологичен надзор,явления и фактори в микрооколната среда около злокачествения тумор,някои нови аспекти на имунната регулация,нови противоракови васини , прицелни ваксини ,мониторирането на болестния процес в динамика ,индивидуализирана медицина и други.|Изключителен интерес за практиката представляваха доказателства за наличието на повишени нива на азотни окиси,ацидоза и хипоксия, които фактори се предизвикват от злокачествените клетки и така те супресират специлизираните имунни клетки от противотуморната защита в микрооколната среда около тумора. Научно-приложните екипи ,които участваха в международната конференция се ръководят от лекари- имунолози , а не от онколози.Този факт е разбираем за професиоалистите в областта защото проблемът е имунологичен .Не може да не прави впечаление факта ,че е натрупана отдавна критична маса познания в областта ,която контрастира с резултатите използвани в практиката.Тази дисоциация следва да буди размисъл ,че е време да се преоцени стратегията и тактиката в съвремената терапия на рака и да се върви към разработване на „Единна имунопатогенетична терапевтична доктрина.
В тази посока са и усилията на предсталяваната от нас здравна неправителсвена организая /НПО/фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свъразни с промени в околната среда” Раработването и приемането на подобна единна доктрина би могло да се осъществи при наличие на високо специализирана клинична структура като бъде разкрит„ Европейски клиничен Институт за иновативна терапия „ в рамките на Европейския съюз .В него се предвижда да участват специалисти от всички 27 страни членки на ЕС.Само така би могло всеки болен от рак да получи равен шанс и при еднакви условия да бъде лекуван независимо дали се намира в Берлин,Рим,Париж ,Лондон или София .В тази посока са и усилията на фондацията ни и чрез обявената по наша инициатива Европейска подписка за внасяне в Еропарламента.Повече информация на сайта на фондацията :

***


На 22.04.2010 от 12.00 часа в Пресклуб БТА се проведе пресконференция във връзка с: Прерастване на Националната подписка в Европейска за внасяне в Европарламента гласуването на целеви бюджет за:

България да стане домакин през 2011 г. на Международен конкурс за разработване на идеен проект в областта на биологичната терапия на рака с участието на специалисти от всички 27 европейски държави; разкриване на Европейски институт /център/ за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака с участието на висококвалифицирани имунолози, онколози и други специалисти от всички държави- членки на ЕС.Участници: доц. д-р Влади В.Манев – председател на Фондацията; проф.д-р Павлина Ангелова, д-р Никола Билдирев, д-р Камен Данов и НВП Дометиан- Видински митрополит.
***
Европейската комисия инициира няколко нови проекта, които имат за цел да обединят усилията на учени от цяла Европа в борбата им с невродегенеративните и онкологичните заболявания.
***
КейбълТЕЛ&Евроком подкрепят благородната инициатива на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда “
16 Март, 2010
Ако съберем 1000 000 подписа Европейският парламент ще осигури финансиране у нас на Международен институт за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака.Указанията в подкрепа на подписката за Европарламента са дадени в сайта на фондацията: www.immuno-bg.org
***
Фондация търси европейска подкрепа за център за имунотерапия на рака
06.3.2010, zdrave.net, Бойко Бонев
Ежегодно в страните-членки на Европейския съюз 3 млн. души се разболяват от рак, а 1,7 млн. умират. Ето защо е необходимо създаването на Международен Европейски Институт за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака. Това заяви пред Zdrave.net авторът на идеята доц. Влади Манев, председател на здравната фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда“. Той коментира, че институтът може да бъде създаден в София, като в това вземат участие онколози и имунолози от 21 страни-членки. Идеята е институтът да бъде финансиран чрез европейските фондове. Доц. Манев обясни, че за бъде създаден центърът, е необходимо да бъде внесена подписка в Европейския парламент. Подписи вече се събират в България от края на 2008 г., но от няколко месеца има идея това да става в цяла Европа. „Подписката ще стане паневропейска след 31 март, като целта ни е до 1 май да съберем един милион поддръжници”, каза доц. Манев.Доц. Манев обясни, че молекулярните методи и биологичната терапия на рака е най-бързо развиващото се направление в целия свят. „То не се противопоставя по никакъв начин на конвенционалната химиотерапия и лъчетерапия. На този етап то може да повиши ефективността на съществуващата терапия, да намали смъртността и страничните явления, които се получават при химиотерапията и лъчетерапията, да подобри начина на живот”, каза още той, като добави, че създаването на института в София ще помогне, както за лечението на болните от рак, така и за създаването на материална и кадрова база, която ще позволи на българските онколози да работят с високи технологии.Повече подробности за инициативата, както и самата подписката можете да видите на интернет страницата на Фондация “Придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда” www.immuno-bg.org.

***

Фондация предлага Европа да финансира център за имунотерапия на рака у нас

29.1.2010, zdrave.net

Българското правителство да съдейства в Европарламента да се внесе предложение за провеждане на научен форум в София, посветен на разкриване с еврофинансиране на Европейски институт за имунобиологична терапия на рака в Република България. Това предлагат от неправителствената фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”. От неправителствената организация твърдят, че имунотерапията при онкологични заболявания се прилага в много държави в Европа, в САЩ и в Израел, като подход в комбинация с конвенционалното лечение. На сайта на организацията е организирана подписка в подкрепа на инициативата.

***

Предложение за Европейска инициатива на Правителството на Република България за провеждане на международен европейски научен форум”ЕВРОПЕЙСКА КРЪГЛА МАСА с конкурс” за разкриване с Еврофинансиране на Международен Европейски Институт/Център/за имунобиологична терапия на рака в Република България . Инициативата е на здравната НПО фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда”до Премиера на българското правителство Г-н Бойко Борисов.Предлага се да се внесе предложение до Европарламента за провеждане на Международно европейско състезание на идеи/конкурс/ в имунобиологичната терапия на рака н София 2010/2011г. То е в съответствие с решението на Европарламента от 29.07.2009г ,което задължава всички Европейски държави да обединят усилията си в борбата с рака и цели :

1.Максимално ускоряване работата на учените в областта на имунобиологичната терапия на рака в страните членки на ЕС като се определи първа награда от 500 000 евро.

2.Да се постигне гласуване в Европарламента на необходимите средства за цялостно финансиране разкриването и функционирането на Международен Европейски Институт /Център/ за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака в България 3.Иска се подкрепата на участниците в „кръглата маса”по проблемите на рака. Провежда се в парламента във връзка с честване Европейска седмица за борба с рака на маточната шийка .Организира се от група „Парламентарен консенсус за борба със социалнозначимите заболявания.

Вашата подкрепа можете да направите и по електронен път на сайта на здравната фондация: WWW.IMMUNО-BG.ORG в раздел“ПОДПИСКА” ИМА ИЗПИСАН E-MAIL PODPISKA09.ANTICANCER@ABV.BG

П.С.Молим да прочетете указанията в текста и да изпишете минимума искани данни ,ако подкрепяте подписката и новата иницитива до Българското правителство.Молим да се изпише изрично,че подкрепяте подписката или и двете инициативи респ. да бъде внесено в Европарламента предложението София да бъде домакин за провеждане на Международен конкурс по обявена тема за биологична терапия на рака за разкриване с Еврофинансиране Международен Европейски Институт в България.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ЗДРАВНАТА ФОНДАЦИЯ

Доц.Д-р В. Манев

28.01.2010г / тел./факс 02/974 48 19 /

София

***

Отзвук за подписката :

»Здраве

17:15 неделя, 01 ноември

С подписка искат да създадат клиника за имунолечение на рака

В интернет от днес започна подписка за създаване на клиника за имунопрофилактика и имунотерапия на рака в България, съобщи специално за БГНЕС доц. Влади Манев, председател на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда“.

За сега желаещите могат да подкрепят идеята само на страницата на фондацията – http://www.immuno-bg.org/. Целта на Подписката е да направи социологическо проучване за нагласите в страната дали има обществена подкрепа за подобна идея, кои хора биха подкрепили създаването на подобна клиника. С подписката организаторите очакват да наберат фонд чрез дарения или дялово участие за Клиниката, така че при евентуалното й създаване да може и да се гарантира поне частично нейната издръжка. Със събирането на 1 млн. подписа този документ ще може да бъде разгледан от Европейския парламент.

Според статистиката на всеки 4-ри минути в САЩ лекарите установяват на една пациентка, че има рак на гърдата. На всеки 11 минути там една жена умира от това заболяване. При мъжете най-честата форма на рак е на простатата като на всеки 18 минути в САЩ умира един мъж с това заболяване, а на всеки 3 минути нов пациент се диагностицира с това заболяване. За страните-членки на ЕС статистиката показва, че в ежегодно се разболяват 3 милиона, а умират 1,7 милиона души. Всяка минута три семейства губят близък с раково заболяване.

В България по данни на МЗ има два пъти покачване на раковите заболявания през 2005г. в сравнение с 1980г.

Онкологичните заболявания са проблем на всяко трето българско семейство. Лечението на рака е едно от най-скъпо струващите не само у нас, каза доц Манев.

Според мисията, представена от организаторите, подписката цели: 1- да установи каква част от обществото има нагласата и убеждението, че без участието на най-заинтересованите, най-близките на засегнатите от това заболяване, както и на образованата и на най-съзнателна част от обществото, държавата в близките 20-30 години не може да поеме издръжката по разкриването и да осигури функционирането на уникална за страната и региона иновационната клинична база в областта на молекулярната медицина за клетъчната и биологична терапия на рака. Втората цел на подписката е да популяризира в широката част от обществото ни нуждата от създаване на Иновационната научно-приложна клинична структура, която да има за задача да работи в тази област за да може да осъществи трансфер на най-високи технологии в областта на биологичната терапия на рака. Подписката ще помогне да се предвидят и евентуални затруднения в социума или от бюрократичен характер, смятат организаторите. БГНЕС

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!

ПОДПИСКА

Лактоферин– адювант на ваксините

Молекулата на лактоферина – мощен адаптоген за повишаване на имунната защита

13.10.2008, zdrave.net

Как може да се постигне оптималeн имунен отговор при използване на бактериални или противовирусни ваксини, включително противогрипни, срещу папилома вирус и други?

Може ли да се намали теоритичният риск от евентуални странични ефекти при ваксинациите?

Как може да се получи необходимата ефективност от ваксините при имунокомпрометирани пациенти? /най-често след проведена лъче- или химиотерапия при пациенти със злокачествени заболявания, СПИН и др./
Тези въпроси намират позитивен отговор наскоро чрез патентована разработка в САЩ: „Лактоферинът – адювант на ваксините” с регистриран Патент №US 2007 /0259007 А1 – Marian L.Kruzel,Jeffrey K Actor: Lactoferrin: an adjuvant for vaccines.

Лактоферинът се съдържа в неутрофилните левкоцити, кравето мляко, човешката кърма, спермата и други телесни течности и тъкани.

Като свързва желязото в средата в която се намира той лишава бактерии, вируси, гъбички, паразити или злокачествените клетки от желязо, което е жизнено необходимо за развитието им и така спира развитието и на раковите клетки. Механизмът на постигане на оптимален полезен ефект от ваксинаците е чрез вкючването на лактоферин във ваксините или ако те не го съдържат се внася в организма отвън. Така лактоферинът успешно стимулира имунокомпетентните клетки Т и В лимфоцитите срещу вирулентни патогени, антигени при рак и различни алергени. Авторите доказват използването на лактоферина като усилвател /аджувант/ на ефекта на ваксините както при производството на ваксини, така и в профилактиката и терапията на бактериални, вирусни, гъбични, паразитни, злокачествени и други заболявания.

Учени от Шведския университет департамент по вирусология /Mistry N., Drobni P., et al. 2007/ доказаха, че лактоферинът има антипапилома вирус ефект. Този факт дава възможност да се използва лактоферина и в профилактиката на рака на шийката на матката и особено при съчетавене и едновременно приложение с ваксина срещу папилома вирусите. Японски учени /Ishii K, N.Takamura et al. 2003/ доказаха категоричен ефект на лактоферина при хронични хепатити предизвикани от хепатит С вирус при пер орално приложение на лактоферина в продължение на 12 месеца.: Marchetti M, E.Tribala, F.SWuperti, M Johansson 2004 доказаха инхибиращия ефект на лактоферина срещу херпес симплекс вирусите. Патент, издаден от патентното ведомство на Европа през 2006г., доказва възможността за потенциране ефективността и на противотуморните ваксини при едновременното им приложение с лактоферин. /Патент Title:

LACTOFERRIN AS AN ADJUVANT IN CANCER VACCINES

Document Type and Number:

European Patent EP1635766

Kind Code:

Inventors:

Varadhachary, Atul (US)
Pericle, Federica (US)

Application Number:

EP20040817695

Publication Date:

03/22/2006 Filing Date:

06/07/2004

Полезна информация: Лактофиринът се внася вече и у нас от САЩ и може да се намери в аптеките изписани в приложената листовката за употреба на лактоферин включена в рубриката „Новини” на сайта www.immuno-bg.org.

LACTOFERRIN

Лактоферин ”

60 капсули, хранителна добавка

Природен имуностимулатор и антиоксидант

Състав
Всяка капсула съдържа 250 мг лактоферин, получен от краве мляко, в желатинова обвивка

Начин на употреба: Пие се по една капсула или при необходимост до две капсули дневно профилактично преди ядене или се поръсва съдържимото на капсулата върху малка част от храната .

Предназначение : Средството не е лекарство.То може да се използва за подобряване на естествената имунна защита, за профилактика и като допълнение за подпомагане комплексната профилактика и лечение при бактериални, вирусни, гъбични инфекции, за профилактика на вътреболнични инфекции, за подпомагане и стимулиране имунната реактивност при хронично и тежко болни. Лактоферинът е имуностимулатор и имуномодулатор,който се използва едновременно с ваксини за повишаване ефективностст им. Той е адаптоген и мощен антиоксидант, повишаващ устойчивостта на организма при остър и хроничен стрес и условия, които повишават степента на окислителни нарушения и може да бъде използван като допълнително и помощно средство в профилактиката и комплексната терапия на инфекциозни, злокачествени заболявания /предимно на стомашно-чревния тракт /, алергични и други. Средството е хранителна добавка, която не е заместител на разнообразното хранене. Информация за специалисти: Лактоферинът се съдържа в коластрата и женското мляко и в специфичните гранули на неутрофилите. Той играе важна роля като противоинфекциозен фактор и координира компонентите на имунната система. Лактоферинът повишава фагоцитарната активност на левкоцитите, нормализира съотношението на имунните клетки, стимулира противотуморната активност на естествените килъри, проявява антиоксидантен, противовъзпалителен, хипотензивен, антиатерогенен и антикоагулационен ефекти. Като свързва желязото, лактоферинът лишава микроорганизмите и туморните клетки от този растежен фактор и проявява антибактериален,противовирусен,антипаразитен и противотуморен ефект като инхибитор на ангиогенезата, клетъчния цикъл и като активатор на апоптозата (програмираната клетъчна смърт) на туморната клетка. Има доказан аналгезиращ и антистресов ефект.Може да предпазва клетките на нервната система .Лактоферинът е хранителна добавка, която не може да замени специфично лечение при поставена диагноза на което и да е заболяване.Предупреждения и противопоказания: Да не се приема при доказана алергия към краве мляко. Не се препоръчва и да не се предписва при естрогенозависими тумори. Да не се превишава предписаната доза. Съхранение: при стайна температура и защитено от светлина място.Произведен в САЩ, фирма „Симбиотикс”. Продуктът е получен чрез нативно охлаждане и лиофилизиране поради което има напълно запазена биологична активност, не съдържа консерванти, хормони, пестициди, антибиотици или други вредни компоненти. Вносител и дистрибутор: Медицински център за имунологично здраве, ЕООД. Тел/Факс: 9744819.
www.immuno-bg.org

Препоръчителна цена : до 115 лв.
Аптеки в,които може да се закупи препарата в гр.София:
Аптека Никофарма „ул.Пловдивско поле”№7 /кв.Дървеница срещу „раковата болница”/ тел.02/973 34 58;
Аптека на входа на 17 ДКЦ бул.Евлоги Георгиев №108,телефон:02/9441923;
Аптека „Царица Йоана” ул.Здраве №21А тел.02/852 65 98 /срещу АГ болница Мед.факултет София/
Аптека МЕДА,тел 02/.989 24 52 бул.В.Левски №7

Стартира пeрманентна Национална кампания за набиране на средства за работата на Институт за имунологично здраве, имунопрофилактика, имунотерапия и биологична терапия на рака “д-р Русчо Иконописов

ИНТЕРВЮ С доц. д-р Влади Манев във вестник “КЕШ”

Може да се направи нещо повече за пациентите с онкологични заболявания– експертно мнение по въпроса за разрешаване на ваксината на Коули за употреба в България, поставен на парламентарно питане към министър Гайдарски на 15.02.2008


Отзвук на инициативата

ПРЕДСТОЯЩО

Оповестяване на първите резултати в България

Втора национална научна конференция по имунотерапия